Планът за парк Рила - отново проблеми, отново проект, който трябва да се преработи

снимка на Вера Стаевска

От "Зелени закони" изготвихме приложеното становище във връзка с общественото обсъждане на 23 септември на проект за план за управление на Национален парк "Рила". Смятаме, че зоните и режимите не отчитат приоритетите, заявени от националното обществено мнение и от мнението на местното население - а именно, че е нужна по-добра защита на горите и водите в Рила. В допълнение, проектът не е в завършен и пълен вид и препоръчваме доработката му, след което да се проведе отново обществено обсъждане. Повече подробности можете да прочетете в приложеното становище.

 

Прикачени файлове: 
PDF icon zelenizakoni_stanovishte_pu_rila_182015.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари