Обжалваме незаконно приетите цели за зона „Кресна", които предрешават строеж през дефилето

снимка на Тома Белев

От „Зелени закони" подготвяме оспорване на заповедта на служебния екоминистър за приемане на специфични цели на защитената зона поради редица процесуални и материални нарушения на закона. Решението подмени природозащитните цели за зона Кресна-Илинденци, въпреки постигнатия от съставена работна група на редовното екоминистерство консенсус на учени и природозащитници по тях.  То е взето при заседание на Националния съвет за биоразнообразието, въпреки възражения на учени, които са негови членове.

 

В нарушение на АПК, ЗБР, европейската Директива за местообитанията и видовете и решения на Бернската конвенция са приети правила, разработени от консултантска фирма, които да позволят строеж през защитените европейски местообитание. От Зелени закони подготвяме жалба срещу екоминистерството, като  не обжалваме строежа на магистрала, а предпоставяне на "усвояване" на парите за тунел - без тунел да бъде построен и с унищожаване на уникално за Европа кътче природа.

Служебният министър на околната среда е приела самоволно специфични и подробни цели за зона „Кресна-Илинденци", като прескача Министерски съвет и задължителните обществени консултации. Освен че нарушава Директивата за хабитатите и 2 закона - АПК и ЗБР - министър Карамфилова предопределя, че магистралата ще се строи в интерес на една определена фирма и в нарушение на изискванията на ЕК и консенсуса на експертите.

След взетото решение биологичното разнообразие в „Кресна-Илинденци" ще се опазва половинчато, а не въз основа на верифицирана научна информация. 

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари