Експертни бележки по проекта за устройствен план на община Царево

снимка на Тома Белев

Днес от "Зелени закони" предлагаме експертни бележки по различни аспекти на проекта, които противоречат на националното законодателство и на европейските природозащитни директиви. Според нас тези пропуски и явни грешки в проекта за устройствен план ще наложат пълното му преработване - с което отново ще се отложи с години така нужното общинско планиране на устройството на българското Черноморие.

 Снимка: Вера Стаевска

Преди две седмици от "Зелени закони"анализирахме проекта за изменение на Общия устройствен план на община "Царево" от гледна точка на достъпа до морския бряг, който вълнува българските граждани и предложихме вариант на становище срещу предвижданата урбанизация, надвишаваща 3 пъти капацитета на плажовете в общината. Напомняме, че е важно повече граждани да упражнят правото си на мнение, за да има мотивация възложителят на проекта да поиска преработката му - срокът за становища е 31 март 2020 г.

Повече за дългогодишните проблеми в устройването на община Царево можете да прочетете тук.

Прикачени файлове: 
PDF icon ekspertni_belezhki_oup_carevo_29032020.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари