Какво свършихме от "Зелени закони" от септември досега?

снимка на Вера Стаевска

Поглеждайки към отминалите избори за местна власт и някои безобразия, които през последните три месеца отново накараха природозащитници и обикновени граждани да излязат на улицата - например, разораване на залесени от доброволци площи в ПП Витоша без разрешение, но и без наказание, - инициативата "Зелени закони" продължава да се фокусира върху устойчивите политики за околна среда .

Защото именно устойчивите политики и систематичният мониторинг върху прилагането им могат да предпазят обществото от така характерните у нас, за съжаление , корупция , популизъм и безотговорност. Какво конкретно свършихме в подкрепа на по-зелените закони в областите "Устройство на територията", "Биоразнообразие и гори", "Климат", "Енергетика" и "Селски райони" можете да прочетете в прикачения бюлетин.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари