Ще дебатираме законовите промени за ВЕИ и климат на 13 юни

снимка на Вера Стаевска

П О К А Н А

„Закони за зелена енергия и климат в България"

Природозащитната инициатива „Зелени закони“ и партньорите от „Грийнпийс“ – България, WWF – България и Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР – Варна), имат удоволствието да Ви поканят на дебат между граждани, политици и представители на бизнеса по предлагани законодателни промени в Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за ограничаване на изменението на климата (ЗОИК) и свързани с тези промени политики.

Дебатът ще се състои на 13 юни 2023 в зала „Музикална“ на Централен военен клуб-София,

от 15:00 до 17:00 часа. Темите, които ще бъдат обсъдени, са:

·Въведение: Наказателната процедура срещу България на Европейската комисия за неприлагане на Директивата за ВЕИ;

·Приоритетни зони за развитие на ВЕИ - зелена енергия без вреда за природата;

·Улесняване на гражданите при инсталиране на ВЕИ мощности, коопериране за производство и продажба на енергия от ВЕИ;

·Национална климатична цел за България –  климатична неутралност към 2050 г. (представяне)

 

Годините между 2015 и 2022 са осемте с най-висока средна глобална температура, откакто в света се извършват метеорологични измервания. Вероятността да надхвърлим прага от 1.5°С, заложен в Парижкото споразумение за климата от 2015 г., е все по-голяма, а с това значително нарастват и рисковете, свързани с климатичните промени. Екстремното време вече нанася огромни материални щети, а безводието е все по-често предизвикателство пред бита, индустрията и дори енергетиката в много европейски държави, включително в България. Въпреки това нивата на въглеродните емисии не спират да растат, а причина за това продължава да бъде начинът ни на живот, силно обвързан с изгарянето на изкопаеми горива.

Дълбоките процеси по ограничаване на емисиите (декарбонизация), които стартираха в Европа, вече дават предимства за икономиките на много държави. Налице са огромни възможности и пред България – за бърза модернизация на икономиката, за енергийна независимост, децентрализация на енергетиката, за справедлив енергиен преход, за по-чисти градове и в крайна сметка – за по-висок стандарт и качествен живот на хората у нас.

Ще успее ли страната ни да се възползва от възможностите и да минимизира рисковете от тези глобални процеси или ще се окаже в коренно променена среда, без да е подготвена за нея? Ще осъвремени ли навреме законодателството си или ще се превърне в обект на наказателни процедури? Ще си постави ли дългосрочна национална цел за климатична неутралност, и ефективна и прозрачна рамка на развитие и изпълнение на климатичните политики, специфични за нашите географски условия - както по отношение на смекчаването на последствията за гражданите и природата, така и на адаптация съм вече настъпващите промени в климата на страната?

Ще заложи ли на все по-евтината енергия от ВЕИ или ще продължи да е обвързана със стари, но все по-скъпи - и едновременно замърсяващи околната среда, технологии? Ще се опитва ли безуспешно, но упорито да бъде енергиен център на Балканите или ще разчита на все по-евтиното електричество от ВЕИ, но произведено в съседните държави, които вече ударно инвестираха в тази посока? Ще работи ли за национална сигурност, като повиши енергийната си независимост чрез ВЕИ, или ще зависи изцяло от вносни горива и все по-неизгодните въглища?

Това са част от въпросите, към които промените в ЗЕВИ и ЗОИК имат отношение и които ще разискваме по време на срещата. Очакваме конструктивното Ви участие и дебат, насочен към дефиниране на работещи решения и предложения.

Регистрация до 10 юни онлайн тук.

В събитието са поканени всички членове на парламентарните комисии по околна среда и води и по енергетика, както и ресорните министерства.

 

За контакт:

Вера Стаевска

Ръководител екип „Зелени закони“

+359885989593

Прикачени файлове: 
Файл pokana_debat_zevi_zoik_13062023.docx

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари