Новини

Заменките: Коледен подарък №5 – над 1000 дка от крайбрежието на Балчик за 13 лв./кв.м

Инициатива „Зелени закони“ представя петото място в класацията на коледните подаръци, които Министър Танева реши да раздаде на група олигарси предколедно – узаконяване на горската заменка в м.

преглед

Заменките на Карадере за 65 милиона и акция пред Министерството на земеделието

Представители на инициативата “Зелени закони” и граждани поднесоха в петък символични подаръци пред Министерството на земеделието, храните и горите.

преглед

Заменките: Коледен подарък №7 – 470 дка курортни гори до Банско за 2 лв./кв.м

„Зелени закони“ представя седмия в топ 10 на коледните подаръци, които

преглед

ГОРИ, ГОРИ... БОКЛУК

„Зелени закони“ започва поредица публикации за изгарянето на отпадъци за енергийни цели. Целта е да установим дали набиращият сили бизнес се съобразява със законите и законовите ограничения, дали институциите поддържат реални и достъпни данни за отпадъците като първичен енергиен ресурс и как изпълняват задълженията си за контрол и мониторинг, и най-важното – как изгарянето на отпадъци влияе на качеството на живот на населението.

преглед

България харчи милиони за некачествено наблюдение на дивата природа

Инициативата “Зелени закони” и коалиция от неправителствени организации и граждански групи “За да остане природа в България” изпратиха сигнал до премиера Бойко Борисов и министъра на околната среда Нено Димов относно наблюдението на състоянията на видовете и местообитанията.

преглед

Новите оценки на природозащитното състояние на видовете и местообитанията. Доколко са реалистични?

На сайта на Европейската Агенция по околна среда бяха публикувани докладите за състоянието на биоразнообразието в България. Това докладване се прави на всеки 6 години съгласно изискването на чл. 12 от Директивата за дивите птици и чл.

преглед

Заменките: Коледен подарък №8 - 40 млн. за Батков и Гювен

Инициатива „Зелени закони“ продължава да разкрива коледните подаръци за послушни.

преглед

Заменките: Коледен подарък №9 - над 150 дка държавни гори край София за под 5 лв./кв.м

Инициативата „Зелени закони“ представя поредния коледен подарък на земеделското министерство за строителния бранш, разкриващ опитите за узаконяване на кражбата на държавни гори чрез порочна схема на заменки.

преглед

Узаконяването на заменките - коледни подаръци за послушни

Министерството на земеделието обяви наскоро, че ще си потърси 80 млн. лева за прочутите заменки, обявени за незаконна държавна помощ от Европейската комисия. Основният ефект от тази мярка ще е да узакони заграбеното, чиято реална стойност е многократно по-голяма.

Сумата от 80 млн. лева е изчислена след оценка, извършена от държавната фирма „Агролеспроект“ ЕООД. Според съобщение на Министерството на земеделието, храните и горите незаконна държавна помощ е открита при 103 от 132 заменки, в периода 2007-2009 г.

преглед

Бюджет 2020: отново харчене без ясни политики

Преди дни Парламентът прие на 2-ро четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и той вече е Закон. Между 1-вото и 2-ро четене на този Законопроект от „Зелени закони“ анализирахме документите към него  и доколкото дискусионните въпроси бяха извън сферата на околната среда, съществени промени в окончателния вариант на Закона в тази сфера не очакваме. Най-общо, можем да определим бюджета на страната за 2020 г. като „Още от същото“, или предвиждане на харчене на публични средства без ясни политики.

преглед

Зелени закони: 80 млн. лева за заменките не е обезщетение, а узаконяване на кражба за над един милиард лева

Екипът на Инициативата „Зелени закони“ предупреждава, че ако държавата се опита да получи обратно едва 80 милиона лева за скандалните заменки, това не би било обезщетение, а узаконяване грабежа на заменените държавни гори.
преглед

Зелени закони поиска от Конституционния съд защита на всички видове дюни

Инициативата “Зелени закони” внесе в Конституционния съд свое становище по делото, образувано по искане на омбудсмана на Република България, относно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. 

преглед

Нови ветеринарни изисквания към животновъдите поставят на риск малките ферми, без ефект срещу свинската чума

В момента Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предлага промени в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните. Подобренията се предлагат във връзка с Африканска чума по свинете (АЧС). Според МЗХГ „е наложително да бъдат разработени допълнителни изисквания при отглеждане на свинете в личните стопанства, фамилните и индустриалните ферми, с които да се минимизират рисковете от проникване и разпространение на заразни заболявания“.

преглед

Внесохме жалба срещу отнемането на 10 декара от Природен парк Витоша

Инициативата "Зелени закони" на Сдружение за изследователски практики днес внесе жалба срещу отнемането на 10 декара от територията на Природен парк “Витоша”.

преглед

Парите за горските стопани от селските райони не трябва да се прехвърлят към по-лесни мерки на ПРСР

В Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е предложено прехвърляне на 20 млн. евро, предвидени за финансиране на дейности по подмярка 8.5 „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“, подмярка 15.1 „Плащания за горски екологични ангажименти“ и подмярка 15.2 „Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

преглед

Без оптимизъм по политикитe за реагиране на промени в климата на България

Поради глобалния характер на процесите, обуславящи промени в климата, политиките за реагиране на тези промени се формират на международно ниво чрез съответни споразумения - Рамкова конвенция на ООН за изменение на климата (РКОНИК, 1992 г.), Протокол от Киото (ПК, 1997 г.), Парижко споразумение (ПС, 2015 г.). За страните-членки на Европейския съюз (ЕС) климатичните политики се конкретизират допълнително чрез редица актове, основен от които за националните политики до 2020 г. е законодателният пакет „Климат-Енергетика”.

преглед

Браншовият сектор в земеделието не осигурява представителство на гражданските интереси

През последните седмици се заговори изключително активно и сериозно за ролята на неправителствените организации или още граждански организации, за тяхната роля, в съвременното общество и значението им в диалога с институциите, партиите, сродните им организации и властимащите на деня. Конституцията в чл. 44(1) е записала правото на гражданите да могат да се сдружават, за да могат те да участват пълноценно в обществения живот. Неправителственият сектор е основна движеща сила на гражданското общество.

преглед

Оперативните програми в България нямат реални мерки за климатичните промени

Оперативните програми (ОП) във всички страни-членки на Европейския съюз (ЕС), включително България, прилагат европейските законодателство и изисквания в различните икономически и политически сектори. След нотификация от Европейската комисия (ЕК) те се превръщат в национална законодателна база за постигане на европейски и национални цели.

преглед

Нови изменения в ЗУТ - добри, но недостатъчни

На 25.09.2019 г. Министерство на регионалното развитие обяви в портала за обществени консултации проект за ЗИД за ЗУТ за обществено обсъждане. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията цели оптимизиране на контрола, който осъществява Дирекцията за национален строителен контрол върху инвестиционния строителен процес и участниците в него. Специално внимание е отделено на функциите, правомощията и задълженията на строителния надзор – търговски дружества, на които закона е „аутсорснал“ държавни контролни функции в строителния процес.

преглед

Проектът за Национална програма за развитие 2030 няма връзка с Програмата на ООН

Днес от Зелени закони подадохме становището си за обществената консултация по Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, която правителството на Република България обяви преди месец.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари