Зелени закони: 80 млн. лева за заменките не е обезщетение, а узаконяване на кражба за над един милиард лева

снимка на Иван Радев

Екипът на Инициативата „Зелени закони“ предупреждава, че ако държавата се опита да получи обратно едва 80 милиона лева за скандалните заменки, това не би било обезщетение, а узаконяване грабежа на заменените държавни гори. Според независими експертни оценки реалната нанесена щета на българските граждани от 25 000 дка заменени държавни гори в периода 2007-2009 г., възлиза на над един милиарда лева. Прикриването на тази кражба ще обрече едни от най-красивите кътчета по Черноморието и в планините на застрояване и унищожение.

На 20 ноември 2019 г. Министерството на земеделието, храните и горите обяви, че въз основа на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД (собственост на МЗХГ) е установена неправомерно получена държавна помощ от страна на частните бенефициери при едва 103 от 132 заменки. Според МЗХГ общият размер на държавната помощ, която ще бъда търсена чрез процедури за възстановяване от частните бенефициери, е малко над 80 млн. лв. Както ще стане ясно по-долу, тази сума е по-малка от щетата, нанесена от само една от въпросните заменки.

За съжаление, отказът на МЗХГ да предостави оценителските доклади на Агролеспроект ЕООД не дава възможност да се провери как фирмата е стигнала до смешната сума от 80  мил. лв., и до това как от списъка с длъжници са изключени едни от най-големите и фрапиращи заменки, като тези в общините Балчик и Старо Оряхово. Най-логичното обяснение е, че в оценките си Агролеспроект ЕООД са използвани като пазарни аналози единствено ограничен брой сделки в района на заменките и то такива, при които обявените цени са близки до данъчната оценка – мащабна практика за прикриване на местни данъци при сделки с имоти в България.

Сред заменките, при които не е установена държавна помощ, е и заменката на фирма близка до Първа инвестиционна банка. На 29 септември 2008 г. "Артстрой турс" ООД заменя свои гори в района на Миджур в Северозападна България срещу 12,9 декара в КК Златни пясъци (имот №10135.2573.10, стар №060204). Държавната гора е оценена на 346 244 лева или по 26,85 лв/кв.м. “Арт строй турс” ООД е собственост на Вендерел, което от своя страна е собственост на лихтенщайнско дружество Wendrell Anstalt. Вендерелл е собственик и на сградата на столичния бул. "Драган Цанков" 37, където се намира централата на ПИБ. Съдебно-оценителска експертиза на съседния имот №10135.2573.281 показва, че реалните цени в района са били около 100 лв./кв.м, което води до незаконна държавна помощ от 927 760 лв.

А сумата от 80 мил. лева за 103 заменки е смешна и далеч не отговаря на реалността, защото само при една от заменките с лекота се доказва, че незаконната държавна помощ е двойно по-голяма. През януари 2007 г. фирмите "Ол сийз пропърти" и "Ол сийз пропърти 2" получават 1049 декара държавни гори на Сребристия бряг между Балчик и Балчишката тузла в замяна на 2746 декара разпокъсани частни горски имоти в Ловешко и Габровско. Оценката на държавните имоти на Сребристия бряг е 13,7 млн. лв (или 13 лв кв.м.) В следващите две години новите собственици ипотекират морския бряг в различни банки и фирми срещу кредити в размер на общо 152 млн. лева (или 145 лв./кв.м). През 2011 година съдия-изпълнител продава имота на ПИБ срещу 97,5 млн. лв. (или 93 лв./м). Тези имоти и плащания са в основата на заведеното дело в Окръжния съд на Ню Йорк по закона RICO срещу Делян Пеевски, Цеко Минев, БНБ, ПИБ и др.

Информация за тези две заменки ще бъде изпратена от екипа на Зелени закони до МЗХГ с искане всички оценителски доклади на Агролеспроект ЕООД да бъдат официално публикувани, за да може обществото да си състави независимо мнение за работата на държавната фирма. При нежелание от страна на държавата да защити обществения интерес и оцени коректно държавната помощ от заменките, ще сме принудени отново да сезираме Европейската комисия и да предоставим събраните от нас данни от Имотния регистър, доказващи, че реалната държавна помощ надхвърля един милиард лева.

 

От „Зелени закони“ сме убедени, че при коректно проведени от държавата процедури по оценяване на горските заменки и съответно по възстановяване на незаконната държавна помощ, частните бенефициери (сред които според информация в пресата и Имотния регистър, са крупни бизнесмени, като Гриша Ганчев, Христо Ковачки, Красимир Гергов, Георги Гергов, братя Джанкови, Тодор Батков, Максим Димов, Николай Банев, Тихомир Трендафилов, Антон Боянов, Велимир Магурев, Боян Бончев, Фуат Гювен, Ангел Йотов и други) ще бъдат принудени просто да върнат заменените държавни гори на държавата, с което ще бъдат спасени от застрояване най-красивите кътчета по Черноморието и планинските курорти.

История на случая:

С Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г. (заб. решението не обхваща заменките на гори преди 2007 г., както и всички земеделски заменки, имащи обща площ от над 100 000 дка). Съгласно това решение българската държава бе задължена да установи разликите между нормативно определените продажни цени на заменените гори спрямо реалните пазарни цени в района на заменените гори, след което да стартира процедура по възстановяване на държавната помощ при сделките с установени разлики. В резултат на обществения натиск и започналото разследване на ЕК, още през 2009 г. с промени в Закона за горите през същата година заменките на гори бяха прекратени, а за вече заменените държавни имоти бе наложена забрана за промяна на предназначението. За съжаление, тогава бяха отхвърлени предложенията на неправителствените организации и за забрана върху разпоредителните сделки с придобитите от частните фирми държавни гори.  

Още през 2015 г. „Зелени закони“ изнесе информация, че държавата е направила опит да възложи оценката на заменките чрез методика, която да прикрие незаконната държавна помощ изцяло. Тази методиката бе сходна, на онази, по която са извършени самите заменки. След реакция от страна на ЕК, държавата бе задължена да използва методика, която се базира на реални пазарни цени. На 20 ноември 2019 г. МЗХГ обяви, че въз основа на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД е преценено, че от 132 заменки с обща площ 25 хил. дка само при 103 заменки е установена неправомерно получена държавна помощ за малко над 80 млн. лв.

 

Снимка: Wikimedia Commons

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари