Представително социологическо изследване показва подкрепа за природата пред инвестиционните проекти в Пирин

снимка на Вера Стаевска

Социологическото изследване, представено като част от подготовката на ПУ на НП Пирин вчера - приложен документ,- показва:

- на национално ниво: 88,3% подкрепят твърдението "Икономическият растеж и благополучието са важни за обществото, но това трябва да става без да се застрашава природата", а едва 10,3% са съгласни със "За да се постигне икономически растеж и благополучие на обществото, е допустимо да се правят компромиси, въпреки че се застрашава природата"

- на регионално ниво за общините, прилежащи около НП Пирин- "Подкрепяте ли действия за опазването на природата, ако те на първо време имат неблагоприятни социални и икономически последици в района на населеното място?" - подкрепа от вхушително мнозинство от на 71,7% ( от които категорчина подкрепа 33,2%, умерена подкрепа 38,5%).  

Изследването е представително както на национално, така и на регионално ниво, според методологията, представена от екипа на Пролес.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари