Новини

Позиция във връзка с приключването на проекта „Южен поток“

Екипът на Зелени закони“ приветства изявленията на руски официални източници, че проектът „Южен поток“ е окончателно и безвъзвратно приключил. Очакваме този факт да бъде и документално потвърден от руска страна в най-кратки срокове.

преглед

Позиция във връзка с удължаването лицензите на 5-ти и 6-ти блок

Екипът на „Зелени закони“ смята, че блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“ могат да работят само до изчерпване на проектния им 30-годишен ресурс. Това означава, че 5-ти реактор трябва да работи до края на 2017 г., а 6-ти – до края на 2021 г.

преглед

Как ГЕРБ и РБ ще отстоят предизборните си тези за заменките, от сегашната си позиция на управляващи сили?

На 05.09.2014 година Европейската Комисия, след разследване на подадения през 2008 сигнал от български НПО, публикува решение, с което обявява заменките на горски фонд за незаконна държавна помощ и задължи България да възстанови държавната помощ, предоставена по сделки за замени на гори.

преглед

Подкрепа на становище срещу изграждане на ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище” на 1472,77 дка край Балчик

От "Зелени закони" подкрепяме становището на Коалиция "За да остане природа в България" към община Балчик, РИОСВ - Варна и МОСВ и представеното възражение  от собственици на имоти относно изграждането на Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище” на площ от 1472,77 дка в защитена зона „Балчик” BG0002061.

преглед

Рискове пред изпълнението на Решението на ЕК за възстановяване на държавната помощ от заменките на гори

Екипът на проект „Зелени закони“ изразява загриженост за бъдещото възстановяване на държавната помощ от заменките, с оглед на мерките, предприети от правителството в тази посока в края на 2014 г.

преглед

"Национална програма за реновиране на панелни сгради" - знаем ли какво се крие под това име?

От "Зелени закони" приветстваме постоянството на правителството в приоритизирането на енергийната ефективност и осъществяване на обещаното в предизборната програма на ПП ГЕРБ и включено в програмната декларация на коалиционното правителство 

преглед

В писмо до Орхус от януари МОСВ отрича проблема със съответствие на ЗУТ към Орхуската конвенция

В приложения документ можете да прочетете писмо на МОСВ, изпратено на 5 януари, в отговор на поредното решение по Орхуската конвенция от 2014 г, констатиращо несъответствие.

преглед

Предложение към МОСВ за обявяване на защитена зона "Рила буфер"

На 29 декември, с оглед сроковете, поставени от Европейската комисия към България, екипът на Зелени закони внесе в МОСВ предложение за обявяване на защитена зона "Рила буфер", което да разреши констатираните от ЕК проблеми. Предложената документация е обсъждана с експерти от Коалицията от НПО и граждански групи "За да остане природа в България" и от БАН. Документацията, както и писмото до МОСВ, можете да видите в прикачените документи.

преглед

Природозащитници изискват от МОСВ да преразгледа обществената поръчка за план за управление на Пирин

На 22 декември 2014 г. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" и платформите за дебат и участие „Прозрачни планини“ и „Зелени закони“ проведоха конференция за медиите, в която разясниха нарушенията на законите, които се извършват с подготвяния нов план за управление на Национален парк „Пирин“.

преглед

До края на декември България трябва да докладва изпълнение на препоръките от Орхус

Срокът за първо докладване от България за мерки за преодоляване несъответствието на Закона за устройство на територията (ЗУТ) към изискванията на Орхуската конвенция1 е декември 2014 г. Срокът е заложен в Решението от юли 2014 г. на Страните по конвенцията – пълния текст можете да прочетете тук .

преглед

Пробват тайно да разрешат ново строителство, лов и дърводобив в Национален парк "Пирин"

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" и платформите за дебат и участие „Прозрачни планини“ и „Зелени закони“ предупреждават, че в подготвяния нов план за управление на Национален парк Пирин се разрешават ново строителство на ски съоръжения, пътища и писти, добив на дървесина за пари, лов и пързаляне с моторни шейни.

преглед

Приключи важен етап към постигане на ново международно споразумение по изменение на климата

След две седмици на преговори и с участието на представители от над 190 държави, на 20-тата среща на страните от Рамковата конвенция по изменение на климата (СОР-20, Лима, Перу, 1-13 декември 2014 г.) приключи важен етап към постигане на ново международно споразумение по изменение на климата. Поради изтичане на договореното по Протокола от Киото, такова споразумение е необходимо, за да обедини действията на всички страни за смекчаване на последствията от и адаптиране към климатичните промени след 2020 г.

преглед

Бюлетин "Да говорим (на) открито" септември-ноември, 2014 г.

Радваме се да представим обобщена информация от работата ни по проект "Да говорим (на) открито" от септември насам. В приложените документи можете да научите за това:

- какви приоритети за околната среда прочетоха експертите на "Зелени закони" в предизборните програми на основните политически партии преди националните избори;

преглед

ЗУТ продължава да не изпълнява стандартите на Орхуската конвенция

Решение от юли 2014 г. на страните по Орхуската конвенция,публикувано на 12.10. 2014 г., отново констатира, че българският Закон за устройство на територията (ЗУТ) продължава да не дава възможност на всички граждани да участват в обсъждане на Общите устройствени планове и Подробните устройствени планове, въпреки аналогичната констатация от 2012 г. Изтъква се, че промените в ЗУТ от българска страна след решението от 2012 г. не са насочени към подобряване на гражданското участие.

преглед

Представително социологическо изследване показва подкрепа за природата пред инвестиционните проекти в Пирин

Социологическото изследване, представено като част от подготовката на ПУ на НП Пирин вчера - приложен документ,- показва:

- на национално ниво: 88,3% подкрепят твърдението "Икономическият растеж и благополучието са важни за обществото, но това трябва да става без да се застрашава природата", а едва 10,3% са съгласни със "За да се постигне икономически растеж и благополучие на обществото, е допустимо да се правят компромиси, въпреки че се застрашава природата"

преглед

Документация по разработване на нов ПУ за НП Пирин

Документация по разработване на нов ПУ за НП Пирин, предоставено от изпълнителя Пролес към 26.11.2014 г.

преглед

Проектът за нов план за управление на Национален парк Пирин включва 333 км ски писти и 28 пъти нарастване на дърводобива

От "Да говорим (на) открито" подкрепяме Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" в силно тревожното й становище по проекта за нов план за управление на Национален парк Пирин. Становището на коалицията, акцентиращо върху факта, че проектът включва 333 км ски писти и 28 пъти нарастване на дърводобива, можете да прочетете от прикачения документ.

 

преглед

Интересна информация относно управление на територии в зони в Натура 2000

Представяме Ви интересни презентации и публикации във връзка с управление и финансиране на дейности на територии в Натура 2000 в периода 2014-2020. Публикацията е в следствие на проведена работилница на тема: "Управление на Натура 2000" от CEEWEB for Biodiversity.

http://www.ceeweb.org/event/biogeographical-process-networking-event/

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари