"Национална програма за реновиране на панелни сгради" - знаем ли какво се крие под това име?

снимка на Антоанета Йотова

От "Зелени закони" приветстваме постоянството на правителството в приоритизирането на енергийната ефективност и осъществяване на обещаното в предизборната програма на ПП ГЕРБ и включено в програмната декларация на коалиционното правителство по отношение на енергийната ефективност, но поставяме и въпроси към финансовата ефективност и целесъобразността на конкретните планирани мерки. 

Още от старта на сегашното правителство се заговори, а през последните месец-месец и половина много интензивно се представя и разяснява по медиите „Национална програма за реновиране на панелни сгради“ (извадка от някои медийни изяви е дадена по-долу). От друга страна при откриването на 1-вата за 2015 година сесия на Парламента на 14.01.2015 г. на депутатите им е предоставена „Брошура с препоръки за Национална кампания за енергийно обновяване на българските домове“.

Конкретните мерки, планирани в Националната кампания поставят под съмнение, както практическата реализация, така и ползата от вече предприетите и следващите стъпки в тази област. Това се дължи на факта, че преди стартиране на такава национална програма/кампанията е необходимо да се проведе обсъждане с участието на всички пряко заинтересовани страни (МРРБ, МОСВ – включително Националния експертен съвет по изменение на климата, Министерство на енергетиката и ДКВЕР, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, представители на Националното сдружение на общините и други сдружения на общини, на браншови организации, а също и на гражданите), с което да се гарантира прозрачност и съгласуване на всички действия, най-вече по отношение на осигуряването и правомерното изразходване на необходимите финансови средства за програмата.

Като подкрепяме позицията на екологична сдружение „За Земята“ в тяхното отворено писмо по темата, в допълнение настоятелно призоваваме в най-кратки срокове да се подготви и предостави на максимално широк кръг заинтересовани страни – включително чрез официално представяне по всички национални медии, подробен информационен материал за осъществяване в национални мащаби на програма, целяща постигане на решително повишаване на енергийната ефективност в съществуващи жилищни сгради. В материала да са ясно разписани вече предприетите конкретни действия и тези, предвидени да се предприемат в следващите няколко месеца, за които да се предвиди реална възможност да бъдат обсъдени и уточнени с оглед спазването и на всички свързани законодателни актове, както и защита на интересите на всички засегнати.

Кои са плановите документи свързани с Програмата за реновиране на панелни сгради?

В Предизборната програма на ПП ГЕРБ:

 • в раздела за енергетиката се предвижда „Създаване на фонд за енергийна ефективност за многофамилните жилищни сгради с ресурс за първа фаза от 2 млрд. лева, достатъчни за санирането на над 50% от тези сгради в България. Фондът ще осигури 100% безвъзмездна помощ за бенефициентите през първите две години.“ (стр. 18), и „Национална програма за обновяване на българските жилища - Старт на мащабна програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради в цялата страна“(стр. 27);
 • в раздела „Околна среда“, част „ Опазване на природата, смекчаване на климатичните изменения и устойчив икономически растеж чрез енергийна и ресурсна ефективност“ – „Мащабна програма за повишаване на енергийната ефективност и подпомагане на домакинствата за намаляване на енергийното потребление чрез финансиране на енергоизточници за собствена употреба и промяна на горивната база в жилищата.“ (стр. 37).

В Програмната декларация „Ключови приоритети за формиране на стабилно парламентарно мнозинство в 43-то народно събрание и съставяне на проевропейско реформаторско правителство за стабилно развитие на България“:

 • в раздел 11 „Енергетика“ – т. 8 „Осъществяване на мащабна национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради като до две години обхване 50% от тях.“ (стр. 10);
 • в раздел 15 „Екология и опазване на околната среда“ – т. 1 „Опазване на природата, смекчаване на неблагоприятните климатични изменения и устойчив икономически растеж чрез енергийна и ресурсна ефективност.“ и т. 5 „Въвеждане на последователна политика за стимулиране развитието на ресурсна и енергийна ефективност и постигане на целите, свързани с политиките по изменение на климата.“ (стр. 13).

Какво казва правителството в медийните си изяви по темата „Програма за повишаване на енергийната ефективност“ в хронологичен ред (извадки)?

 • Лиляна Павлова, 18.12.2014 г., пред Mediapool: „ … работим в две направления. Едното е договарянето на новата оперативна програма "Региони в растеж", в която има заделени 356 млн. лв. за саниране. Другото е националната програма за безплатно саниране на панелните блокове на основата на енергийно и конструктивно изследване. За целта променяме модела като делегираме дейността изцяло на общините, а не както е сега да минава през Министерството на регионалното развитие да избира изпълнителите, защото виждаме, че става много бавно. Затова сега държавата ще осигури средства, ще ги даде на общините, а местната власт ще избира изпълнителите. От собствениците на сградата ще се изисква да направят сдружение и да дадат съгласие за влизане на строителната фирма в тяхната собственост, за да направи санирането за сметка на общината. Това ще се случи само, ако всички собственици на жилища в блока искат да участват, тогава разходите по санирането се възстановяват на 100% от държавата. Кандидатствали сме по плана "Юнкер", но няма да чакаме дали по него ще може да се осигури ресурс. Паралелно са проведени преговори с всички финансови институции – ЕБВР, Световна банка и ЕИБ. Те са готови да предоставят ресурс за такъв тип проекти. Сега трябва да създадем фонда в началото на 2015 г., за да имаме въпросният привлечен ресурс. Паралелно в този процес се надяваме общините да избират фирми, които да правят санирането. Графикът е до лятото на 2015 г. фондът да е създаден, общините да са напреднали с етажната собственост и избора на изпълнители и от лятото да започнат дейностите по санирането. … идеята е да не взимаме пари от държавния бюджет. Договаряме връщането на средствата да става с т.нар. зелени сертификати (*). Този механизъм е прилаган и на други места по света.“ „Сградата, която е постигнала определен клас енергийна ефективност за сметка на спестените емисии, получава зелен сертификат и с него изплащаме привлечения ресурс от международните финансови институции. Този фонд е за големите панелни сгради, докато за по-малките ще се използва ресурсът по новата оперативна програма "Региони в растеж". Тук отново ще променим механизма, като ще възложим тази дейност на общините, а не както е сега министерството да избира изпълнителите".
 • Томислав Дончев, 05 Януари 2015: „ … принцип на европейското финансиране е винаги да има и самоучастие, за да е отговорността към проекта по-голяма. Сега обаче вие предлагате 100% безвъзмездно финансиране за обновяване на частна собственост. Не се ли притеснявате, че хората пък после ще искат да им ремонтирате колите или да им кредитирате бизнеса? Безспорно това би създало лоши стимули, ако безплатното обновяване щеше да е в неограничен период от време. Досега не сме представили механизма за безплатното саниране на домовете на документи, говорили сме за него. Но поне на ниво програма това е механизъм като временна мярка, който да работи в ограничен период от време - година, година и половина. Няма ли тогава едни да са привилегировани, защото ще им санирате безплатно домовете, а за други тази мярка да не важи? И така например някой кмет може да реши да санира само домовете на близки и приятели. Истината е, че до момента броят на желаещите винаги е бил по-малък от парите, които имаме за тази мярка. По няколко причини. Най-вече крамоли и невъзможност на собствениците да постигнат съгласие. С една подобна мярка разчитаме на повече ентусиазъм от страна на етажните собствености. И в крайна сметка, когато човек знае, че имаме 100% финансиране за ограничен период от време, познавайки добре психологията на българина, всички ще избързат да се включат в периода, в който за тях санирането ще е безплатно. След този период отново ще се въведе механизъм, подобен на сега действащия с минимално самоучастие от страна на собствениците с 25% от сумата например.“;
 • Лиляна Павлова, 07.01.2015 г., в предаването "Преди всички" по БНР: „Кога ще станат ясни повече детайли по изпълнение на програмата? В момента екипите разработват процедурата и методическите указания за това как да се реализира на практика тази програма, като тук трябва да отбележим, че имаме няколко страни в процеса. От една страна Министерство на регионалното развитие и благоустройството, по Закон за етажната собственост, изготвяме методически указания как се формира етажната собственост, как тя трябва да функционира, за да може да кандидатства по проекта, и всичко свързано с етажната собственост и жилищната политика. А и най-вече, предвид и опита вече по съществуващата програма за това как да се реализира проекта. От друга страна Българската банка за развитие, заедно с екип на Министерство на финансите, разработват споразумението за финансиране през банката за развитие, на която всъщност е предоставен този ресурс, който правителството предвиди от 1 милиард лева, с който да бъде вече привлечен и външен финансов ресурс, и да се предостави финансирането. Като обръщам внимание, че това финансиране от държавата безвъзмездно през Българската банка за развитие се предоставя на всички общини, и те вече оттам нататък са главно действащо лице, … ще имат ангажимента да разгледат сградите, които имат желание за участие в програмата, те да минат един кратък процес на одобрение. Общините да изберат първо енергийния одит и конструктивния одит от специалисти, които да го направят, и след което съответно да изберат фирми, които ще извършат сторително-монтажните работи, и разбира се строителен контрол и надзор. Това е и ангажимент на общините, така че в момента те също на основата на нашите методически основания, на основата на това, което ще се разработят Българската банка за развитие, имат ангажимент да си създадат организация във всяка община за екип, който ще отговаря за процесите. Най-важното е да проведат търгове за избор на изпълнители по отделните дейности, които ще се реализират по програмата. Всичко това се надявам да приключи най-късно до края на месец януари. Поставили сме си срок, ако може и до 20 януари да сме готови поне с методическите указания, за да може до края на месеца вече общините да започват процедурите по обществени поръчки, за да избират изпълнители. … Работим съвместно с Камара на строителите в България, които също ще ни помогнат. Имах разговор вече с тях, и те работят по типизиране на тръжните документи. Така че наистина да дадем шанс на малките фирми … . … много важна стъпка е решението на собствениците за даване на съгласие от тяхно име общината да изпълнява всички тези дейности от проекта.“;
 • Лиляна Павлова, 08.01.2015 г., пред в. „Труд“: „това, с което се захващаме, са на практика няколко различни програми. В началото започваме с най-трудната и непостижима доскоро задача - да санираме големите панелни и стоманобетонни блокове, в които има поне 36 апартамента. Те са в най-лошо състояние. Те ще се санират със заем от 1 млрд. лева, за който преди Нова година държавата отпусна гаранция. Всички останали сгради ще имат възможност да кандидатстват за саниране по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и там няма да има ограничение за броя на апартаментите. А по предложение на колегите от екоминистерството ще се субсидира санирането и подмяната на отоплителните инсталации на еднофамилни жилищни сгради, включително и поставяне на соларни бойлери или панели на покривите. Това ще стане по оперативна програма „Околна среда“. Така че на практика имаме три различни програми** за саниране, които обхващат всички видове жилищни сгради и които текат паралелно.“

Защо следим какво се случва на национално ниво по тема "Енергийна ефективност"?

Един от приоритетите на политиката по климата е, че като страна-членка на ЕС, България е задължена да допринася за постигане на 3 общи европейски цели до 2020 г.:

 1. Намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 20% спрямо нивата им от 1990 г.,
 2. Увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) до 20% от крайното общо потребление на енергия
 3. Намаляване на потреблението на енергия с 20% от планираните за 2020 г. нива основно чрез подобряване на енергийната ефективност.

За разлика от повечето страни-членки на ЕС, обаче, на България не се налага намаляване на общото за страната количество емисии на ПГ, а даже до 2020 г. е възможно увеличението им с до 21% спрямо нивото за 2005 г. Националната задължителна цел по отношение дела на ВЕИ е той да достигне 16% от крайното общо потребление на енергия до 2020 г., а по отношение на енергийната ефективност – увеличението й с 25%. Т.е., по първата и втора цели в момента не е необходимо да се предприемат практически действия, докато по третата това е наложително и спешно, предвид и на наказателната процедура в тази област. Затова намеренията и предприетите действия на правителството в това отношение са предмет на мониторинга по тема „Климат“ през изминалите два и предстоящите месеци в рамките на проекта.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* ДКЕВР: Издава зелени сертификати на производителите на електрическа енергия, използващи възобновяеми енергийни източници и произвеждащи електрическа и топлинна енергия по комбиниран начин.

** Трите програми са: 1 – ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, която приключва до края на 2015 г., 2 - ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, 3 - ОП „Околна среда“ 2014-2020, като последните две програми все още не са одобрени от Европейската Комисия!

 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари