Новият устройствен план на Царево включва нови 835 декара за застрояване в парк “Странджа”

снимка на Тома Белев

 Странджанският морски бряг на с. Варвара също е включен в плановете за строежи.

Общественото обсъждане за устройствения план на община Царево е обявено за 23 март. След тази дата гражданите ще могат да защитават правата си само чрез съда и то обжалвайки единствено решението за екологична оценка.  През следващите седмици от “Зелени закони” ще ви информираме как можете ефективно да изразите мнението си и да поискате запазване на природата на Странджа.

В България в момента текат обсъждания на нови общи устройствени планове (ОУП) на редица общини, но един от тях привлича най-голям интерес. От 22 години Община Царево се опитва чрез общия устройствен план да застрои най-южната част от българското Черноморие, отнемайки територии от природен парк “Странджа”. Сагата през тези две десетилетия включва промяна в закони, фалшиви документи, масови протести в София, решения на върховния съд, спасяване на природния парк от цялостно заличаване, намеса на Европейската комисия…

След всичко това е изработен проект за нов общ устройствен план. От няколко дни той е публикуван за обществени консултации за прилагането му и за доклада за екологична оценка със срок за становища 16 март.

Новият общ устройствен план на Царево включва застрояване на нови 835 декара в парк “Странджа”. От тях 678 декара са по морския бряг на Ахтопол, Резово, Синеморец и Варвара.

Общите устройствени планове (ОУП) на цели общини са единственият инструмент за планиране на територията. Предвижданията на ОУП са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове (ПУП) – планове за конкретни проекти и строежи.

 Законът за устройство на територията бе променен през 2012 г. и бе разрешено с новите ОУП да не се отразяват нереализирани досега - макар и одобрени в миналото - подробни устройствени планове, ако за това има екологични причини или причини свързани с човешкото здраве.

Така, теоретично, общината може да прецени, че досегашните зони за урбанизация са достатъчни и да не предвижда разширяването на площите за строителство.

Повече за предисторията на планираното застрояване на община Царево, смисъла на ОУП и възможностите за участие на гражданите можете да видите в пълния анализ по темата тук.

 

 
Прикачени файлове: 
PDF icon oup_tzarevo_21022020.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари