Новини

Общият устройствен план на София – врата в полето

Екипът на  “Зелени закони” реши да провери няколко сигнала и публикации в медиите за това как се прилага устройственият план на столицата и дали това прилагане не уврежда околната среда по отношение на опазването на зелените площи, влажните зони, защитените зони от мрежата „Натура 2000“ и дърветата в столицата. Установихме, че редица планови докумени, изисквани по закон, не са приети. И въпреки наличието на общ устройствен план, натискът над защитени зони и неспазването на планове за градската среда продължават.

преглед

Проектът за Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година, с хоризонт до 2050 година: Назад към ХХ век!

Да се анализира документ с идентични същност и съдържание, в който се променят само „маскировъчните цветове“, през 5-10 години е досадна работа. Фактът, че такъв документ претендира да определя в голяма степен живота в страната ти, вече може да докара човек до лудост.

преглед

Казусът Китен или как защитените дюни се оказаха напълно незащитени

На 24.07.2020 год. граждани забелязват, че машината за почистване на плажа разчиства площ от около 400 м2 на дюните на южния плаж на Китен. Последва позвъняване на тел. 112 и подаване на сигнали до РИОСВ Бургас и община Приморско.

преглед

След два 7-годишни периода на еврофинансиране и в подготовка на трети – има ли мерки за реагиране на промените в климата в България?

 Климатичните промени са тук и ще стават все по-осезаеми. Големи райони в България са заплашени от безводие, заради липсата на валежи реколтата тази година е съсипана на много места. Това ни кара да се запитаме има ли страната разработени мерки за реагиране на промените в климата?

преглед

“Зелени закони”: 93% от дюните в община Шабла не са отразени в кадастъра

Цели 93% от наличните дюни в община Шабла липсват в кадастъра, установи проверка на “Зелени закони”.

преглед

Забраната за изграждане на нов къмпинг на Иракли е заобиколена - според институциите нарушение няма

Комерсиалният туризъм продължава да завзема територия в Иракли. Очевидно статутът "плаж за природосъобразен туризъм" не спира растящата урбанизация.

преглед

Пълен хаос в опазването на дюните между Созопол и Черноморец между къмпинг Градина и къмпинг Златна рибка

Екипът на “Зелени закони” извърши проучване на дюните по българското Черноморие. Целта беше да установим колко от съществуващите дюни са описани като такива и отразени в кадастъра и специализираните карти.

преглед

Природозащитници настояват за мерки, които да спрат застрояването на Странджа

Коалиция „За да остане природа в България“ и инициативата „Зелени закони“ изпратихме във вторник 

преглед

Планът за възстановяване след COVID-19 трябва да е насочен и към климатичните предизвикателства

От инициатива „Зелени закони“ предупреждаваме, че е нужно по-добро управление от страна на държавата на рисковете от климатичните промени, включително чрез включване на разумни мерки в изисквания от Европейския съюз национален план за възстановяване от кризата поради COVID-19. Нашите предложения можете да видите с подробното ни становище към бъдещия национален план на България. 

преглед

Половината дюни между Приморско и Перла не са отразени в кадастъра

Екипът на “Зелени закони” извърши проучване на дюните по българското Черноморие. Целта беше да установим колко от съществуващите дюни са описани като такива и отразени в кадастъра и специализираните карти.

преглед

Да приватизираш морското дъно - съвместно разследване на Зелени закони и Биволъ

Член 18 на Конституцията и член 12 на Закона за водите разпореждат, че морското дъно е публична държавна собственост, върху което държавата има суверенни права. Но поне в три случая проучени от Биволъ и Инициативата “Зелени закони” се вижда как тясно свързани с властта лица и групировки с криминален бекграунд “приватизират” морското дъно.

преглед

Глобата за скандалните заменки на гори изглежда ще бъде платена от гражданите

Опасността българските граждани да платят от джоба си стойността на държавната помощ, раздадена под формата на скандалните заменки на гори, става все по-реална, предупреждава инициативата “Зелени закони”. Възползвали се от заменките бизнесмени съдят държавата заради лоши оценки на стойността на заменените имоти и има голяма вероятност България да не изпълни решението на Европейската комисия за възстановяване на незаконната държавна помощ.

преглед

Становище по министерски проект за земеделски практики от полза за климата и околната среда

На 10 август инициатива "Зелени закони" подаде становище към МЗХГ относно "Списъка на земеделските практики от полза за климата и околната среда". 

преглед

Потребности на българското селско стопанство през призмата на климатичните промени и околната среда

На 22 юли инициатива "Зелени закони" подаде становище и предложения по проект на Идентифицирани потребности за изготвяне на стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика. Представените потребности са следващата стъпка, която България предприема за изготвянето на Стратегическия план за ОСП 2021-2027г. и ще бъдат основа за разработване на интервенциите. Тоест това е моментът, в който браншовите организации и НПО могат да дадат мнението си и споделят идеите си.

преглед

Последните дюни на плаж Нестинарка не са включени в Кадастъра и не са защитени

Екипът на “Зелени закони” извърши проучване на дюните по българското Черноморие. Целта беше да установим колко от съществуващите дюни са описани като такива и отразени в Кадастъра и специализираните карти.

Още първата спирка от проучването потвърди, че по българското Черноморие има дюни, които не са отразени в никакви карти на държавата, а има и такива - отразени в специализирани карти, направени по отделен проект, но не включени в Кадастъра.

преглед

И още за климата - пари има, но има ли воля

В очакване на първата за последните месеци среща на живо на лидерите на ЕС на 17 юли, където Многогодишната финансова рамка ще бъде обсъдена, от "Зелени закони" напомняме, че финансирането на мерки за адаптация към климатичните промени е сред приоритетите на Европейската зелена сделка за периода 2021-2027. В актуалния си анализ (прикачен по-долу) предлагаме обзор на готовността на България да използва разумно очакваното европейско финансиране за справ

преглед

Добрите практики за адаптация към климатичните промени в селското стопанство трябва да се заложат в следващата Обща селскостопанска политика

Климатичните промени слагат своя отпечатък върху земеделието и животновъдството по различни начини. Промените в температурите, в количеството и периода на валежите и екстремните прояви на климата намаляват или унищожават реколтите, появяват се болести по растенията и животните. Променят се режимът на поливане и на обработка на земята, както и съхраняването и обработката на земеделската продукция. 

преглед

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА: ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА, СТАГНАЦИЯ В КЕВР

В скоростна процедура, траяла само 20 дни от датата на внасянето, Народното събрание прие промени в Закона за енергетиката *https://parliament.bg/bg/bills/ID/157455), които ще окажат значително въздействие върху сектора, а и върху всички нас като потребители на електро- и топлоенергия.

преглед

Природозащитници организират “Джулай за Натура 2000 - за да имаме къде да посрещаме изгрева!”

Граждани възнамеряват да обвържат традиционното посрещане на първото юлско слънце с опазването на природата в България.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари