ПП и ЗД да оттеглят предложенията за Закона за горите, с които легитимират предизборната сеч

снимка на Александър Дунчев

Призоваваме най-настоятелно Зелено движение и ПП да оттеглят предложенията си за корекции в законопроекта на ДПС за дървата за огрев (съответно https://www.parliament.bg/bills/49/49-354-04-74.pdf и https://www.parliament.bg/bills/49/49-354-04-75.pdf), защото не само легитимират закона на ДПС, но го влошават още повече.

След като стана ясно, че ПП са съвносители на скандалния закон, единственият полезен ход на ППДБ е да оттеглят предложенията си и да гласуват ПРОТИВ целия закон.

Предложенията, внесени от ПП и ЗД след първо четене, са:

  • ПП коригират увеличената сеч на дърва от три пъти на два пъти повече от досегашната сеч, т.е. влизат в коловоза на ДПС, но с 2 гуми, вместо с 4.
  • ПП и ЗД връщат стара разпоредба, която бе отменена преди 15 години, разрешаваща сега отново хората да изнасят мъртва дървесина от горите, което тъкмо беше поограничено през последните 10 години с цел опазване на биоразнообразието. С тази точка ПП и ЗД предлагат нарушение на ключови разпоредби на европейските Директиви за местообитанията и за птиците, на Закона за биологичното разнообразие, на FSC-горската сертификация, покриваща 80% от горите ни, и на горските режими за Натура2000 към Закона за горите, прилагани в 60% от горите ни! 
  • ЗД рискуват огрмна имиджова щета с предложеното ограничение за ползване на дърва до 10% от средногодишния добив на всяко стопанство, защото това означава социалната помощ да не бъде отменена, а да бъде намалена от 10 на 1 кубик на домакинство, което ще срещне жесток обществен гняв.
  • ЗД премахват възможността постепенно хората да се преориентират към закупуването на дървесина от склад, с което обръщат поетия вече курс за спиране на феодалната схема с дървата на корен" и преминаване към свободния пазар.

Припомняме, че приетият скорострелно законопроект на ДПС предвижда тройно увеличение на сечите в българските гори, както и на беззаконието и купуването на гласове за местните избори от феодални кметове (https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164956), като:

  1. Отменя се една от най-важните разпоредби, приета януари 23 г. по предложение на ПП-ДБ (чл. 111, ал.3) - в гората да се сече единствено от хора с правоспособност, така както се изисква по правилата за ЗБУТ (чл. 230, ал. 3 от ЗГ) и международната горска сертификация, покриваща 80% от горите ни.
  2. Допустимото количество дърва за огрев, което ще се предоставя на домакинствата на преференциални подпазарни цени скача от 10 на 30 пр. кубика (15 пл. м3 в закона). Т.е. при 1,5 млн. домакинства, ползващи дърва за огрев (https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/report_illegal_logging_wwf_2014.pdf), това ще доведе до ежегоден дърводобив от 45 милиона пр. м3, докато досега се добиваше по 15 млн. пр. м3 (т.е. 7,5 млн. пл. м3). Отидоха и вековните гори, и вододайните зони, и цялата ни природа. Да не говорим за замърсяването на въздуха.
  3. Мярката е под натиск на кметове от Западни Родопи, където ежегодно за огрев се ползва скъпа и висококачествена иглолистна дървесина, защото само такава има в иглолистните гори там. Т.е. за огрев се продава и се гори дървесина с цена 200 лв./м3, а се дава на местните за по 20 лв./м3 (https://ucdp-smolian.com/files/2b5370e2642723987257617b7c1e56bf.pdf), която разлика трябваше да е за сметка на социалното министерство, а не на гората и горските. Вместо да разширяваме промишлеността и високата добавена стойност, ще закриваме фабрики.
  4. С две алинеи се дава и пълна власт на кметовете да определят на кого, колко и кога да се дават дърва - т.е. да се купуват избори. Една от най-мощните схеми за злоупотреби с дърва, която беше спряна с приетото изменение на закона за горите в 48 НС - тогава, по предложение на ППДБ.
  5. Дори да не се горят всичките 45 млн. пр. м3 дърва, законът отваря възможност за всевъзможни схеми и злоупотреби с препродажбата на тези "социални" дърва от фирми, граждани и кметове. Досега, ако някой имаше нужда от още дърва, извън социалната помощ от 10 м3, си ги купуваше на свободния пазар.
  6. Целта на приетите от 48-то НС промени в чл.111 на ЗГ, които сега 49то НС иска да отмени, беше феодалните зависимости и кметовете да отпаднат, дървата да се заявяват и купуват на пазарен принцип, а "социалната помощ" да не е под формата на дърва (т.е. за сметка на гората, горските, водата и въздуха, и като рекет от кмета), а под формата на пари, чрез разширяване на много по-обективната финансова схема за целеви енергийни помощи на Агенцията за социално подпомагане към МТСП. И хората да избират с тези пари дърва ли ще купуват, газ ли, на пелети ли ще се топлят или с термо-помпи, или ще изолират къщите си - все алтернативи, така че да е по-чист въздуха, да има дървесина за фабриките и да потръгне зеления енергиен преход. Редица граждани вече внесоха следното становище срещу закона на ДПС в НС, включително и екипът на „Зелени закони".

Ето защо призоваваме отново всички депутати да гласуват ПРОТИВ" целия законопроект за изменение на Закона за горите и да се приключва с тази мъка!

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари