Заменките на Карадере за 65 милиона и акция пред Министерството на земеделието

снимка на Иван Радев

Представители на инициативата “Зелени закони” и граждани поднесоха в петък символични подаръци пред Министерството на земеделието, храните и горите. Върху празничните кутии бяха залепени карти на емблематични заменки, които държавата се готви да подари чрез узаконяване на сделките, квалифицирани от Европейската комисия като незаконна държавна помощ. Вижте видео от акцията.

С представители на протестиращите се срещна директорът на Изпълнителната агенция по горите Мирослав Маринов. Пред него от “Зелени закони” изразиха желание за среща с министър Десислава Танева, чието ведомство отговаря за този въпрос. Маринов изрази мнение, че такава среща би била възможна в началото на януари. Неотдавна министърът на земеделието Десислава Танева обяви, че държавата ще поиска едва 80 млн. лева обратно за всички 132 горски заменки в периода 2007-2009 г. За да покажем колко нищожна е тази сума, на фона на нанесената щета, решихме да представим едва 10 от случаите. Опаковаме ги като коледни подаръци и ги представяме от най-малкия към най-големия. Днес представяме номер 6 в списъка – над 700 дка от крайбрежието на Карадере за 8 лв./кв.м.

През 2008 г. фирма „Мадара Бяла норд“ АД придобива общо 707,6 дка държавни гори в с. Самотино над плажа Карадере на цена от 8 лв./кв.м (виж Google-картата на заменките). Имотите са част от проекта „Блек сий гардънс“, консултант на който е братът на бившия премиер Сергей Станишев. Подаръкът е на стойност от близо 65 милиона лева, което представлява разликата между оценката на придобитите от фирмата държавни гори (5 милиона лв.) и реалната пазарна цена на тези гори, изчислена въз основа на пазарни аналози от експерти на инициативата (над 70 милиона лева). Това изчисление се доказва от сделки със съседни частни имоти – също част от проекта, които са били закупувани и ипотекирани на цени между 30 до над 100 лв./кв.м. За пример е дадена ипотеката от 2009 г. на ББТ Проджектс АД (свързана с „Мадара Бяла норд“ АД и „Титан АЕС“ АД) на съседни имоти с обща площ 43,363 дка, оценени от международна банка на 106 лв./кв.м., т.е. 13 пъти над нормативната цена от 8 лв./кв.м. Това показва, че фирма „Мадара бяла норд“ АД би трябвало да върне незаконно предоставена държавна помощ в размер до 65 милиона лева. За сравнение, МЗХГ оценява общата държавна помощ от всички 132 заменки на гори в периода 2007-2009 г. на нищожните 80 милиона лева.

През изминалите дни вече бяха представени коледните подаръци на МЗХГ под №7, №8, №9 и №10 в класацията, с които бе разкрита схемата за узаконяване на горските заменки в Банско, Крайморие, София и Благоевград:

№7. Незаконна държавна помощ от 50 милиона лева за Георги Пандев – Чадъра, придобил 470 дка държавни гори до Банско за 2 лв./кв.м. 

№8. Незаконна държавна помощ от 40 милиона лева за „Форос Дивелъпмънт“ ЕАД на Тодор Батков и „Елкабел“ АД на Фуат Гювен, придобили 300 дка държавни гори в бургаския квартал Крайморие за 23-25 лв./кв.м.

№9.  Незаконна държавна помощ от 30 милиона лева за строителни фирми „Инвест строй 7“ ООД и „Микс-пс“ ООД, придобили 150 дка държани гори край Панчарево и Бистрица за под 5 лв./кв.м. 

№10. Незаконна държавна помощ от 4 милиона лева за строителните фирми „Елкор“ ООД и „Джи ел сат“ ООД, придобили 111 дка държавни гори в благоевградския кв. Баларбаши за 7-8 лв./кв.м.

Демонстрираните случаи показват, че единственият начин да бъде приложено коректно Решението на ЕК от 2014 г. за оценка и възстановяване на незаконната държавна помощ от заменките на гори е Министърът на земеделието госпожа Десислава Танева да отхвърли манипулативните оценки на „Агролеспроект“ ЕООД за заменените гори и да изиска нови независими експертизи, за да не се допусне частните бенефициенти срещу минимални финансови санкции да задържат и застроят придобитите държавни гори.

В петък подаръците до Министерството на земеделието бяха разположени край символична елха, на която с тиксо бе залепен банан. Ако подобна инсталация привлече толкова обществено и медийно внимание, смятаме, че интересът би трябвало да е още по-голям, когато не става дума за 120 хил. долара, а за десетки и стотици милиони, на колкото реално се оценяват заменките. 

Ще продължим с представянето и на случаите от пето до първо място, при които щетите са още по-големи. Следващите дати, на които ще разкриваме такива случаи, са 23, 28 и 30 декември, 2 и 6 януари. 

История на случая:

С Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г. (заб. решението не обхваща заменките на гори преди 2007 г., както и всички земеделски заменки, имащи обща площ от над 100 000 дка). Съгласно това решение българската държава бе задължена да установи разликите между нормативно определените продажни цени на заменените гори спрямо реалните пазарни цени в района на заменените гори, след което да стартира процедура по възстановяване на държавната помощ при сделките с установени разлики. В резултат на обществения натиск и започналото разследване на ЕК, още през 2009 г. с промени в Закона за горите през същата година заменките на гори бяха прекратени, а за вече заменените държавни имоти бе наложена забрана за промяна на предназначението. За съжаление, тогава бяха отхвърлени предложенията на неправителствените организации и за забрана върху разпоредителните сделки с придобитите от частните фирми държавни гори.  

Още през 2015 г. е изнесена информация, че държавата е направила опит да възложи оценката на заменките чрез методика, която да прикрие незаконната държавна помощ изцяло. Тази методиката бе сходна, на тази по която са извършени самите заменки. След реакция от страна на ЕК, държавата бе задължена да използва методика, която се базира на реални пазарни цени. На 20 ноември 2019 г. МЗХГ обяви, че въз основа на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД е преценено, че от 132 заменки с обща площ 25 хил. дка само при 103 заменки е установена неправомерно получена държавна помощ за малко над 80 млн. лв.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари