Важни изменения в 49 закона се претупват по бързата процедура

снимка на Вера Стаевска

Абсурдно кратък срок е даден за обществена консултация за изменение на цели 49 закона, сред които и на Закона за устройство на територията. В писмо до Министерски съвет, с копие до ЕК (приложено към тази новина),  от инициативата „Зелени закони” днес предложихме този срок да се удължи до 11 октомври, още повече, че обявените за консултация законови промени се разпростират на 320 страници.

Измененията, които би трябвало да облекчат регулирането на инвестиционния процес, са отдавна искани от обществото. Буди недоумение обаче фактът, че едва ли не нарочно, общественото им обсъждане е сбутано в рамките на две седмици в отпускарския месец август.

Хронологията

На 18.08.2015 г. в strategy.bg (Портала за обществени консултации на правителството на Република България) бе публикувана обществена консултация за изменения в 49 закона с цел облекчаване на регулаторни режими в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. Срокът за изпращане на становища е едва до 01.09.2015 г., което е и минимумът (2 седмици/14 дни) по Закона за нормативните актове.

На самия сайт strategy.bg е изрично отбелязано, че срокът за обществени консултации е „от минимум 30 работни дни (6 седмици) – за онлайн консултации – до няколко месеца за национални консултации по комплексни въпроси.” – (виж „Стандарти за обществени консултации“ на МС). От своя страна Европейската комисия препоръчва срокът за подобни консултации да бъде минимум четири седмици. ( виж Guidelines on Stakeholder Consultation ). 

В нарочно направената страница за консултация за изменение на 49-те закона (pds.government.bg) срокът за изпращане на становища е 16.09.2015 г.

Предложението ни

От екипа на „Зелени закони” смятаме, че  и двата посочени срока (1 септември и 16 септември) са твърде кратки за съставяне и изпращане на качествени становища по измененията на всичките 49 закона. Част от тези закони касаят изключително чувствителните теми за строителството в столицата и по Черноморието, други се отнасят до здравето и безопасността на населението.

Провеждането на обществена консултация с такъв мащаб и отговорност (предложения, които изискват справки и с действащите версии на законите, и със свързано законодателство) в разгара на летния сезон  я прави формална и недемократична.

С цел постигане на качествена и демократична обществена консултация, която да даде шанс на всички заинтересувани страни да допринесат за подобряване на законодателството, екипът на „Зелени закони” предложиме с внесеното днес писмо Министерският съвет да удължи срока на посочената обществената консултация.

С оглед на големия обем на обявените за консултация законови промени – 320 страници общо за публикуваните 49 текста, - би следвало обществената консултация да трае повече от 4 седмици, като оптималният срок за становища по предлаганите законови промени е 11.10.2015 г.

 

Прикачени файлове: 
PDF icon pismo_zut_27082015.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари