КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ: ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВЕЧЕ ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА ЕВРОПАРИТЕ

снимка на Петко Ковачев

На 17 януари изтече срокът, който правителството си беше поставило, за да внесе поправения вариант на Националния план за възстановяване и развитие (НПВУ, ПВУ). Това така и не беше направено като причините, според изтеклата информация в медиите, се корени в проблемите, посочени и от Европейската комисия (ЕК): замяната на въглищните централи с природен газ, липсата на ясни срокове за закриването на въглищната индустрия и липсата на ясни ангажименти в плана за реформи, водещи до реално върховенство на закона. В последната точка има и конкретни коментари за липсата на реформи в прокуратурата.

Няма яснота и за това с кого и как извън държавните институции правителството обсъжда нови идеи и предложения. И независимо от някои неофициални изявления за благоразположението на ЕК към новото правителство в София, можем да се обзаложим, че времето на авансите към България изтича. А има значително забавяне и при новите европейски програми, и при фонда за справедлив преход, и при пакета „Fit to 55”.

В тази среда, група граждански организации се обединиха около идеята да предложат създаването на Комитет за наблюдение на НПВУ. „Ако бъде разработена по открит и прозрачен начин, такава една инициатива би гарантирала участието на широк кръг от социални и икономически заинтересовани страни и организации на гражданското общество в прегледа на напредъка в изпълнението на плановете за възстановяване – така, че възстановяването да бъде реално зелено и справедливо, и да допринася и за възстановяване на биоразнообразието и природата. Този орган би могъл също да играе консултативна роля или да предлага консултиране на съществуващи съответни институции“ – пишат в открито писмо до правителството подписалите го от коалиция „За зелен рестарт“1, коалиция „За да остане природа в България“2 и инициативата „Зелени закони“.

В момента тече вътрешна дискусия между подписалите писмото какви са възможните варианти за създаване и функциониране на подобен комитет, възможните цели, участници и начините за подкрепа изпълнението на самия НПВУ.

Целият текст на писмото, което е внесено в Минситерския съвет на 12 януари, можете да видите в прикачения файл.

1MOVE.BG, WWF България, „Грийнпийс“ – България и „Институт Кръгова Икономика“

Прикачени файлове: 
PDF icon pismo-komitet-nablyudenie-npvu-12.1.2022.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари