Обществено обсъждане в София на новия проектоплан за Национален парк Пирин

снимка на Вера Стаевска

 На 7 юли нашите колеги от коалицията "За да остане природа в България" организират обществено обсъждане на подготвяния нов план за управление на Национален парк Пирин - проектотекстовете във формат,  от който можете да копирате за своите становища, можете да намерите тук. То ще се проведе на 7 юли 2015 г., вторник, от 16 до 20 часа в зала Мати-Д на НДК.

За проблеми в изработката на проектоплана от "Зелени закони" сигнализирахме нееднократно отговорните институции.

Също нееднократно коалицията „За да остане природа в България“ се обърна към изпълнителя на проектоплана „Пролес Инженеринг“ ООД да представи изготвения от него документ на всички заинтересовани в столицата. До този момент фирмата предвижда да има едно-единствено обществено обсъждане на проектоплана - в Банско на 24 юли 2015, петък, от 10 ч. в читалище „Никола Вапцаров“.

Въпреки че разработването на проектоплана става с около 1,7 милиона лева от българските и европейските данъкоплатци, изпълнителят „Пролес инженеринг“ отхвърли предложението на природозащитниците да организира обществени обсъждания в София, Пловдив и Благоевград, откъдето идват по-голямата част от посетителите на Национален парк Пирин.

На 24 юли 2015 г. изтича срокът, в който всеки гражданин може да подаде своето становище по проектоплана. Коалицията „За да остане природа в България“ организира общественото обсъждане на 7 юли, за да може повече българи да разберат подробностите и да вземат участие.

Планът за управление на Национален парк Пирин е важен, тъй като определя какво може да се случва в защитената територия за срок от десет години. Ако отговаря на всички изисквания, той трябва да бъде одобрен от Министерски съвет.

Национален парк Пирин е природно богатство, което принадлежи на всички българи. Той е и част от световното природно наследство на ЮНЕСКО. Обсъждането на бъдещето му е в интерес на всички граждани на страната, припомнят природозащитниците.

Коалицията „За да остане природа в България“ покани за участие на обсъждането в София също и дирекцията на Национален парк Пирин, който е възложител на разработката на плана за управление с европейски средства, и към Министерство на околната среда и водите, което отговаря за националните паркове. Поканени са още експерти от министерства и държавни агенции, представители на БАН и други научни институти и университети, местни власти, неправителствени и браншови организации и бизнеса.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари