Новини

Ще се спре ли незаконното строителство в Странджа?

Разнопосочни сигнали на институциите спират, но не напълно, строежите. Какво се случва?

 Снимка: Йона Наумова

преглед

ТРИ ПЪТИ СТОМНА ЗА ВОДА – има ли природа в целите на партиите за последната предизборна кампания за 2021?

От „Зелени закони“ от 2014 г. насам следим предизборните обещания на партиите по отношение на природата – и ги сравняваме с инициативите им за законодателство и политики чрез парламента и правителството. Следим основните теми „Биоразнообразие“, „Гори“, „Устройство на територията“, „Селски райони“, „Климат и енергетика“.

Графика: последни данни за очакваните формации в 47 НС, Алфа рисърч октомври 2021 г.

преглед

Проектът за стратегия за биоразнообразието - грешки в термини и не само

Изпратихме становище по проекта за Стратегия за боирознообразието - документ, който е изключително важен. И изключително закъснял. За съжаление, не смятаме, че представеният проект поставя важните цели, които да насочват посоките за защита на биоразнообразието в България.Можете да прочетете коментарите ни, както и препоръки за подобряване на документа в становището. Основните проблеми за нас са:

преглед

Он-лайн работна среща за представяне на наръчник за добри практики в управлението на водите в земеделското стопанство

На 3 ноември се състоя он-лайн работна среща по проект "Мрежа от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България", на която представихме наръчника за добри практики в управлението на водите в земеделското стопанство.

преглед

Енергетиката според „Продължаваме промяната“: не ме гледай какво правя, чети какво съм написал

Ако човек не знае какви ги свършиха Кирил Петков и Асен Василев по време на посещението си в „Марица изток“ на 13 септември т.г., с удоволствие би подкрепил визията[1] на коалицията им за сектор „Енергетика“. Да припомним: все още в качеството си на министри, те подкрепиха подписката на КНСБ и КТ „Подкрепа“ за запазване на въгледобива и ТЕЦ-овете на въглища, като по-този начин дадоха рамо на засилващите се в региона антиевропейски настроения.

преглед

Експерти обсъдиха мерки за опазване на Странджа до приемането на План за управление на парка

На 14 октомври от “Зелени закони” организирахме среща, в която бяха обсъдени решенията за спиране на строежите в Природен парк “Странджа” до приемането на Плана за управление на парка. В нея се включиха представители на министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на Изпълнителната агенция по горите, на ДНСК, както и на природозащитни организации. Участниците в експертната среща се обединиха около мнението, че най-доброто решение е да бъдат приети Планът за управление на парка и Подробния устройствен план на община Царево.

преглед

До 20 ноември: Търсим стажанти за мониторинг на политиките за природата

От инициативата "Зелени закони" имаме нужда от петима стажанти, които в рамките на 1 година да бъдат обучени от нашите експерти за застъпничество в сферите на мониторинга на „Зелени закони“ - биоразнообразие, гори, устройство на територията, развитие на селските райони, климат и енергетика. Дейностите се извършват в рамките на проекта „Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ , който започна през октомври 2021 г.

преглед

Планът за околна среда на София не решава проблемите със зелените площи на общината

Инициативата „Зелени закони“ на Сдружение за изследователски практики изпрати своето становище по обществената консултация по проекта на Столична община за Програма за опазване на околната среда до 2027 г. То е насочено към частта от Програмата:  Зелените площи в населените места, описана в точка II. Анализ на състоянието и динамика на компонентите и факторите на околната среда и т. VI. План за действие към ССЦ 6.

преглед

Помогнете на цветарник в Сакар да оцелее през сушата

Помните ли миналото сухо лято, поредното за последните 3 години, когато в Добруджа реколтата от пшеница беше 3 пъти по-малко от нормалното, десетки села в България бяха на воден режим и в Сливенския район не беше валяло 160 дни. Ние решихме да не забравим и да си научим урока.

преглед

Националните паркове - като полигон за субсидиевъдство

Ако това лято сте посетили Рила, Пирин или Централен Балкан, не може да не сте обърнали внимание на огромния брой крави, които пасат там. Освен че трябва да ходите с повишено внимание по пътеките, изпражненията от кравите правят водата в почти всички планински поточета опасна за консумация. Сигурно сте се питали какво правят всички тези крави там? Простичкият отговор е - заработват субсидии на собствениците си.

преглед

ПЛАНЪТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ Е ПРЕД ПРОВАЛ ЗАРАДИ СТРАХ И ЛИПСА НА ЛИДЕРСТВО

  • отказът от предлагане на дати за закриването на ТЕЦ-овете е на практика „мек развод“ на България с ЕС;

преглед

Заменките на гори - невидимите проблеми

През 2019 година МЗХГ завърши оценка на държавната помощ при 132 сделки за замени на гори в периода 1.01. 2007 – 27.01.2009 г. като при 103 откри непозволена държавна помощ в размер над 80 млн. лева. Издадени бяха актове за установената държавна помощ. Малка част от тях бяха изплатени, пет сделки са развалени, а по останалите фирмите започнаха да водят дела. Изглежда, че цялата сага върви към своя естествен край.

преглед

Търси се министър да върне плажа на Камчийски пясъци на България

По повод актуалните въпроси за дюните, които някакси продължават да са частна собственост - нека видим каква е визията на служебното Министерство на регионалното развитие по темата (прикачен документ) и на Министерството на земеделието, храните и горите (прикачен документ).

преглед

След кампания на “Зелени закони” и граждани: Екоминистерството спира строежите по крайбрежието на Странджа

Важна победа за защита на черноморието от бетона постигнаха граждани по инициатива на “Зелени закони”. Новите строежи в Синеморец, Варвара и други части на Община Царево спират.

преглед

Ще запази ли природата на Европа новата Европейска стратегия за биоразнообразието до 2030 г.?

В края на 2019 г. изтече втората Европейска стратегия за биологично разнообразие. Тя обхващаше периода 2010-2020 г. и целеше да спре упадъка на биоразнообразието в Европа и да инициира процеси на неговото възстановяване. По неизвестни причини оценката на изпълнението й е още не е завършена и публикувана. И въпреки множеството успехи, отчетени в средносрочното оценяване на изпълнението ѝ към 2015, остава горчивият привкус, че нито една от основните цели не е изпълнена, а състоянието на природата в ЕС и по света продължава да се влошава.

преглед

Зелени закони настоява Народното събрание да защити Черноморието

Инициативата “Зелени закони” предлага 46-ото Народно събрание (НС) да защити дивите места по Черноморието от унищожаване, като приеме мораториум върху застрояването им. Мораториумът спира временно строителството по морето в зони А и Б до уточняване и гласуване в парламента на трайна защита чрез промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). 

преглед

Режими на устройство и застрояване на Черноморското крайбрежие в началото на 21 век

Изследвайки няколко конкретни случая със строителство в защитените територии, граничещи с Черно море, се наложи да се поровим доста в отменените наредби, рагламентиращи устройството на Черноморското крайбрежие. За да не остане проучването само в нашите папки, решихме да подготвим тази записка с цел да се използва и при други случаи.

преглед

Хеликоптерите за гасене на пожари може да се забавят още десетилетие

  • България отново гори и отново няма хеликоптери за гасене на пожарите;

  • Системата за ранно откриване на горски пожари е недофинансирана от години и на практика е компрометирана преди да е изградена;

преглед

Благодарим ви за даренията за Синеморец. Сега ви молим да пишете до министъра

Инициативата “Зелени закони” събра точно 1776 лева в кампанията за защита на Синеморец от застрояване. Парите са предназначени при нужда да бъде закупен имот в община Царево, така че да бъдем признати за заинтересована страна от съда и да имаме право да обжалваме Общия устройствен план на Община Царево след неговото приемане.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари