Дебат "Биоразнообразие и устройство на територията", 10 март, 18.30 часа, Червената къща

снимка на Бояна Василева

На 10 март 2015 г. (вторник) от 18.30 часа до 20.30 часа в Червената къща с участието на Марта Георгиева (ДСБ), Ерджан Ебатин (ДПС) и Петко Цветков (ПП Зелените) ще започне заключителната серия дебати по проект "Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда". Отново ще се срещнем "на открито" с политическите партии, за да проследим какво се е променило след предизборните дебати от май и септември 2014 г. (видео от май можете да гледате тук и тук, а от септември -  тук.

Първият дебат ще е на тема "Биоразнообразие и устройство на територията" и ще дебатираме следните въпроси:

  • Какво се случва със „заменките“ на гори? – какво прави правителството за възстановяване на незаконната държавна помощ, ще успее ли държавата да изпълни в срок препоръките на ЕК?

       Каква е нашата теза можете да прочете тук и тук.

  • Какво се случва с Планове за управление на природните и национални паркове и по-специално с НП Пирин?

       Каква е нашата теза можете да прочетете тук.

  • Как се движи процесът на доизграждане на НАТУРА 2000 в България – ще бъдат ли публикувани гарантиращи опазването на природата заповеди за защитените зони за местообитанията до края на 2015 и ще види ли бял свят защитена зона Рила-буфер?

       Какво се случва по тази тема можете да прочетете тук и тук.

Водещи експерти от страна на проекта ще са Стефан Аврамов (експерт "Биоразнообразие и гори") и Тома Белев (експерт "Устройство на териториите"). 

Заповядайте!

     

    Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

    Дари