Стратегия за действие на класическата енергетика – АЕЦ и ТЕЦ

снимка на Петко Ковачев

Нужна е стратегия за действие на класическата енергетика – АЕЦ ,ТЕЦ и големите язовири – в съответствие с насоките на ЕС за чиста, безопасна и сигурна енергетика и с цел ясен времеви хоризонт за извеждането на остарелите мощности.

Под лозунгите за „евтин ток“ се пропагандират проекти за нова АЕЦ, удължаване живота на 5 и 6 блок и строеж на нови ядрени блокове в АЕЦ „Козлодуй“, нова ТЕЦ в „Марица – Изток“, нови блокове на въглища в съществуващи ТЕЦ, няколко големи язовира („Тунджа“ и др.) Нищо от това не е факт, но са загубени години, през които да се действа рационално. Междувременно енергетиката се източва финансово, декапитализира се. България трябва да реши дали опасната атомна и „кафява“ енергия ще продължат за заплашват живота и здравето на гражданите или ще се търсят други решения.

Цели:  Изваждане на лобизма от сектора. Планиране ефективното доизживяване на мощностите на АЕЦ и ТЕЦ и бъдещата им замяна с други – неядрени и невъглищни – мощности.

Коментари

снимка на Вера Стаевска
Вера Стаевска

Слушам в момента преставителите на партиите - говорят за семействата в ЕП. Могат ли да говорят повече за националните ни приоритети?

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари