Законопроект на ГЕРБ и ДПС цели пълно унищожение на природата и малкия бизнес

снимка на Александър Дунчев

Законови поправки на ГЕРБ и ДПС от 4 април т.г., които се очаква да бъдат разгледани от депутатите още тази седмица, задават опасна тенденция за унищжаването на българската природа и малкия бизнес, като резултат от възстановяващата се политическа сила на двете партии в условията на парламентарна криза и демотивация на българските граждани да участват на изборите. С апокрифни предложения между първо и второ четене на внесения от Министерски съвет Закон за изменение и допълване на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗИДЗНИ) двете партии предлагат кардинални промени в три ключови закона – Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за устройството на територията (ЗУТ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), което е абсолютно недопустимо като процедура съгласно правилника на Народното събрание (НС). Предложенията са внесени от знакови лица от двете партии като Делян Добрев, Станислав Анастасов (председател на Комисията по околна среда в Народното събрание), Младен Шишков, Хамид Хамид и Жечо Станков, които предлагат премахването на ключови процедури от екологичното ни законодателство. Знаково е и подреждането на подписите под предложението им чрез редуване на депутатите от двете формации. 

Законовите поправки на ГЕРБ и ДПС целят осигуряването на  „бърза писта“ за големи инвестиционни проекти (т.е. с голям корупционен риск), като проблемът е, че насърчаването на тези инвестиции не е чрез повишаване капацитета на институциите и подобряване на възможностите за обществен контрол, а точно обратното - чрез елиминиране на екологичните процедури, осигуряващи ефективната защита на околната среда и хората. Това включва силно орязване на екологичните процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО), както и намаляване до минимум на обществения и институционален контрол върху най-големите и опасни производства, като АЕЦ, хранилища за радиоактивни отпадъци, киселини или пестициди, газопроводни мрежи, електропроводи, язовири, горивни и химични инсталации, магистрали и др. 

По-конкретно, ако НС допусне в нарушение на правилата си разглеждането и приемането на предложенията на ГЕРБ и ДПС за изменения на ЗООС и ЗУТ чрез ЗИДЗНИ, според нашите анализи това ще доведе до следните огромни рискове за хората и природата в България: 

  • За големи инвестиции като АЕЦ, язовири, горивни инсталации, магистрали се предлага двойно съкращаване на сроковете за произнасяне на органите по екологичните процедури и дори въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие по ЗООС. Това означава, че ако Министерството на околната среда и водите (МОСВ) не се произнесе в срок от 14 дена, ще се счете, че се е съгласило, например с нов язовир на река Дунав, който да залее 40 населени места. И това ще се случва за всеки втори голям проект, който постъпва в МОСВ, тъй като експертите на министерството нямат капацитета да спазват сроковете и оценяват ефективно дори сегашния поток от инвестиционни намерения. В същото време, екологичните процедури за малките инвеститори ще станат многократно по-дълги и тромави.
  • Предлага се в ЗООС възстановяване действието на всички изтекли решения по ОВОС от 2009 г. насам, както и удължаване сроковете на валидност на решенията по ОВОС от 5 на 15 години, което практически ще спре всички нови инвестиции в България. Екологичните оценки на новите проекти ще бъдат отрицателни в резултат на кумулативния ефект от стотици нереализирани, но застрашаващи природата проекти, разрешени по съмнителен начин във времената, в които държавата бе управлявана от БСП, ДПС и ГЕРБ. Вторият риск за природата е, че решенията по ОВОС, издадени преди 10-15 г. вече изобщо не са актуални, тъй като много от компонентите на околната среда (биоразнообразие, нива на замърсяване, климат и др.) са претърпели съществени изменения в това време, поради което дори европейското законодателство изисква актуализиране на еко-оценките чрез нови екологични процедури.
  • Отново в ЗООС се предлага и въвеждане на едноинстанционен съдебен контрол на най-големите проекти в България, след като втората съдебна инстанция бе възстановена само преди година и половина от 47-то НС  макар и с отложено влизане в сила от юли 2024 г. Както тогава се опасявахме, мнозинството на статуквото нема да позволи да се върне в сила това условие за достъп на гражданите до правосъдие за околната среда, което бе премахнато от правителството на ГЕРБ през 2017 г. Целта наобжалването само пред един съд е ограничаване до минимум на гражданския и съдебния контрол именно върху най-опасните за природата и хората проекти, докато малките инвестиционни проекти на гражданите и малкия бизнес остават на двуинстанционен съдебен контрол, т.е. на по-строг обществен контрол.
  • Предлага се в ЗУТ общите устройствени планове на общините ще могат да се променят със заповеди на министър или областен управител, с което тотално се подменя философията на устройственото и стратегическо планиране. Това ще доведе до размиване на отговорностите, както и до елиминиране правата на местните власти и гражданската общественост в устройственото развитие на общините. 
  • Предлага се в ЗЕВИ необосновано удължаване на предварителните договори за обектите за производство на електроенергия от вятър спрямо други обекти за производство на енергия от ВЕИ. Не става ясно какви са причините едни обекти за производство на електроенергия от ВЕИ да се ползват с по-благоприятни условия, за това предложението може да се категоризира като „лобистка поправка”. 

От Инициатива „Зелени закони“ изцяло оспорваме законосъобразността на самата процедура по внасянето на предложенията на ГЕРБ и ДПС между първо и второ четене на ЗИДЗНИ с цел съществени изменения на ЗООС и ЗУТ. В тази връзка, от Коалиция „За да остане природа в България" е изготвено примерно становище до Народното събрание, с което се обосновава защо самата процедура е незаконна, и защо самите предложения са напълно недопустими и опасни за хората и природата. Становището може да бъде допълнено и ползвано от всички заинтересовани страни за изразяване на позиция пред Народното събрание.

Снимка: Stratospheric Productions

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари