Климатът за пръв път е тема в повечето предизборни програми, но без ясни цели

снимка на Антоанета Йотова

След преглед на предизборните програми на основните партии установяваме, че тема "климат" за пръв път се заявява като приоритет, макар и без разписани ясни цели като климатична политика. При анализите ни от 2014г климатът беше тема единствено за ГЕРБ, но управлението след това не показа действия в тази посока.

Днес намираме текстове, свързани с тема "климат", в програмите на повечето партии. Смятаме, обаче, че с даваните "обещания" е безпредметно да очакваме поемане на ангажимент от който и да било политически субект у нас за иницииране разработването на нов закон за управление на рисковете от неблагоприятни промени на климата, каквото включихме в изпратеното преди началото на
предизборната кампания предложение
.

По-конкретно, прегледът дали и как е застъпена темата за национална климатична политика в предизборните програми на 7 партии/коалиции, които според представително национално проучване на „Алфа рисърч“ с най-голяма вероятност може да бъдат представени в следващия Парламент на България, показва практическо отсъствие на такава тема. По-долу накратко коментираме всяка от програмите в това отношение.

1. ГЕРБ – документът от близо 130 страници “Политическа програма „БЪЛГАРИЯ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ“ (http://www.gerb.bg/files/useruploads/%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%91.pdf) може да се нарече универсален – той е и отчет/равносметка на управлението досега, и предизборна програма, и програма за следващ мандат на управление. Ориентацията в документа е трудна, тъй като конкретните раздели - „енергетика“,  „околна среда“, „земеделие“ и пр., са едновременно отчет и насоки/план за работа на съответни министерства. Като цяло, елементи на национална политика за реагиране на климатичните промени липсват, но има някои текстове, които могат да се разглеждат в този смисъл, като например:

- на стр. 63-64 - „Измененията на климата и увеличаването на рисковете от свързаните с тях природни бедствия въздействат върху наличието и качеството на природните ресурси. Те ни изправят пред нови предизвикателства, които налагат решителни, целенасочени и координирани действия: ...

• Активна превенция и борба с неблагоприятните последствия от изменението на климата (наводнения, засушавания, ерозия на почвите, свлачища, горски пожари) чрез обучение и подготовка в регионалните центрове за обучение, реакция при кризи и бедствия, осигуряване на спасителна техника;

• Установяване на силен координационен механизъм с функции по надзор, контрол и управление на риска от бедствия, включително наводнения, свлачища и пожари;

• Изпълнение на мерки, ориентирани към превенция и защита от наводнения, в т.ч. за изграждане на язовири и поддържане на зелена инфраструктура в комбинация със сива инфраструктура;

• Създаване и управление на защитни горски пояси срещу наводнения, загуба на водни ресурси и ерозия, инфраструктурни мерки, допринасящи за управление на рисковете от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси“;

- на стр. 84 - „Надграждане и диверсификация на системата за управление на риска за подпомагане адаптацията на сектора към изменението на климата и за ефективното управление на кризите в отрасъла, включително създаване на Взаимоспомагателен фонд за покриване на щети от неблагоприятни климатични събития и стимулиране на застраховането“.

На сайта на коалиционния партньор на ГЕРБ – СДС, има виждане какво ще отстоява СДС в 45-тото Народно събрание (https://www.sds.bg/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%89%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b4%d1%81-%d0%b2-45-%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%b1/ ). От темите на „Зелени закони“ единствено „енергетика“ е представена с 3 точки, едната от които - „СДС е за развитието на ВЕИ и за преминаването на въглищните централи на газ. СДС е за ускорено изпълнение на Зелената сделка.“, има отношение към климатична политика. 

2. БСП – представената предизборна платформа (https://bsp.bg/files/predizborna-platforma.pdf) не кореспондира с климатични политики, но може да се отбележи, че

● в раздела за фискалната политика се поставя цел тя „да гарантира национално финансиране на политиките за устойчиво социално-икономическо развитие“ (на стр. 13 долу), което би трябвало да се отнася и за политика за реагиране на промени в климата, ако има такава;

● разделът „Околна среда и зелена икономика“ започва с декларация, че „Климатичните промени са глобална заплаха“ (стр. 15), но след това не намираме виждане/конкретика за национална климатична политика.

3. ДПС – на сайта се отваря само кратък текст-програмна декларация (https://www.dps.bg/izbori-2021/programa.html) към Програма „Ускорено догонващо икономическо развитие, основано на зелената икономика,  дигитализация, високи и водородни технологии и включването на свободните и активни граждани в  управлението на страната“. Един от основните приоритети на тази Програма е формулиран като „Устойчиво, зелено ориентирано развитие на ключови сектори с потенциал за догонващ растеж –„Чиста енергия, чиста вода, чист въздух, чиста храна“. Такъв приоритет би могло да е свързан с осъществяване на климатична политика, но нямаме информация как всъщност в Програмата се предвижда да се работи по него.

4. „Има такъв народ“ – предизборната програма е доста подробно разписана (https://pp-itn.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/), включително с раздели „енергетика“, „околна среда“, „земеделие“, но не и в контекст на национална климатична политика.

5. Обединение „Демократична България“ - в програмата подробно са разгледани тясно свързаните с промени в климата теми/сфери като енергетика (https://demokrati.bg/program/modernizatsiya-i-rastezh-na-ikonomikata/modernizatsiya-i-transformatsiya-na-energetikata/), околна среда и природни ресурси (https://demokrati.bg/program/okolna-sreda-i-prirodni-resursi/), но отново без да са поставени в контекст на национална климатична политика.

6. На сайта на гражданско движение/мрежа ИЗПРАВИ СЕ.БГ е публикувана предизборна програма на коалицията „Изправи се! Мутри вън!“ (https://izpravise.bg/programa-2021-2025/), разписана в 20 точки/теми. Споменаване на климатичните промени намираме само в тема ОКОЛНА СРЕДА, УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ, където като решение за чистотата на въздуха се предлага „Разработване на програми и проекти за подобряване качеството на въздуха и климатичните промени.“.

7. ВМРО – сред 15-те приоритета в предизборната програма на движението (https://vmro.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BC%D1%80%D0%BE-2021-%D0%B3/ ) няма такива в сферата на околната среда. Тази програма е типичен пример за

- решения „на парче“ - например точка „Във връзка с климатичните промени и добрите европейски практики за защита на доходите на земеделците предлагаме грантова схема в размер 70% за застраховане.“ в частта „Земеделие“;

- противоречиви предложения - например точка „Ние сме за преразглеждане на т.н. „Зелена сделка“ и балансиран подход към енергийната система на България. Трябва максимално да запазим използването на единствения значим местен енергиен ресурс – въглищата, при спазване на високи екологични норми и прилагане на иновативни методи за намаляването на емисиите на СО2 чрез „консервиране“ или „трансформиране“, като използваме за това европейските финансови компенсации.“ в частта „Енергетика“;

- много общи предложения – например точка „Изграждане на национална система за предотвратяване риска от бедствия.“ в частта „Екология“.

В заключение могат да се направят следните изводи:

- общо за разгледаните програми/платформи - фактът на липсващи такива в началото на кампанията и публикуването им в разгара й показва, че не се разчита на тези документи за убеждаване на гражданите да подкрепят дадената формация-кандидат за следващия Парламент. В разгледаните документи се изреждат/описват намерения за действия в различни сфери, но без свързването им с ясно формулирани политики за справяне със сегашните и възможни бъдещи проблеми на страната, с осъществяване на които дадената формация се ангажира при участие в следващия Парламент; 

- по отношение на климатични политики в тези документи, тревожно е отсъствието в тях на разбиране за свързаните с промени в климата рискове и необходимостта от предприемане на навременни и системни практически действия за тяхното намаляване. Това проличава и в медийните изяви в различни предизборни формати – темата за свързани с промените в климата рискове и справянето с тях липсва.

 

 

Прикачени файлове: 
Файл zz-analiz_predizborni_prorami_klimat.docx

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари