Рискове пред изпълнението на Решението на ЕК за възстановяване на държавната помощ от заменките на гори

снимка на Тома Белев

Екипът на проект „Зелени закони“ изразява загриженост за бъдещото възстановяване на държавната помощ от заменките, с оглед на мерките, предприети от правителството в тази посока в края на 2014 г.

В графика за връщане на държавната помощ, раздадена от България под формата на т. нар „заменки на гори“, зададен през септември 2014 г. от Европейската комисия (ЕК) към отговорното Министерство на земеделието и храните (МЗХ), първите стъпки са разработка на списък на всички замени, за които се отнася възстановяването на държавната помощ и методика за реална оценка на стойността на заменените имоти и избор на изпълнител на оценката. Напомняме, че с Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г.

Действията на правителството в отговор на това решение за заменките на ЕК от септември не са огласени. Косвена информация за изпълнението на нужните мерки за връщане на нерегламентираната държавна помощ към бюджета обаче намираме на интернет страницата на МЗХ. Там в края на 2014 г. МЗХ обявява обществена поръчка за избор на независим оценител за оценка на реалната пазарна цена на 54 сделки от общо 132-те такива, идентифицирани от Европейската комисия (ЕК) като потенциално нарушаващи правото на ЕС в областта на защитата на свободната конкуренция. В документацията на обществената поръчка като изискване към изпълнителя е разписана и методика за оценка на имотите, предмет на въпросните сделки.

На практика, данните от документацията по обществената поръчка са крайно недостатъчни за обществеността. Те не предоставят достатъчно информация на данъкоплатците за това дали и доколко правителството и МЗХ се грижат за възстановяване на неправомерно раздадената държавна помощ обратно в държавния бюджет и за избягване на тежки глоби от страна на ЕК. 

По-конкретно, екипът на „Зелени закони“ вижда следните потенциални проблеми в  досегашната информация за изпълнението от МЗХ на Решението на ЕК:

1.) На първо място, считаме, че предложената в обществената поръчка методика за оценка на реалната пазарна цена на заменените гори е непълна и некоректна. Методиката не предвижда при прилагане на метода на пазарните аналози да се изключват при изчисленията онези сделки, които са видимо декларирани на стойност близка до "данъчната оценка", която може да е над 10 пъти по-ниска от реалната пазарна оценка. Освен това, при липсата на достатъчно пазарни аналози с горски имоти методиката изисква ползването на данни от годишните доклади на МЗХ за средните цени на земеделските земи в България, вместо да се изисква анализ на пазарните аналози със земеделски земи, особено в атрактивните райони. В тези доклади най-високите цени на земеделските земи по Черноморието са средно по 1 лв./м2, при реални пазарни цени в атрактивните райони от над 50 лв./м2. Освен това не е мотивирано защо при определяне на реалната пазарна цена на заменките оценката по нормативния метод има еднаква тежест с оценката по метода на пазарните аналози, доколкото единствено последният отразява най-добре реалните пазарни условия. В резултат на тези пропуски в методиката ще бъдат занижени както пазарните цени, определени по метода на пазарните аналози, така и крайните оценки за реалната пазарна стойност на заменените имоти. За да бъде оценката на имотите реална, въобще не би трябвало да присъства нормативният подход, а само оценката на базата на пазарни аналози - само че истински. 

2.) Скандално е изключването на 2/3 от всички  сделки, т.е. 78 от общо 132,  от списъка със заменки, които ще се оценяват в рамките на обществена поръчка. След преглед от експертите на Зелени закони, установяваме, че сделки, които оценителят няма да разглежда и съответно няма да бъдат обект на възстановяване на  неправомерната държавна помощ към бюджета, са заменките на дюни 2708 дка в района на Камчийски пясъци и 32 дка в района на Несебър, както и сделките на крупни бизнесмени, като братя Джанкови, Тодор Батков, Максим Димов, Николай Банев, Георги Гергов, Тихомир Трендафилов, Антон Боянов, Велимир Магурев и Боян Бончев, Фуат Гювен, Ангел Йотов и други.

С оглед на тези проблеми, от екипа на Зелени закони предвиждаме разговори и официални искания към отговорните институции с цел всички сделки, за които се отнася Решението на ЕК, да бъдат детайлно изследвани, като се приложи адекватна методика за оценка на реалната им пазарна стойност. Считаме, че единствено чрез прозрачен подход от правителството ще се  намали тежестта за българския данъкоплатец във връзка с възстановяването обратно в държавния бюджет на неправомерно раздадената чрез „заменките“ държавна помощ.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари