Заменките: Коледен подарък №8 - 40 млн. за Батков и Гювен

снимка на Иван Радев

Инициатива „Зелени закони“ продължава да разкрива коледните подаръци за послушни. Неотдавна Министерството на земеделието обяви, че ще узакони всички горски заменки от периода 2007-2009 г., обявени за незаконна държавна помощ от Европейската комисия, срещу обезщетение от едва 80 млн. лева. Решихме да представим само 10 от тези 132 фрапантни случая, за да обърнем внимание на обществеността, че щетата е многократно по-голяма.

Пазарната оценка само на днешната заменка (8-а в класацията) е за над 40 млн. лева, т.е. наполовина на исканото от държавата обезщетение за всички заменки. 

Тодор Батков и Фуат Гювен получават чрез заменки най-атрактивните държавни гори по черноморския бряг в бургаския квартал Крайморие. Фирмата на Батков – Форос Дивелъпмънт ЕАД, придобива през 2008 г. 222 дка за 25 лв./кв.м, а Елкабел АД на Гювен получава през 2009 г. 87 дка за 23 лв./кв.м (виж Google-картата със заменките). Целта и в двата случая е изграждането на нови жилищни квартали на Бургас. За разлика от държавата, през 2007 г. частни лица продават на Форос Дивелъпмънт ЕАД имот №2035, в съседство на заменката, за 175 лв./кв.м или на 7 пъти по-висока цена. А дни след заменките, два от имотите на Батков (№07079.10.149 и №07079.10.977) са заложени в банка ОББ за над 100 лв./кв.м или 4 пъти повече от държавната оценка. Тези разлики между нормативните цени на държавата и реалните пазарни цени са довели само в тези два случая до обща незаконна държавна помощ в размер от над 40 милиона лева – т.е. половината на сумата от 80 милиона лева, която според Министъра Танева дължат заедно всички 132 заменкаджии в периода 2007-2009 г. Но вместо тези 40 милиона лева или разтрогване на сделките, държавата е решила да търси по по-малко от един милион лева от всяка от фирмите, облагодетелствали се в Крайморие.

Вече стана ясно, че огромни щети за държавния бюджет са скрити и в коледните подаръци на МЗХГ под №9 и №10 в класацията, които бяха оповестени преди дни:

№9.  Незаконна държавна помощ от 30 милиона лева за строителни фирми „Инвест строй 7“ ООД и „Микс-пс“ ООД, придобили държани гори край Панчарево и Бистрица за под 5 лв./кв.м. 

№10. Незаконна държавна помощ от 4 милиона лева за строителните фирми „Елкор“ ООД и „Джи ел сат“ ООД, придобили държавни гори в благоевградския кв. Баларбаши за 7-8 лв./кв.м.

Инициатива „Зелени закони“ припомня, че благодарение на обществения натиск и реакцията на Европейската комисия, заменките на гори бяха спрени през 2009 г., а с изменение на Закона за горите беше наложена забрана за застрояването им. От Google-картата със заменките на Крайморие се вижда, че бреговете там все още не са застроени, а горите непокътнати. С решението на МЗХГ от 20 ноември 2019 г. да узакони заменките, чрез налагането на минимални финансови санкции за олигарсите, се очаква обаче забраната за застрояването на заменените гори да падне и Крайморие да бъде бетонирано (виж проекта на Форос Дивелъпмънт ЕАД). Ето защо е необходимо министър Десислава Танева да спре процедурата по възстановяване на незаконната държавна помощ, след което да публикува и ревизира оценките на заменките чрез независими експертизи.

История на случая:

С Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г. (заб. решението не обхваща заменките на гори преди 2007 г., както и всички земеделски заменки, имащи обща площ от над 100 000 дка). Съгласно това решение българската държава бе задължена да установи разликите между нормативно определените продажни цени на заменените гори спрямо реалните пазарни цени в района на заменените гори, след което да стартира процедура по възстановяване на държавната помощ при сделките с установени разлики. В резултат на обществения натиск и започналото разследване на ЕК, още през 2009 г. с промени в Закона за горите през същата година заменките на гори бяха прекратени, а за вече заменените държавни имоти бе наложена забрана за промяна на предназначението. За съжаление, тогава бяха отхвърлени предложенията на неправителствените организации и за забрана върху разпоредителните сделки с придобитите от частните фирми държавни гори.  

Още през 2015 г. е изнесена информация, че държавата е направила опит да възложи оценката на заменките чрез методика, която да прикрие незаконната държавна помощ изцяло. Тази методиката бе сходна, на тази по която са извършени самите заменки. След реакция от страна на ЕК, държавата бе задължена да използва методика, която се базира на реални пазарни цени. На 20 ноември 2019 г. МЗХГ обяви, че въз основа на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД е преценено, че от 132 заменки с обща площ 25 хил. дка само при 103 заменки е установена неправомерно получена държавна помощ за малко над 80 млн. лв.

 
 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари