На 2 ноември Друпал Камп София ще подкрепи развитието на платформата "Зелени закони"

снимка на Вера Стаевска

 

Друпал Камп е събитие на Друпал общността в България, което събира програмисти, дизайнери, клиенти и ентусиасти с общ интерес към Друпал. В рамките на четвъртата такава среща Друпал общността ще подпомогне добра кауза, като организира сесия за разработка на Друпал сайт за избрана гражданска инициатива. След набирането на предложения от активисти, които имат нужда от такава подкрепа, решението е доброволци от четвъртия Друпал Камп София да подкрепят именно платформата "Зелени закони" - това ще се случи тази неделя, 2 ноември от 10 ч. в Telerik Academy, булевард „Александър Малинов“ 31. Ако имате интерес към Друпал, програмирането с отворен код или смятате, че имате идеи как инициативата "Зелени закони" да бъде по-ефективна в онлайн присъствието си - заповядайте в неделя!

Целта на нашата онлайн платформа е да предостави място за експертен мониторинг и граждански дебат по партийните обещания и инициативи за въвеждане на реални закони и политики за опазване на околната среда в 5 области - биоразнообразие и гори, климат, енергетика, устройство на територията, селски райони. До момента платформата действа, но има нужда от оптимизации, за които помолихме Друпал общността да помогне:

1. Макар и на платформата да има секция за мониторинг, тя реално не позволява той да бъде публикуван по максимално удобен и съдържателен начин за обществеността. Ето защо, за да улесним гражданите в това да наблюдават какви са обещанията на политическите сили, как ги спазват или не ги спазват, и какви законодателни промени по всяка от 5-те теми се случват, имаме нужда от доразвиване на секцията мониторинг. Идеята е да се публикуват регулярни мониторингови анализи и затова от голяма полза ще бъде те да могат да бъдат организирани хронологично по теми. Важно е да е лесно да се проследят, както обещанията в секциите "Предизборни" по всяка тема, така и действията по партии и по периоди във времето от 2013 г. досега - в секциите "Инициативи" по всяка тема. В момента, информацията е по-скоро схематична и няма обособени секции, които лесно да позволяват хорнологично проследяване на обещанията и действията на кандидатите и избраните депутати.

2. Интегриране на платформата с Фейсбук. Като основна социална медия, Фейсбук е важен за комуникация с гражданите, затова би било полезно да има пряка връзка между платформата и социалната мрежа, като новото съдържание и коментарите по него да се публикуват като дейност на потребителите и във Фейсбук. Важна част от платформата ни е  гражданите да споделят идеите си и да коментират предложенията и приоритетите, изложени на платформата от експертите по 5-те тематични области. За да е по-публично съдържанието, което експертите споделят и за да се привличат повече коментари от граждани, е добре и публикациите на експертите да се виждат и като публикации във Фейсбук. Както и да може да се получи обратна връзка между Фейсбук и сайта на проекта.

3. Има нужда от нова секция за отзиви по проекта от медии и за външни препратки, в която да се интергрират например, визуални и аудио материали. 

Искрено благодарим на Друпал Камп София, че реши да ни подкрепи и да помогне платформата "Зелени закони" да бъде по-полезна на политици, граждани и експерти, за да се постигнем действия отвъд обещанията за реална защита на природата. 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари