Не се очертава скоро да има общ устройствен план на община Царево

снимка на Иван Радев

Проектът за общ устройствен план на община Царево ще се забави неопределено време. Това стана ясно по време на дискусия, организирана в понеделник в София от “Зелени закони”. На срещата представители изпратиха Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите, Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), Община Царево и други институции и организации.

Гражданските организации бяха представени освен от домакините от инициативата "Зелени закони" и от участници от "Да запазим Корал" и групата "Да не позволим Синеморец да се превърне в Слънчев бряг".

Всички участници се обединиха, че е добре колкото е възможно по-бързо да бъде приет качествен общ устройствен план на черноморската община. Стана ясно обаче, че това няма как да се случи в обозримо бъдеще и нито една институция не може да се ангажира дори с приблизителен срок.

Проектантът арх. Александрова посочи, че от представянето на проекта през 2020 г. до момента се обобщават препоръките, постъпили от граждани и организации, но че за да се премине напред има нужда от качествени и актуални данни, които държавните институции да им осигурят. Проектантът се оплака, че възложителят е дал стари данни през 2015г. Защо оттогава досега не са подадени актуални данни, съгласувани със съответните ведомства, не стана ясно. Така се оказваме пред абсурдна ситуация на обществеността да се представят прочетени в стари данни от кадастъра плажни ивици с двойна и тройна дължина.

Възложителите от МРРБ посочиха, че те няма как да сверяват данните, които се подават от други институции и затова планът се изпраща за съгласуване с тях, като всяка институция сама трябва да си проверява данните.

От Министерството на околната среда и водите заявиха, че въпреки че техните данни са публични и са изпращани до МРРБ, са готови да ги предоставят отново и лично на проектанта, с цел да съдействат за процеса.

Граждани, които се включиха в срещата, посочиха съществени проблеми на проекта, като това, че той включва сериозно завишена и напълно нереалистична дължина на плажовете в общината, което от своя страна води до завишени параметри на потенциала за приемане туристи. Проблемът не бе отречен от институциите и от проектанта, като обяснението отново бе с непълни и некачествени опорни данни.

Стана ясно, че процесът за нов план на Царево е в застой, като бе маркирано единствено желание да се върви напред, без да могат да бъдат направени следващи стъпки. 

Сагата около плана продължава вече шеста година и за да има някакъв напредък е ясно, че възложителят трябва да обсъди с проектанта готовността на последния да довърши плана, който трябва да премине през целия цикъл съгласувания и обществени обсъждания. За да се случи това обаче е необходимо да бъде представен проект, адекватно представящ действителността, стъпващ на истински данни и отчитащ баланса между различните интереси, когато става дума за вече презастроено Черноморско крайбрежие. 

Граждани и институции следва да бдят да не се приемат подробни устройствени планове на парче, без действащ общ устройствен план, така че да се осъществява строителство на крайбрежието в ситуация на липса на регламент, както досега.

Становище на Зелени закони по проекта за ОУП Царево представен през 2020 г.

Експертни бележки по последния вариант на плана

Първа среща за спиране на незаконното строителство в Странджа

Снимка: Вера Стаевска

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари