Новини

Предварителният доклад от оценката на Директивите за дивите птици и местообитанията оценява изключително високо природните директиви и призовава за тяхното пълно прилагане

Преди няколко дни Европейската Комисия публикува предварителния доклад  от оценката на Директивите за дивите птици и местообитанията.

преглед

Кой тика в ъгъла малките и средни земеделски производители?

Мярка 4.2 - подкрепа за родните производители и преработватели – да, но дали за всички или отново само за избрани

Въпреки публичното говорене на институциите в подкрепа на малките и средни земеделски  производители, на практика наблюдаваме  точно обратното – отново предимство ще имат големите. 

Мярка 4.2 е ключова за преработвателния бизнес и прохождащия малък бизнес в отрасъл Земеделие.

преглед

Каквo да очакваме от предстоящата годишна среща по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

С наближаване на годишната среща на върха по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 21-ва конференция на страните (СОР21, 30 ноември - 11 декември, Париж) активността и на международно, и на европейско ниво се засилва.

преглед

Природозащитници и министър Ивелина Василева обсъдиха процеса на оценка на природозащитното законодателство на ЕС

По искане на "Зелени закони“ във вторник, 10 ноември, се проведе среща на природозащитници с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Темата на срещата беше обсъждане на позицията на страната в процеса на оценката на природозащитното законодателство на ЕС (Директива за птиците и Директива за местообитанията). Процесът на оценка е воден от Европейската комисия и се очаква да завърши през 2016 г.

преглед

Започна набиране на подкрепа за българска позиция за запазване на Директивите за птиците и за местообитанията

Директивите за птиците и за местообитанията представляват най-перспективната и успешна политика за опазване на природата в света, като в същото време осигуряват достатъчно гъвкавост за устойчиво икономическо развитие.

преглед

Среща за промени в ЗУТ с експерти на МОСВ и МРРБ

В отговор на писмо от Зелени закони на 3 ноември се проведе среща по повод поставянето през октомври от Комитета на Орхуската конвенция към българското правителство на краен срок декември 2015 г. за  промени в Закона за устройство па територията (ЗУТ) с разпоредбите на чл. 9, ал. 2 и 3 от Орхуската конвенция.

преглед

Работна среща на тема „ПИК и ПОС - ефективни „хоризонтални“ инструменти за използване на еврофондовете през периода 2014-2020“

На 20 октомври 2015 г. се състоя организираната от "Зелени закони" (ЗЗ) работна среща на тема „ПИК и ПОС - ефективни „хоризонтални“ инструменти за използване на еврофондовете през периода 2014-2020 г.“.

преглед

Орхус отказва да приеме мълчаливия отказ на България за допускане на гражданите до природозащитно правосъдие

Коалицията "За да остане природа в България" и "Зелени закони" предупреждаваме, че с доклад от 20 октомври 2015 г. Комитетът по прилагане на Орхуската конвенция към ООН дава на България нов срок до края на годината, в който държавата да предприеме законодателни мерки за осигуряване на достъпа до правосъдие при одобряването на устройствени планове(ОУП и ПУП) и издаването на разрешения за строеж.

преглед

Позиции на „Зелени закони“ по въпросите за обсъждане на работна среща 20.10.2015 г.

Сдружение за изследователски практики изпълнява втори проект в рамките на инициативата „Зелени закони“: „Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси“. Проектът цели стимулиране на развитието на политики за балансирано развитие и използване на природните ресурси, включително чрез експертен анализ, работни срещи и публични дискусии на политически представители и граждани по темите: Биоразнообразие и гори, Климат, Енергийни политики, Селски райони и Устройство на територията.

преглед

България и Холандия ще ревизират Натура 2000?

Преди няколко дни прес-центърът на МОСВ съобщи, че на 30.09.2015 год. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се е срещнала с министъра на земеделието на Кралство Нидерландия Шарон Дайксма, като по време на разговорите двете страни са се обединили около необходимостта от промяна на Директивата за местообитанията, с която бе създадена Натура 2000. 

преглед

"Пътната карта за реформи" на работодателите = съветска власт в енергетиката

Законодателната активност през м. септември 2015 г. в областта на енергетиката е слаба. Няма приети закони нито внесени законопроекти, които да имат пряко или косвено отношение към сектора. Министерството на енергетиката (МЕ) също не е проявило нормотворческа активност през периода. Междувременно МЕ определи "Шел Експлорейшън енд Прадакшън (LIX) Б.В." за титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "1-14 Силистар" в „дълбоко Черно море“.

преглед

Какво се случва по темата за промените в климата в навечерието на глобалната среща на върха в Париж?

В момент, когато световната политика „ври и кипи” по отношение на промените на климата - през юли папа Франциск публикува специална енциклика по темата и през септември се обърна с призив към делегатите на Генералната асамблея на ООН да заемат "много силна позиция" по изменението на климата на предстоящата през декември глобална среща на върха в Париж, а президентът на САЩ Барак Обама обяви, че „климатът ще е най-голямото предизвикателство на този век, по-драматично от всички други”, българските политици продължават с традицията на политиката на „щрауса”.

преглед

Анкета "Стратегическо планиране на Сдружение за Изследователски Практики (СИП)"

За нас е важно да знаем какво мислите за работата на Сдружение за изследователски практики (СИП), за целта създадохме анкета.

Анкетата е тук.

Благодарим Ви предварително за попълване на анкетата!

Вашите отговори ще ни помогнат да планираме по-адекватно и устойчиво развитието на СИП.

преглед

Биоразнообразие и агроекология - стратегическо или политическо управление

В петък, 25 септември 2015г., се проведе третия поред Комитет за наблюдение на ПРСР 2014-2020. В Дневния ред на програмата от МЗХ бе включена точка с изменение и допълнение на мярка „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020. Предлагането изменение се състои в допълнение на мерките за опазване на биологичното разнообразие в страната, чрез дейност насочена към отглеждането на медоносни растения за подсигуряване на паша за пчелите.

преглед

Становище на Зелени Закони за предлагания проект на план за управление на ПП Витоша

Внесеното на 30.09.2015г в деловодствата на ДПП Витоша и ИАГ наше становище за проектоплана за парк Витоша можете да прочетете в прикачения документ.

преглед

Материали от работна среща за проектоплан за управление на ПП Витоша

На 28 септември експертите на Зелени закони Александър Дунчев и Тома Белев представиха пред граждани предвижданията на проекта за план за управление на парк Витоша, разработван от фирма "Пролес Инженеринг" ЕООД в рамките на обществена поръчка № 01946-2014-0001 „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 2024 г. вкл.

преглед

Всички кандидат-кметове, без БСП и ДПС, декларират, че са против застрояване на Витоша

Категорично срещу ново строителство в Природен парк „Витоша” - около това мнение се обединиха представители на различни политически сили, които присъстваха на организирания в понеделник от „Зелени закони” и коалиция "За да остане природа в България" дебат на тема „Бъдещето на Витоша“.

преглед

Как най-лесно да изпратите становище за проектоплана за Витоша?

Предлагаме ви синтезирана основа за писане на Вашето собствено становище, разработена от колегите от WWF- България - тук.

преглед

Становище на експертите на "Зелени закони" по отношение на плана за управление на Природен парк "Витоша"

Както вече съобщихме, в понеделник, 28.09.2015 г., в зала „Мати-Д” в допълнителната сграда на НДК над кино „Люмиер“ от „Зелени закони” и коалиция "За да остане природа в България" организираме

дебат на тема „Бъдещето на Витоша“.

Дискусията e разделена на две части:

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари