Новини

Становище по министерски проект за земеделски практики от полза за климата и околната среда

На 10 август инициатива "Зелени закони" подаде становище към МЗХГ относно "Списъка на земеделските практики от полза за климата и околната среда". 

преглед

Потребности на българското селско стопанство през призмата на климатичните промени и околната среда

На 22 юли инициатива "Зелени закони" подаде становище и предложения по проект на Идентифицирани потребности за изготвяне на стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика. Представените потребности са следващата стъпка, която България предприема за изготвянето на Стратегическия план за ОСП 2021-2027г. и ще бъдат основа за разработване на интервенциите. Тоест това е моментът, в който браншовите организации и НПО могат да дадат мнението си и споделят идеите си.

преглед

Последните дюни на плаж Нестинарка не са включени в Кадастъра и не са защитени

Екипът на “Зелени закони” извърши проучване на дюните по българското Черноморие. Целта беше да установим колко от съществуващите дюни са описани като такива и отразени в Кадастъра и специализираните карти.

Още първата спирка от проучването потвърди, че по българското Черноморие има дюни, които не са отразени в никакви карти на държавата, а има и такива - отразени в специализирани карти, направени по отделен проект, но не включени в Кадастъра.

преглед

И още за климата - пари има, но има ли воля

В очакване на първата за последните месеци среща на живо на лидерите на ЕС на 17 юли, където Многогодишната финансова рамка ще бъде обсъдена, от "Зелени закони" напомняме, че финансирането на мерки за адаптация към климатичните промени е сред приоритетите на Европейската зелена сделка за периода 2021-2027. В актуалния си анализ (прикачен по-долу) предлагаме обзор на готовността на България да използва разумно очакваното европейско финансиране за справ

преглед

Добрите практики за адаптация към климатичните промени в селското стопанство трябва да се заложат в следващата Обща селскостопанска политика

Климатичните промени слагат своя отпечатък върху земеделието и животновъдството по различни начини. Промените в температурите, в количеството и периода на валежите и екстремните прояви на климата намаляват или унищожават реколтите, появяват се болести по растенията и животните. Променят се режимът на поливане и на обработка на земята, както и съхраняването и обработката на земеделската продукция. 

преглед

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА: ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА, СТАГНАЦИЯ В КЕВР

В скоростна процедура, траяла само 20 дни от датата на внасянето, Народното събрание прие промени в Закона за енергетиката *https://parliament.bg/bg/bills/ID/157455), които ще окажат значително въздействие върху сектора, а и върху всички нас като потребители на електро- и топлоенергия.

преглед

Природозащитници организират “Джулай за Натура 2000 - за да имаме къде да посрещаме изгрева!”

Граждани възнамеряват да обвържат традиционното посрещане на първото юлско слънце с опазването на природата в България.

преглед

Километри дюни по Черноморието не са нанесени на картите

Няколко квадратни километри с дюни от Резово до Дуранкулак не са нанесени на картите, установи проучване на “Зелени закони”. Екипът на сдружението заедно с учени се отправи на мисия по Черноморието, наречена “По следите на “невидимите” дюни”.

преглед

Решението на Конституционния съд защитава и дюните, и дивото къмпингуване. Всичко вече е в ръцете на изпълнителната власт

Решението на Конституционния съд от понеделник защитава всички видове дюни и в същото време регламентира дивото къмпингуване като законна некомерсиална дейност. От изпълнителната власт зависи да осигури места за свободно къмпингуване, както и да предприеме стъпки за реално опазване на всички дюни.

преглед

Политиката спрямо промените в климата в България отново се неглижира

Екстремни прояви на времето в региона и в България – нетипични за сезона температури, силни ветрове, градушки, наводнения, напомнят за променящия се климат на планетата и необходимостта от действия за реагиране на климатичните промени. Затова, макар фокусът на вниманието да остава върху кризисната ситуация поради световната пандемия от коронавирус, продължават и действията за осъществяване на съответни политики. Все повече тези действия стават част от плановете за пост-пандемичното развитие.

преглед

МОСВ отхапа 13 декара от НАТУРА 2000, за да подпомогне скандално застрояване по Черноморието

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) опитва тайно да извади 13 декара от Натура 2000, в полза на скандално застрояване над курорта “Свети Влас”. Съвместно разследване на “Зелени закони” и “Биволъ”, разкри схема, при която: 

  • държавата спестява поне 2,1 млн. лева на бизнесмен, възползвал се от заменка на гора;

  • МОСВ не се интересува дали строителството по Черноморието има оценка за съвместимост с целите на Натура 2000;

преглед

Зелени закони: Науката не бива да бъде изключвана от опазването на природата в България

Парламентарната комисия по околна среда разгледа в четвъртък предложените от Министерски съвет промени в Закона за биологичното разнообразие. След сага, продължила повече от година, някои от най-спорните текстове предложения на МОСВ бяха оттеглени от министър Емил Димитров и законопроектът бе придвижен към Парламента. 

преглед

ЗИД на ЗПБ не включва най-важната промяна: разделянето на изкопаемите горива от останалите подземни богатства

Според мотивите към внесения от Министерския съвет за обсъждане и гласуване Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ЗИД на ЗПБ), неговата основна цел е да урегулира и хармонизира отдаването на концесии на подземни богатства, във връзка с влезлия в сила през 2018 г. Закон за концесиите.

преглед

Разорани пасища с Понто-сарматски степи край Каварна.

Както вече обявихме, Зелени Закони си поставя амбициозната цел да направи серия от анализи на българското селско стопанско законодателство и опазването на биоразнообразието в земеделските земи.

Вторият ни обект за анализ ще е разораването на защитените понто-сарматски степи в защитена зона "Крайморска Добруджа"  в землището на с. Видно, общ. Каварна.

преглед

Успяват ли зелените директни плащания да подпомогнат българското селско стопанство да се адаптира към промените в климата и да защитят агро-биоразнообразието?

Половината от територията на България е заета от земеделска земя. За екологизиране на селското стопанство и експериментиране с цел адаптация към прогнозираните климатични промени в ПРСР 2014-2020 е предвидена мярка наречена "директни зелени плащания". 

преглед

Държавата крие колко пари е получила от облагодетелствали се от заменките

Инициативата “Зелени закони” внесе искане за достъп до обществена информация, чрез което настоява Министерството на земеделието да разкрие кои собственици на заменени гори са възстановили на държавата сумите, които тя им е поискала като ком

преглед

Проектът за общ устройствен план на Царево, предвиждащ застрояване на Странджа, ще се преработва

Проектът за общ устройствен план на община Царево, който предвижда мащабно застрояване по крайбрежието на Странджа, и заради който над 1100 граждани изпратиха становища, ще се преработва.

преглед

Ще преживее ли ямболският мразовец общата селскостопанска политика?

Тази статия е първата от поредицата ни анализ на тема опазване на биоразнообразието на пасищата и ливадите в България и селскостопанските политики и субсидии. Темата е много сложна и предизвиква от години спорове. От „Зелени закони“ твърдо смятаме, че „опазването на природата“ не се противопоставя на „икономическото развитие“. В много случаи пасищата и ливадите попадат в защитени територии и зони или имат специален защитен режим по земеделските закони.

преглед

Европейската комисия е сигнализирана за манипулирани данни за Натура 2000 в България

Инициативата “Зелени закони” и Коалиция “За да остане природа в България” изпратиха в четвъртък писмо до Европейската комисия, с което сигнализираха за манипулираното докладване на състоянието на животински и растителни видове и местообитания, както

преглед

ЕНЕРГИЙНИТЕ КООПЕРАТИВИ – ЕДИН ВЪЗМОЖЕН ИЗХОД ОТ МОНОПОЛА И ОТ КРИЗАТА

Концепцията за „енергийните граждани“ (напоследък често обозначавани с английската дума prosumers, означаваща някой, който е едновременно производител и консуматор на енергия) и за „енергийните кооперативи“ набира популярност в Европа. В страни като Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Португалия, Франция, Хърватия, енергийните кооперативи се множат, а самите държави уреждат законодателно тяхното съществуване и работа.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари