Действай за Витоша, докато има шанс

снимка на Вера Стаевска

В четвъртък коалиция "За да остане природа в България" организира пореден протест в опит да се спасят останалите запазени територии в парковете Рила, Пирин и Витоша - повече тук

От "Зелени закони" подкрепяме исканията и напомняме, че и трите парка са заплашвани от премахване на забраните за ново застрояване, ако се приемат сега разработваните промени в плановете им за управление. Приканваме ви да изразите своята позиция, както на протеста в четвъртък, така и с писмо до Министъра на околната среда. Подготвили сме кратък текст до Министъра, който:

можете да подкрепите онлайн, или

- да подпишете ръчно под формата на картичка, която можете да намерите тук:  Егбар, София ул. "Лом" №1

Картичките ще очакват да бъдат подписани до 1 декември, след което ние от "Зелени закони" ще ги внесем срещу входящ номер в Министерството на околната среда и водите, заедно с разпечатка на имената на подписалите картичката онлайн. Текстът както на хартиените картички, така и на онлайн писмото до Министъра на околната среда Ивелина Василева, е:

"Уважаема г-жо Василева,

в момента тече процедура по актуализация на плановете за управление на парковете Пирин, Витоша и Рила. Моля трите плана да бъдат върнати за преработка, докато не се включи изрична забрана за ново строителство в парковете Пирин, Витоша и Рила.

С уважение,

/три имена на подписалия/"

Повече за предлаганите промени в плановете за управление - за Пирин,  за Рила, за Витоша.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари