Новини

Планът за парк Рила - отново проблеми, отново проект, който трябва да се преработи

От "Зелени закони" изготвихме приложеното становище във връзка с общественото обсъждане на 23 септември на проект за план за управление на Национален парк "Рила". Смятаме, че зоните и режимите не отчитат приоритетите, заявени от националното обществено мнение и от мнението на местното население - а именно, че е нужна по-добра защита на горите и водите в Рила. В допълнение, проектът не е в завършен и пълен вид и препоръчваме доработката му, след което да се проведе отново обществено обсъждане. Повече подробности можете да прочетете в приложеното становище.

 

преглед

До 22 септември можете да подадете становище за плана за Рила

В момента се разработва план за управление на Национален парк "Рила",  Образец на становище  е качен тук , разработен от Коалиция "За да остане природа", за да е в помощ, когато разработвате своето. Становищата могат да се изпратят от всеки гражданин на страната и трябва да се адресират до дирекцията на парка: ДНП Рила, Благоевград 2700, кв.

преглед

НОВ ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ – РАВНИЯТ СТАРТ ОТНОВО НА ДНЕВЕН РЕД!

Нов закон, нов късмет  а дано, ама надали!  От публикуването си на 15 Октомври 1999г. до момента настоящият Закон за храните е променян и допълван повече от 30 пъти. Само за периода след 2007 г. е променян и допълван 21 пъти и въпреки това не успява да отговори на изискванията, както на производители, така и на посредници и потребители.

преглед

Неспазване на нормите и закона при строителство на детски площадки - само смешно ли е предизборното прибързване?

Днес от Сдружение за изследователски практики се обърнахме към районния кмет на община "Възраждане",  началника на Дирекция за национален строителен контрол, столичния кмет и председателя на Комисията за защита на конкуренцията  с молба да разгледат течащите строителни дейности по обществена поръчка за 6 обекта (детски и спортни площадки и междублокови пространства), за която е сключен договор без необходимите разрешителни по Закона за устройство на територията и при процедура за обществената поръчка в непрозрачна среда, повдигащa съмнения към доброто управление на парите н

преглед

Какво свършихме за "зелените закони" през последните три месеца?

С наближаването на края на лятото на 2015 г., което, за щастие, поне досега не беше белязано от природни катаклизми в България, наближават и изборите за местна власт. На фона на очакваните дебати за посоката и начинанията, които ще определят управлението на общините у нас през следващите четири години, инициативата „Зелени закони” - онлайн и „на живо”, отново ще акцентира върху устойчивите политики за околна среда. 

преглед

„БУРГАС – АЛЕКСАНДРУПОЛИС“ ВСЕ ПАК ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕН. ПО ТРУДНИЯ НАЧИН

В отговор на искане от 15.07.2015 г. за достъп до обществена информация от "Зелени закони", свързано с бъдещето на проекта за нефтопровод „Бургас – Александруполис“, от Министерството на финансите (МФ) отговарят (виж прикачения документ), че България е предприела действия за ликвидацията на международната проектна компания „Транс Болкан Пайплайн Б.В.“ (Холандия) пред местен търговски съд, въпреки несъгласието на руския и гръцкия акционери. От 01.08.2012 г.

преглед

Важни изменения в 49 закона се претупват по бързата процедура

Абсурдно кратък срок е даден за обществена консултация за изменение на цели 49 закона, сред които и на Закона за устройство на територията. В писмо до Министерски съвет, с копие до ЕК (приложено към тази новина),  от инициативата „Зелени закони” днес предложихме този срок да се удължи до 11 октомври, още повече, че обявените за консултация законови промени се разпростират на 320 страници.

преглед

Приключи консултацията на МОСВ за европарите за околна среда и изменения в климата

Само две седмици през почивния месец август бяха отпуснати за обществено обсъждане на един изключително важен документ, който ще определя как ще се усвояват част от европейските фондове в периода до 2020 година.  Става въпрос за публикувания за обществено обсъждане на 5 август проект на документ „Насо

преглед

Доколко новоприетите промени в закона ще спасят горите

През последните месеци се проведоха редица срещи на природозащитници и институции във връзка с приетите в края на юли 2015г промени в Закона за горите, обнародвани на 7 август 2015 г.

преглед

Становище на Зелени Закони за предлагания проект на план за управление на НП Пирин

От "Зелени закони" внесохме негативно становище за предложения за обществено обсъждане проект на план за управление на НП Пирин, разработен от фирма "Пролес Инженеринг" като изпълнител на обществена поръчка № 01135-2012-0003 за 1.7 милиона лева. Множеството проблеми в текста сочат, че предлаганите от проекта цели и режими на управление противоречат на научните данни  и с това говорят за изпълнение на поръчка, различна от обществения интерес за управление на НП Пирин. Становището е прикачено към публикацията като сканиран документ.

преглед

Експерти обсъдиха каква промяна може да донесе дългосрочна Енергийна стратегия за България

В срещата, организирана от "Зелени закони" на 16 юли в Културен център "Г-8", участваха експерти от НПО, държавни и политически структури. Изказаха се различни мнения за това, доколко е реалистично дългосрочна Енергийна стратегия на България с хоризонт за действие към 2040г да се разработи обективно и да има за ефект реален преход към пост-въглеродна икономика, при статуквото на дългосрочните договори на националния пазар в момента.

преглед

До 23 юли можем да кажем мнението си за бъдещето на парк Пирин

В момента фирмата "Пролес Инженеринг" ООД  предлага проект за план за управление на НП Пирин, който поставя бъдещето на парка пред редица заплахи. Този проект би трябвало да е резултат на сериозен труд по изработка на плана в изпълнение на обществена поръчка за 1.7 млн лева.

преглед

Бизнесът няма нужда от ценови подаръци, а от енергийна ефективност и иновации

Категорично не подкрепяме проекта за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници. С него Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката и Министерството на финансите предлагат тежката индустрия да получи 85% отстъпка от т.

преглед

Обществено обсъждане в София на новия проектоплан за Национален парк Пирин

 На 7 юли нашите колеги от коалицията "За да остане природа в България" организират обществено обсъждане на подготвяния нов план за управление на Национален парк Пирин - проектотекстовете във формат,  от който можете да копирате за своите становища, можете да намер

преглед

Политиките по климата към юни 2015 година

2015 е година за важни стъпки и решения в процеса на постигане на ново, правно обвързващо международно споразумение за реагиране на промените в климата за периода след 2020 г. От началото на годината в различни формати се провеждат европейски и международни срещи в подготовка на финалното решение, което предстои да се вземе в началото на м. декември в Париж на 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (СОР-21).

преглед

Алтернативно обществено обсъждане на ПУ за НП "Пирин", 07 юли 2015 г.

На 7 юли (вторник) от 16.00 до 20.00 часа в зала МАТИ-Д (пл. България 1, НДК) ще се проведе алтернативо обществено обсъждане на План за управление на Национален парк "Пирин" за периода 2014-2023 г. под наслов "А ти защо обичаш Пирин?"

преглед

Възстановяване правата на малките животновъди и пчелари по Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства!

Платформата „Зелени закони“, Национално сдружение на малките семейни фермери и преработватели, Сдружение „Традиции и предприемачество в земеделието“, Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришките овце, Национална Овцевъдна Асоциация (НОА), Сдружението за биологично пчеларство (СБП) поискаха от европейският комисар по земеделие г-н Фил Хоган да преразгледат решението за изключването на животновъдите и пчеларите от Те

преглед

Зелени закони търси ПР човек за екипа си

Ако имате  опит в организирането на кампании или в разпространяване на информация, ако се интересувате от опазването на природата и сте съгласни с нас, че гражданите трябва да имат глас при формулирането на политиките, може би Вие сте НашиЯТ човек.

преглед

"Ще спрат ли незаконния дърводобив промените в закона за горите?" - дебат на граждани и политици на 23 юни

На 23 юни 2015 г. (вторник) от 16 до 18 ч. инициативата "Зелени закони" oрганизира поредния си дебат на представители на политически партии и граждани на тема: „Ще спрат ли незаконния дърводобив промените в закона за горите?“. Поканени са всички парламентарно представени политически сили, както и ПП "Зелените" и отговорните по темата институции – МЗХ, прокуратурата  и МВР.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари