Гражданска кампания убеди депутатите да защитят горите

снимка на Вера Стаевска

В 23:30 ч. в последния си работен ден преди лятната ваканция 49-тото Народно събрание НЕ ПОДКРЕПИ промените в Закона за горите, въпреки първоначална заявка за скоростно приемане на текстовете на ДПС, предвиждащи повече дърва, разпределяни от кметовете на преференциални цени за домакинства по места. Обратът се случи след силен граждански отзвук през последния месец, включително от инициативата „Зелени закони" ( тук и тук) и отворено писмо от организации и общественици, инициирано от Асен Асенов, Борислав Сандов и Тома Белев и подкрепено към момента от над 2000 граждани.

Вечерта на 28 юли показа отказ на мнозинството депутати от подкрепата, потвърдена в нощно гласуване в парламентарна комисия на 26 юли, за искането на ДПС за увеличението на квотите за евтина дървесина, раздавана на домакинствата от кметовете. Макар че в гласуването не участва цялата група на „Продължаваме промяната - Демократична България", която първоначално бе подкрепила скоростното приемане на законопроекта за увеличена сеч, финалното гласуване показа подкрепа от по-голямата част от обединението за опазване на горите, заявена и в предизборната програма на коалицията.

Гражданското възмущение бе предизвикано от ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ 49-354-01-77 на нар. представители А. Яхова и др. Внесен на 11 юли, той бе ПРИЕТ НА 14 ЮЛИ на първо четене в зала без особени дискусии - като предвиждаше 2.5 пъти увеличаване на сечта за дърва за огрев, раздавани от кметовете на домакинства. В сряда вечерта 22:30 ч. извънредно заседание на парламентарната Комисия по земеделие, храни и гори подкрепи отново увеличаването на сечта, макар да отхвърли разрешението да се сече от лица без сертификат. В резултат на това решение имаше силен граждански отзвук с призиви за протести и Отворено писмо от природозащитници и общественици. В крайна сметка текстовете бяха отхвърлени с инфарктно равенство на гласовете.

Отвореното писмо на общественици и природозащитници, което убеди парламентарното мнозинство да преосмисли вота си преди финалното гласуване, бе инициирано от 25 общественици от сферата на културата (например, Асен Асенов и Георги Господинов) и природозащитата (Борислав Сандов, Тома Белев и лидери на организации от коалицията „За да остане природа в България") и бе подкрепено в първите 24 часа от публикацията си от над 1600 граждани. Прилагаме текста:

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

Обръщаме се към Вас по повод предстоящото на 28 юли 2023 г. гласуване на измененията на Закона за горите, с призив да отхвърлите предложенията за промени, одобрени от Комисията по земеделието и храните на среднощното ѝ заседание в късните часове на 26 юли.

Изменението на Закона за горите дава възможност на местното население във всяко горско стопанство да добие от държавните или от общинските гори определено количество дървесина на фиксирани (ниски, непазарни) цени, което ще доведе до увеличаване на сечта в България през следващите години. Тази законова възможност е останала от годините след 1912 г., когато с цел да се подпомогне населението от новоприсъединените територии е позволено да се ползва дървесина от държавните гори по ниска тарифа, за да се избегнат гладът и нищетата по онова време. Тази възможност, с нарастване на благосъстоянието на населението, е ограничавана през годините и днес е придобила съвсем различен характер. Това не е помощ за социално слаби домакинства, но законът я позволява за всяко от 2,86 милиона домакинства у нас. Енергийните помощи за социално слабите вече минават по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.

Помощта, която се оказва през дървесината за местното население, не се отнася само до дървата за огрев, а за всякаква дървесина, вкл. едра строителна. Така се и ползва от правоимащите. Ние не искаме да влизаме в спора дали количеството за едно домакинство трябва да е 10 пространствени, 10 плътни или 15 плътни кубически метра дървесина, защото този ангажимент държавата не може да изпълни към всички свои граждани. И това е пределно ясно. Даже и при най-ниското количество от 10 пространствени куб.м. дървесина, на национално ниво размерът на законовия ангажимент достига до 17 милиона плътни кубически метра дървесина, което е два пъти и половина над целия дърводобив в България.

Ясно е, че само в общините с висока концентрация на гори и малък брой жители може да бъде постигнат ангажиментът, даден от закона, а това представлява реална дискриминация към домакинствата на основание местоживеене. Отделен е въпросът, че съществуват множество данни, които говорят за злоупотреба и политическо използване на тази възможност от кметовете и това засилва феодализацията на малките общини.

Обръщаме се към Вас, защото Конституцията Ви задължава да представлявате не само своите избиратели, а целия български народ. Обръщаме се към Вас с апел да не приемате предложените изменения на Закона за горите, които ще задълбочат дискриминацията между полските и горските общини в България, а вместо това да поставите системата на енергийни помощи на здрава основа. Нека помощта към социално слабите и енергийно бедни домакинства не преминава през Закона за горите, а през Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Приемете определение за енергийна бедност и планирайте мерки за подобряване на енергийната ефективност, така че домовете да изискват по-малко енергийни ресурси за отопление. Така реално ще помогнете на тези домакинства и същевременно ще позволите на българската гора да изпълнява по-ефективно своите водозащитни и екологични функции.

Българската гора действително изисква спешни законодателни промени, но те трябва да са насочени именно към подобряване на нейното състояние в контекста на климатичните промени и новите европейски политики за управление на горите, какъвто е предложеният от Европейската комисия Закон за възстановяване на природата.


ПОДПИСАЛИ:

Аглика Крушовенска, комуникационен специалист
Албена Симеонова, народен представител в 45-о, 46-о и 48-о Народно събрание
Андрей Ковачев, Сдружение „Балкани"
Андрей Ралев, CEE Bankwatch Network
Андрей Паунов, филмов режисьор
Асен Асенов, директор на Фондация ЕДНО за култура и изкуства и съосновател на BIG PULSE DANCE ALLIANCE
Борислав Сандов, народен представител в 45-о и 46-о Народно събрание, бивш Вицепремиер по климатични политики и Министър на околната среда и водите
Вера Стаевска, Инициатива „Зелени Закони"
проф. Евгений Дайнов, политолог
проф. Евелина Келбечева, Американски университет в България
Георги Господинов, писател
Проф. Димо Димов, пианист
Екатерина Бончева, журналист
Ивайло Иванов, НАКЗТ, представител на Юропарк в България
Ирина Недева, журналист
Камен Калев, филмов режисьор
Меглена Антонова, Директор на „Грийнпийс” - България
Мира Сталева, културен мениджър, член на борда на Европейската филмова академия
проф. Нели Огнянова
Никола Рахнев, Фондация „Гората.бг”
проф. Николай Майсторов, художник
Пенчо Пандъков, Сдружение „Балканка"
Петко Цветков, Сдружение „Балкани"
Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на коалиция „За зелен рестарт”
проф. Стела Димитрова, пианист
Тома Белев, експерт по горски политики, бивш Зам.-министър на околната среда и водите

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари