Коледен подарък №3 – 873 дка на Иракли за 11 лв./кв.м

снимка на Иван Радев

Коледа мина и е време да представим и челната тройка - най-големите подаръци, които държавата раздава под формата на узаконяване на скандалните заменки. 

Третото място е за подаръка в полза на Гриша Ганчев, под формата на 873 дка държавни гори на първа линия до плаж Иракли (виж он-лайн картата), придобити от фирмата му „Литекс Комерс“ АД през 2008 г. чрез заменка. Цената им към 2008 г. според държавните експерти е била 9,4 мил. лева или 11 лв./кв.м, което е многократно под реалната им цена. 

Проверяваме каква е реалната цена, като разглеждаме други сделки и ипотеки, сключени в района по същото време. Сравняваме винаги с имоти, извън регулация, каквито са тези, придобити чрез замяна.

Разгледахме сделките по крайбрежието между град Обзор и с. Емона, вписани в Имотния регистър в периода 2006-2008 г. Въпреки че повечето са обявени на фиктивни цени (близки до данъчната оценка от 1-2 лв./кв.м), при сделки между по сериозни фирми, както и при ипотеки към банки, са обявени цени между 30 и 150 лв./кв.м. Това показва, че към 2008 г. чрез заменките на Иракли държавата е предоставила незаконна държавна помощ на фирма на Гриша Ганчев в размер от 17 до 120 мил. лева, които днес МЗХГ е решило да му опрости като коледен подарък! 

Единственият шанс заграбеният бряг на Иракли да бъде върнат обратно в ръцете на държавата и да бъде спасен от застрояване и унищожаване е МЗХГ да отхвърли експертните оценки на държавната фирма „Агролеспроект“ ЕООД и да възложи изготвянето на нови независими пазарни оценки, каквито би направила всяка банкова институция или вещо лице към съда. Припомняме, че през ноември 2019 г. министър Танева оповести, че според държавната агро-фирма общата държавна помощ от всички 132 заменки на гори в периода 2007-2009 г. е оценена на едва 80 милиона лева, т.е. по-малко дори от помощта, която фирмата на Гриша Ганчев е получила. Ето защо от Инициатива „Зелени Закони“ настояваме за среща с Министър Танева, на която да се обсъдят възможностите за защита на обществения интерес и на най-красивите кътчета по Черноморието и планинските курорти. 

От началото на декември бяха представени коледните подаръци на МЗХГ под №4, №5, №6, №7, №8, №9 и №10, които с настоящите 120 мил. лева за Гриша Ганчев на Иракли правят общо 530 мил. лева, раздадени на олигарсите за узаконяване на горските заменки в Каварна, Балчик, Карадере, Банско, Крайморие, София и Благоевград:

№4. Незаконна държавна помощ от 110 милиона лева за Красимир Гергов, придобил 421 дка държавни гори до Каварна за 7 лв./кв.м.

№5. Незаконна държавна помощ от 110 милиона лева за „Ол сийз пропръти“ ООД, придибило над 1000 дка държавни гори по брега на Балчик за 13 лв./кв.м. 

№6. Незаконна държавна помощ от 65 милиона лева за „Мадара Бяла Норд“ АД, придобило 707,6 дка държавни гори в м. Карадере за 8 лв./кв.м. 

№7. Незаконна държавна помощ от 50 милиона лева за Георги Пандев – Чадъра, придобил 470 дка държавни гори до Банско за 2 лв./кв.м. 

№8. Незаконна държавна помощ от 40 милиона лева за „Форос Дивелъпмънт“ ЕАД на Тодор Батков и „Елкабел“ АД на Фуат Гювен, придобили 300 дка държавни гори в бургаския квартал Крайморие за 23-25 лв./кв.м.

№9.  Незаконна държавна помощ от 30 милиона лева за строителни фирми „Инвест строй 7“ ООД и „Микс-пс“ ООД, придобили 150 дка държани гори край Панчарево и Бистрица за под 5 лв./кв.м. 

№10. Незаконна държавна помощ от 4 милиона лева за строителните фирми „Елкор“ ООД и „Джи ел сат“ ООД, придобили 111 дка държавни гори в благоевградския кв. Баларбаши за 7-8 лв./кв.м.

 

История на случая:

С Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г. (заб. решението не обхваща заменките на гори преди 2007 г., както и всички земеделски заменки, имащи обща площ от над 100 000 дка). Съгласно това решение българската държава бе задължена да установи разликите между нормативно определените продажни цени на заменените гори спрямо реалните пазарни цени в района на заменените гори, след което да стартира процедура по възстановяване на държавната помощ при сделките с установени разлики. В резултат на обществения натиск и започналото разследване на ЕК, още през 2009 г. с промени в Закона за горите през същата година заменките на гори бяха прекратени, а за вече заменените държавни имоти бе наложена забрана за промяна на предназначението. За съжаление, тогава бяха отхвърлени предложенията на неправителствените организации и за забрана върху разпоредителните сделки с придобитите от частните фирми държавни гори.  

Още през 2015 г. е изнесена информация, че държавата е направила опит да възложи оценката на заменките чрез методика, която да прикрие незаконната държавна помощ изцяло. Тази методиката бе сходна, на тази по която са извършени самите заменки. След реакция от страна на ЕК, държавата бе задължена да използва методика, която се базира на реални пазарни цени. На 20 ноември 2019 г. МЗХГ обяви, че въз основа на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД е преценено, че от 132 заменки с обща площ 25 хил. дка само при 103 заменки е установена неправомерно получена държавна помощ за малко над 80 млн. лв.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари