Как ГЕРБ и РБ ще отстоят предизборните си тези за заменките, от сегашната си позиция на управляващи сили?

снимка на Вера Стаевска

На 05.09.2014 година Европейската Комисия, след разследване на подадения през 2008 сигнал от български НПО, публикува решение, с което обявява заменките на горски фонд за незаконна държавна помощ и задължи България да възстанови държавната помощ, предоставена по сделки за замени на гори. междувременно. Докато държавата намери механизъм да оцени и възстанови в бюджета сумите, с които заменките са го ощетили, напълно възможно е фирмите, възползвали се от практиката на замяна на имоти, да извършат разпоредителни сделки с тези терени и закривания на фирми, като в краен резултат българският данъкоплатец ще заплати като глоба стойността на предоставената държавна помощ. 

За да се предотврати това, възможности за действие имат Парламентът и Министерството на земеделието и храните. Напомняме, че политическата воля в тази посока зависи от управляващите формации ГЕРБ и Реформаторски блок, чиито представители се ангажираха в предизборния дебат на "Зелени закони" на 30 септември 2014 г с твърда позиция срещу заменките 

В тази връзка коалицията от НПО и граждански групи "За да остане природа в България" и проектът "Зелени закони" внесоха следните предложения до Министерски съвет, всички парламентарни групи и Председателя на парламентарната комисия по земеделие и храни, както и до Министъра на земеделието и храните, които предложения биха осъществили предизборните изявления по темата на ГЕРБ и Реформаторския блок:

- или Парламентът да излезе с решение за мораториум върху разпоредителните сделки с заменените гори;

- или Министърът на земеделието и храните на основание на решението на Европейската комисия да изиска да се наложи обезпечение по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс върху заменените гори във връзка с необходимостта от изплащането на незаконната държавна помощ, а след това публични изпълнители от Агенцията за държавни вземания (структура на Националната агенция за приходите)незабавно да наложат възбраната.

 

Прикачени файлове: 
PDF icon zz_pismo_zamenki_ms_ns_mzh_podadeno_21012015.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари