Заменките: Коледен подарък №5 – над 1000 дка от крайбрежието на Балчик за 13 лв./кв.м

снимка на Иван Радев

Инициатива „Зелени закони“ представя петото място в класацията на коледните подаръци, които Министър Танева реши да раздаде на група олигарси предколедно – узаконяване на горската заменка в м. Сребристият бряг между Балчик и Балчишката тузла, от която държавата губи между 40 и 110 милиона лева. Става дума за 1049 декара на първа линия до морето, придобити през 2007 г. от инвестиционните фирми „Ол сийз пропърти“ ООД и „Ол сийз пропръти 2“ ООД (свързани с Еър пропърти дивелъпмънт АД) с цел реализацията на курортния проект „Силвър бийч“. Проектът граничи с модерните голф-курорти Лайхаус голф и спа, Блексирама и Трейшън клифс. След приемане през 2011 г. на законова забрана за промяна предназначението на заменените гори проектът и финансовите му схеми пропадат, което води до съдебни искове в български и американски съдилища между трите фирми и Първа инвестиционна банка.

Скандалното в случая е, че в замяна на 1049 декара държавни гори на първа линия на морето частните фирми пробутват на държавата 2746 декара разпокъсани частни горски имоти в Ловешко и Габровско. В същото време, оценката на държавните имоти е само 13,7 млн. лв. (или 13 лв./кв.м.), което е многократно под реалната им цена. Доказателство за това са сделки и ипотеки на неурегулирани имоти в близост до м. Сребристия бряг от периода 2005-2007 г. (т.е. преди заменките), вписани в Имотния регистър на цени между 50 и 120 лв./кв.м. Така например през 2007 г. фирмата Блексирама закупува от частни лица 50 дка неурбазнизиран имот в съседство на заменките на цена от 117 лв./кв.м, т.е. близо 10 пъти повече от държавната оценка. Самите придобити чрез замяна гори са ипотекирани в края на 2007 г. в ПИБ за близо 59 мил. лв. (или 56 лв./кв.м, т.е. 4 пъти повече). В следващите 3 години заменените имоти са ипотекирани в още банки срещу кредити в размер на общо 152 млн. лева (или 145 лв./кв.м, т.е. 132 лв./кв.м повече от държавната оценка). Това показва, че размерът на незаконната държавна помощ при тази заменка е между 40 и 110 милиона лева.

За сравнение, „Агролеспроект“ ЕООД оценява общата държавна помощ от всички 132 заменки на гори в периода 2007-2009 г. на нищожните 80 милиона лева, с което дава шанс на олигарсите срещу доплащането на незначителна сума да останат собственици на заменените държавни гори. Днес „Сребристият бряг“ все още не е застроен и единственият шанс да се върне на държавата е министър Танева да отхвърли манипулативните оценки на притежаваното от МЗХГ агро-дружество и да изиска качествени пазарни оценки, каквито би направила всяка банкова институция или вещо лице към съда. 

През изминалите 2 седмици вече бяха представени коледните подаръци на МЗХГ под №6, №7, №8, №9 и №10 в класацията, с които бе разкрита схемата за узаконяване на горските заменки в Карадере, Банско, Крайморие, София и Благоевград:

№6. Незаконна държавна помощ от 65 милиона лева за „Мадара Бяла Норд“ АД, придобило 707,6 дка държавни гори в м. Карадере за 8 лв./кв.м. 

№7. Незаконна държавна помощ от 50 милиона лева за Георги Пандев – Чадъра, придобил 470 дка държавни гори до Банско за 2 лв./кв.м. 

№8. Незаконна държавна помощ от 40 милиона лева за „Форос Дивелъпмънт“ ЕАД на Тодор Батков и „Елкабел“ АД на Фуат Гювен, придобили 300 дка държавни гори в бургаския квартал Крайморие за 23-25 лв./кв.м.

№9.  Незаконна държавна помощ от 30 милиона лева за строителни фирми „Инвест строй 7“ ООД и „Микс-пс“ ООД, придобили 150 дка държани гори край Панчарево и Бистрица за под 5 лв./кв.м. 

№10. Незаконна държавна помощ от 4 милиона лева за строителните фирми „Елкор“ ООД и „Джи ел сат“ ООД, придобили 111 дка държавни гори в благоевградския кв. Баларбаши за 7-8 лв./кв.м.

История на случая:

С Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г. (заб. решението не обхваща заменките на гори преди 2007 г., както и всички земеделски заменки, имащи обща площ от над 100 000 дка). Съгласно това решение българската държава бе задължена да установи разликите между нормативно определените продажни цени на заменените гори спрямо реалните пазарни цени в района на заменените гори, след което да стартира процедура по възстановяване на държавната помощ при сделките с установени разлики. В резултат на обществения натиск и започналото разследване на ЕК, още през 2009 г. с промени в Закона за горите през същата година заменките на гори бяха прекратени, а за вече заменените държавни имоти бе наложена забрана за промяна на предназначението. За съжаление, тогава бяха отхвърлени предложенията на неправителствените организации и за забрана върху разпоредителните сделки с придобитите от частните фирми държавни гори.  

Още през 2015 г. е изнесена информация, че държавата е направила опит да възложи оценката на заменките чрез методика, която да прикрие незаконната държавна помощ изцяло. Тази методиката бе сходна, на тази по която са извършени самите заменки. След реакция от страна на ЕК, държавата бе задължена да използва методика, която се базира на реални пазарни цени. На 20 ноември 2019 г. МЗХГ обяви, че въз основа на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД е преценено, че от 132 заменки с обща площ 25 хил. дка само при 103 заменки е установена неправомерно получена държавна помощ за малко над 80 млн. лв.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари