Темата с втората инстанция на жалби по ЗООС достигна 49-то Народно събрание

снимка на Надя Христова

На 24.07.2023 г. Зелени Закони получи потвърждение от Омбудсмана за Република България относно подкрепата към изложените от нас доводи и информация по кампанията на Сдружение за изследователски практики (инициатива "Зелени закони") за достъп до обжалване на 2 иснтанции по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за големи проекти - кампания, която водихме заедно с още 33 организации и с депутатите от 47-то Народно събрание Зорница Стратиева и Александър Дунчев през 2022г. Писмото от юли 2023 г. съобщи, че Омбудсманът се е обърнал към Председателя на Народното събрание с предложение за разискване на изложените в жалбата на "Зелени закони" аргументи и предприемане на съответните действия за незабавно възстановяване на касационното обжалване по горепосочените дела.

По този повод, напомняме същината на проблема:

В началото на 2022 г. в 47-мото Народно Събрание беше внесено предложение за отмяна на въведената през 2017 г. необжалваемост на втора инстанция на становища по оценки на въздействието върху околната среда, съответно – екологични оценки и решения, с които се приема, че такива оценки не са нужни по отношение на „обекти с национално значение и са обекти със стратегическа важност“. Това предложение беше подкрепено от Зелени закони със становище и популяризационна кампания. Общо 33 граждански организации подкрепиха становището за възстановяване на двуинстанционността на делата. Становището беше предоставено на всеки един от 240-те депутата в действащия към този момент парламент. Въпреки това, на 25.06.2022 г. първоначалният проект за ЗИДЗООС беше изменен точно преди второ четене, като възстановяването на касационната инстанция по жалби срещу тези актове беше „отложено“ до 01.07.2024 г. Зелени закони веднага изрази критика към това празно „обещание за светло бъдеще“.

На 05.01.2023 г. Зелени Закони отправи искане до Омбудсмана на Република България искане за предприемане на действия във връзка с отмяна на чл. 88, ал. 4, чл. 93, ал. 10 и чл. 99, ал. 9 от  Закона за опазване на околната среда (обн. Държавен вестник, бр. 42/07.06.2022 г.), с които се въвежда въпросният „политически компрос“.

Основните изложени в това искане аргументи са:

  • Отмяната на касационното обжалване на посочените актове, съответно – отказа за незабавното му възстановяване, бяха приети без каквито и да обосновани аргументи на народните представители, в нарушение на правилата на законотворчеството и на изискванията за съставяне на нормативни актове.
  • Законовите разпоредби очевидно стесняват достъпа по съдебна защита на гражданите и заинтересованите организации по екологични въпроси и още повече – по такива касаещи проекти с национално значение и от „стратегическа важност“, без да е налице преимуществен висш публичен интерес.
  • Нарушена е и разпоредбата на чл. 9, §4 от Орхуската конвенция, която изисква осигуряването на „адекватни и ефективни средства за правна защита“ по екологични дела, както и чл. 13 във връзка с чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека.
  • Същината на разпоредбата, включително уреждането на отлагателен срок в самата правна норма, както и законодателния процес по приемането й противоречат на основни принципи на законотворчеството и правния ни ред.

След проведена на 27.03.2023 г. среща между експерти от Зелени Закони, Омбудсмана и членове на нейния екип беше проведена и допълнителна дискусия по темата. Беше изяснено, че целта на направеното от Зелени Закони предложение за депозирана на конституционна жалба, е възстановяване на приложението на общите правата на двуинстанционния административен процес по отношение на актовете посочени в оспорените разпоредби.

На 24.07.2023 г. Зелени Закони получи потвърждение от Омбудсмана за Република България относно подкрепата към изложените от нас доводи и информация, че Омбудсманът се е обърнал към Председателя на Народното събрание с предложение за разискване на изложените в жалбата аргументи и предприемане на съответните действия за незабавно възстановяване на касационното обжалване по горепосочените дела.

 

И малко информация от миналата година:

https://www.zelenizakoni.com/novini/30-organizacii-se-obedinihme-s-iskan...

https://www.zelenizakoni.com/novini/vtorata-instanciya-po-delata-za-obzh...

https://www.zelenizakoni.com/novini/upravlyavashchite-sili-tryabva-da-sp...

https://www.zelenizakoni.com/novini/klyuchovo-glasuvane-v-parlamenta-otn...

https://www.zelenizakoni.com/novini/proektite-na-pravitelstvoto-nyama-da...

https://www.zelenizakoni.com/novini/stratieva-i-dunchev-s-reshenie-za-zoos-i-pravoto-na-obzhalvane-na-ekoocenki-za-golemi

https://www.zelenizakoni.com/novini/predlozhihme-na-ombudsmana-da-sezira-konstitucionniya-sd-za-lipsata-na-2-ra-instanciya-za

От срещата ни с Омбудсмана - https://www.facebook.com/sdruzheniezaizsledovatelskipraktiki/posts/pfbid02yLsv6FstA2rEccXPzNL8wHD2DydzdvPsbvJa171tqHgtaCA5Qi2VJqSzhapdkZ6vl

 

 

 

 

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари