Заменките: Коледен подарък №9 - над 150 дка държавни гори край София за под 5 лв./кв.м

снимка на Иван Радев

Инициативата „Зелени закони“ представя поредния коледен подарък на земеделското министерство за строителния бранш, разкриващ опитите за узаконяване на кражбата на държавни гори чрез порочна схема на заменки. След като във вторник бе представен сравнително скромният подарък за фирмите „Елкор“ ООД и „Джи ел сат“ ООД в Благоевград на стойност около 4 милиона лева, наред е следващият в списъка, щетата от който възлиза на до 30 млн. лева. Това са заменките на фирмите „Инвест строй 7“ ООД и „Микс-пс“ ООД, които през 2009 г. придобиват общо 156 дка държавни гори в софийските с. Бистрица, с. Герман и с. Лозен на цени между 2 и 5 лв./кв.м. Имотите са с уникални гледки към Витоша и Панчаревското езеро. И двете фирми прехвърлят в последствие придобитите държавни имоти на едно и също лице – Георги Димитров Ганев (роден 1980 г.) - управител на строителни фирми като Блу хил резидънс, Клийн лабс и др.

Справки от имотния регистър и оферти в интернет показват обаче, че през 2008 и 2009 г. общински и частни имоти в района са продавани на цени от 30 до над 200 лв./кв.м, като по-интересен пример е ипотека от 2008 г. на три земеделски имота в с. Герман оценени от банка Пиреос на 346 лв./кв.м. Това показва, че при тези две заменки незаконната държавна помощ, която МЗХГ подарява е между 2 и 15 милиона лева за всяка фирма. За сравнение със свое съобщение от 20 ноември 2019 г. МЗХГ оценки, че такава незаконна държавна помощ е установена при 103 от общо 132 заменки, като общият й размер според оценките на държавната фирма „Агролеспроект“ ЕООД е малко над 80 млн. лв. 

Инициатива „Зелени закони“ припомня, че целта на кампанията с коледните подаръци е да бъдат върнати заграбените държавни гори, като се разобличи опита на държавата да прикрие реалната финансова щета от над един милиард лева и да узакони кражбата на заменените държавни гори. Ето защо за да бъде защитена природата по най-красивите кътчета по Черноморието и планините, и за да се изпълни коректно решението на Европейската комисия от 2014 г.  да бъде върната държавната помощ от заменките в пълния й размер, настояваме министър Танева да спре процедурата по възстановяване на помощта, след което да публикува и ревизира оценките на заменките чрез независими експертизи.

История на случая:

С Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г. (заб. решението не обхваща заменките на гори преди 2007 г., както и всички земеделски заменки, имащи обща площ от над 100 000 дка). Съгласно това решение българската държава бе задължена да установи разликите между нормативно определените продажни цени на заменените гори спрямо реалните пазарни цени в района на заменените гори, след което да стартира процедура по възстановяване на държавната помощ при сделките с установени разлики. В резултат на обществения натиск и започналото разследване на ЕК, още през 2009 г. с промени в Закона за горите през същата година заменките на гори бяха прекратени, а за вече заменените държавни имоти бе наложена забрана за промяна на предназначението. За съжаление, тогава бяха отхвърлени предложенията на неправителствените организации и за забрана върху разпоредителните сделки с придобитите от частните фирми държавни гори.  

Още през 2015 г. е изнесена информация, че държавата е направила опит да възложи оценката на заменките чрез методика, която да прикрие незаконната държавна помощ изцяло. Тази методиката бе сходна, на тази по която са извършени самите заменки. След реакция от страна на ЕК, държавата бе задължена да използва методика, която се базира на реални пазарни цени. На 20 ноември 2019 г. МЗХГ обяви, че въз основа на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД е преценено, че от 132 заменки с обща площ 25 хил. дка само при 103 заменки е установена неправомерно получена държавна помощ за малко над 80 млн. лв.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари