Вместо да си върне заменките, държавата изчисли, че дължи пари на възползвалите се бизнесмени

снимка на Иван Радев

Случаят със скандалните заменки на гори завива в неочаквана посока. Години след като беше задължена от Европейската комисия да изчисли размера на държавната помощ, която е предоставила на известни бизнесмени по схемата с прословутите заменки на гори в периода 2007-2009, държавата изчисли, че в някои от случаите вместо да вземе пари, трябва да даде още на бенефициентите.

Чрез оценителски анализи на държавната фирма Агролеспроект ЕООД, се “доказва”, че в редица случаи “кокошката”, която държавата е получила (напр. гора във Видин), е по-скъпа от “коня”, който е дала (напр. гора до морския бряг) и дори би трябвало да доплати за сделката.

Не е никак чудно защо Изпълнителната агенция по горите скри оценителските доклади, чрез които е достигнато до този извод, и ги предостави едва след като беше осъдена от природозащитната организация WWF. 

От пазарните оценки в тези доклади зависи какъв е размерът на незаконната държавна помощ, която да бъде възстановена на държавата от бенефициентите. Тя се определя от разликата между „пазарна цена“ по оценка на Агролеспроект ЕООД и „административно определена цена“, при която са извършвани заменките. В края на ноември, министърът на земеделието горите и храните Десислава Танева обяви, че държавата ще си потърси общо 80 млн. лева за всички 132 заменки, посочени от Европейската комисия. Още тогава посочихме, че тази сума е нищожна и в никакъв случай не може да компенсира реално нанесената щета.

Досега обаче не разполагахме с оценките на всеки един от случаите и нямаше как да видим на колко точно е оценен и защо. Вече имаме тези данни, сравнихме ги с наличната информация в Имотния и Търговския регистър, която използвахме и досега, за да изчислим реалната стойност на незаконната държавна помощ.

Подготвен е цялостен анализ, който ще публикуваме следващия вторник. Сега ви представяме подробно анализа само на един от случаите, който ще ви даде представа за начина, по който са извършени оценките и за тяхната обективност.

Ето и пример за анализ на една от сделките, при която според държавата, ощетена е не тя, а бизнесменът, получил земи за голф курорт на морския бряг.


 

Анализ на оценителските доклади за заменките на Красимир Гергов в Каварна 

Красимир Гергов придобива 421 дка държавни гори на първа линия до морето между Балчик и Каварна (виж он-лайн картата на заменките), придобити от свързаните с него фирми „Трейшън клифс голф енд спа резорт“ ЕАД (2008 г.) и „Про консулт 2004“ ЕООД (2009 г.) чрез заменки. Част от заменените гори вече са превърнати в голф-игрище към едноименния черноморски голф-курорт. В съседство на тях са заменките на БГ Ленд Ко ООД и Минтекс-Георги Крумов ЕТ. 

Заменените държавни имоти в полза на „Трейшън клифс голф енд спа резорт“ ЕАД, „Про консулт 2004“ ЕООД, БГ Ленд Ко ООД и Минтекс-Георги Крумов ЕТ се намират на първа линия до Черноморския бряг в района на голф-игрищата между с. Топола и с. Божурец. В района има основно частни земеделски земи, сделките с които са най-подходящи да бъдат използвани като пазарни аналози.

Оценъчните доклади и за четирите заменки са изготвени по изключително субективен начин, включително чрез прикриване на реалната информация за пазара на имоти в с. Топола и с. Божурец.

На първо място, в експертните оценки за придобитите от БГ Ленд Ко ООД и Минтекс-Георги Крумов ЕТ държавни гори като пазарни аналози за горски имоти са използвани 4 сделки с 34 имота, от които само една е на свободния пазар – сделката от 15.08.2006 г. за имот № 72693.0.230 с цена 9 лв./кв.м, и само тя е подходяща за пазарен аналог. Другите 3 сделки, сключени на видимо фиктивна цена от 0,18 лв./кв.м са прехвърляне на имоти между свързани фирми на Гриша Ганчев (Лийдър ЕООД, Джитрейд ЕООД и Литекс комерс АД), част от които са били придобити същата година чрез заменки с НУГ-МЗХ.

На второ място, и в четирите оценъчни доклада като пазарни аналози за сделки със земеделски земи са използвани предимно сделки за имоти, които са разположени на поне 3-4 км от крайбрежието – основно в района на ветрогенераторни паркове, или сделки с фиктивни цени (т.е. под 1 лв./кв.м). Тези сделки е следвало да не се използват като пазарни аналози. В оценките на „Трейшън клифс голф енд спа резорт“ ЕАД и „Про консулт 2004“ ЕООД от 19 сделки само 1 е за имот, който е разположен в района на голф-игрищата - № 05009.200.26, но с видимо недействителна цена от 1,5 лв./кв.м. В оценките на БГ Ленд Ко ООД и Минтекс-Георги Крумов ЕТ от 8 имота само 3 са в района на голф-игрищата - №72693.149.49, 72693.149.50 и 72693.149.51. 

На трето място, механичното използване на обобщени данни за имотни сделки в района е довело до това в оценките на БГ Ленд Ко ООД и Минтекс-Георги Крумов ЕТ да се използват по недопустим начин цени, които не са за посочените цели площи на съответните имоти №72693.149.49, 72693.149.50 и 72693.149.51, а за идеални части от тях. Така например, посочената цена от 7 лв./кв.м в едната сделка от 04.11.2005 г. не е за площ от 20.454 дка, а за 16/100 идеални части от имота, което прави реална цена от 44 лв./кв.м. А посочената цена от 47 лв./кв.м в другата сделка от 04.11.2005 г. също не е за площ от 20.454 дка, а за 84/100 идеални части от имота, което прави реална цена от 55 лв./кв.м.

Друг пример за липсата на обективност при изготвяне на оценките е факта, че и в четирите оценъчни доклада липсват сделки, които показват реалните пазарни нива в района на с. Топола и с. Божурец. Такива са например следните сделки:

- продажба от 08.03.2006 г. на 9 имота в с. Божурец с обща площ 60 дка с цена от 11 лв./кв.м

- продажба от 31.03.2006 г. на имот №05009.200.130 в с. Божурец с цена 333 лв./кв.м

- продажба от 05.05.2006 г. на имот №05009.515.289 в с. Божурец с цена 10 лв./кв.м

- ипотека от 26.07.2006 г. на 50 имота на „Трейшън клифс голф енд спа резорт“ ЕАД в с. Божурец с цена 52 лв./кв.м

- продажба от 12.03.2007 г. на имот №05009.200.302 в с. Божурец с цена 124 лв./кв.м

- ипотека от 09.05.2007 г. на 50 имота на „Трейшън клифс голф енд спа резорт“ ЕАД с обща площ 232 дка в с. Божурец с цена 133 лв./кв.м

- ипотека от 08.03.2008 г. на 50 имота на „Трейшън клифс голф енд спа резорт“ ЕАД с обща площ 257 дка в с. Божурец с цена 122 лв./кв.м

- продажба от 22.08.2008 г. на имот №05009.200.589 в с. Божурец с цена 273 лв./кв.м

- ипотека от 2005 г. за горски имоти на Лийдер ЕАД в с. Топола (Литекс Комерс АД) (основно придобити чрез заменки с МЗХ) с обща площ 198 дка и цена от 33 лв./кв.м.

- продажба от 15.08.2006 г. на имот №72693.19.11 в с. Топола с цена 31 лв./кв.м

- продажба 15.06.2006 г. на имот №72693.151.135 от в с. Топола с цена 256 лв./кв.м

- ипотека от 2007 г. на имотите на Литекс Комерс АД в с. Топола (основно придобити чрез заменки с МЗХ) с обща площ 1898 дка и цена от 12 лв./кв.м

Отделно, в експертната оценка не са използвани никакви коефициенти за корекция на цените с оглед на параметри като размер на имотите, достъп до инфраструктура, атрактивност, перспективи за урбанизиране и т.н.

В резултат на субективно изготвените експертни оценки на Агролеспроект ЕООД пазарните оценки на заменените държавни гори до голф-игрищата са занижени изкуствено в полза на Трейшън клифс голф енд спа резорт“ ЕАД, „Про консулт 2004“ ЕООД, БГ Ленд Ко ООД и Минтекс-Георги Крумов ЕТ до цената 1 лв./кв.м, при административно определена цена от 8 лв./кв.м и изчислената от нас реална пазарна цена към 2007 г. от над 60 лв./кв.м.

В крайна сметка, скандалното е, че вместо Трейшън клифс голф енд спа резорт ЕАД и Про консулт 2004 ЕООД да върнат имотите на държавата или да възстановят незаконната държавна помощ от 50 000 000 до над 100 000 000 лв. – разликата между нормативната цена на МЗХГ от 2008-2009 г. и реалните пазарни цени в района, сега според оценките на Агролеспроект ЕООД двете фирми би трябвало да получат обратно от държавата 1,5 милиона лева, като „надвзети“ суми!

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари