Новини

Министерството на регионалното развитие ще реши бъдещето на устройството на южното Черноморие заедно с община Царево

Съдбата на общия устройствен план на община Царево (ОУП) остава в ръцете на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ще бъде решена на среща с ръководството на община Царево. Инициативата “Зелени закони” проведе във вторник среща със заместник-министър Стефан Аспарухов. На срещата присъстваха кметът на община Царево инж.

преглед

Екоминистерството обяви, че ще възстанови защитена местност "Камчийски пясъци"

В писмо до инициативата “Зелени закони” и Асоциацията на парковете в България, министърът на околната среда и водите Борислав Сандов обявява, че приема за целесъобразно предложението ни за възстановяване на защитената местност "Камчийски пясъци" и започва стъпки в тази посока. Предложението от двете неправителствени организации бе внесено в края на месец май миналата година

преглед

Стратиева и Дунчев с решение за ЗООС и правото на обжалване на екооценки за големи национални обекти

Депутатите Зорница Стратиева и Александър Дунчев внесоха преди седмица нов вариант за компромисен законопроект за промени в ЗООС, който все пак да предвижда достъп до втора инстанция на съдебно обжалване за всички екооценки. Проектът предвижда кратки срокове за разглеждане на делата за "национални обекти", заради основната съпротива срещу пълния достъп до правосъдие - аргументът, че обжалването бави "приоритетни проекти на правителството".

преглед

Промените в закона за енергетиката: Къде са правилата за засилване контролната дейност на КЕВР?

  • Първият проблем е в намаления състав на самата комисия. Това противоречи на първоначалните идеи за засилване на контролните функции на комисията. С намален състав се редуцират оперативните възможности на КЕВР да реагира на повишените очаквания към нея в посока засилване контрола за законност на пазарите на електроенергия и природен газ.
преглед

Среща-дебат със земеделски производители на 12 март в с. Езерец, общ. Шабла

На 12 март се състоя срещата-дебат със земеделски производители от община Шабла. Темата на срещата беше управление на водите при малки и средни земеделски стопанства- как да се справим с климатичните предизвикателства. По време на срещата бяха представени климатични данни за района на община Шабла, вероятностите за бъдещо засушаване на района, добри практики за запазване на почвената влага и опазване и повишаване на почвеното плодородие. 

преглед

Колко хора може да поеме Синеморец ?

За да се отговори на този въпрос, освен на интуицията ни и чувството за естетика, което ни дава сигнал „вече достатъчно много е поел“,  може да се стъпи на действаща плановата основа – кадастрална карта (КК), план за регулация (ПР), 3-дневна разходка из февруарско пустите улици на селцето, разговор с жителите и малко изчисления.

преглед

Втората инстанция по делата за обжалване на ОВОС на обекти от национално значение трябва да остане

Коалиция “За да остане природа в България” се обръща към народните представители в 47-то Народно събрание да подкрепят промените в закона за околната среда, които гарантират правото на достъп до правосъдие чрез възможност за съдебно производство на две инстанции.

преглед

Среща-дебат "Чешмите на с. Орешник - управление и ползване"

На 19 февруари в с. Орешник, Тополовград се състоя първата от двете срещи-дебати с местната общност на тема „Общите чешми на с. Орешник – управление и ползване” по проект „Мрежа от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България”. Избрахме с.

преглед

Не се очертава скоро да има общ устройствен план на община Царево

Проектът за общ устройствен план на община Царево ще се забави неопределено време. Това стана ясно по време на дискусия, организирана в понеделник в София от “Зелени закони”. На срещата представители изпратиха Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите, Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), Община Царево и други институции и организации.

преглед

Дискусията за подробния устройствен план на Борисовата градина не отговори на важните въпроси

Важните въпроси за бъдещето на Борисовата градина останаха без отговор и по време на т.нар. “заключителна дискусия” за проекта на подробен устройствен план (ПУП) на парка, организирана в четвъртък вечер от общинската администрация. Не бе отговорено на въпросите на гражданите за ползването на частните имоти, планирано строителство и опазването на биоразнообразието на парка, с обяснението, че тепърва ще се уточняват.

преглед

Онлайн дискусия за предложения план за Борисовата градина ще се състои днес

Столична община организира от 17:30 днес “заключителната  дискусия” за предложения подробен устройствен план на Борисовата градина.

преглед

Отново план за частни строежи и сеч в Борисовата градина - становища се подават само до 4 февруари

До 4 февруари 2022г. тече обществено обсъждане на проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на парк „Борисова градина “. След това, ако няма възражения, проектът ще послужи за бъдещото развитие на парка. Призоваваме гражданите да изразят мненията си официално, като тук можете да видите възможен формат на становище, който да ползвате.

Примерно становище от граждани - изтеглете, като натиснете линка.

преглед

30 организации се обединихме с искане за прозрачност и достъп до правосъдие за оценките за въздействие върху околната среда

Днес от "Зелени закони" внесохме в 47 Народно събрание становище в подкрепа на проекта за изменение на Закона за опазването на околната среда (ЗООС), с който се предлага изпълнение на европейски директиви и международни задължения на България за по-качествени оценки за въздействие върху околната среда. До момента 30 доказани и активни граждански организации се подписаха в подкрепа на по-добрия достъп до правосъдие, когато става дума за оценяване на влиянието на даден инвестиционен проект върху природата.

преглед

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ: ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВЕЧЕ ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА ЕВРОПАРИТЕ

На 17 януари изтече срокът, който правителството си беше поставило, за да внесе поправения вариант на Националния план за възстановяване и развитие (НПВУ, ПВУ). Това така и не беше направено като причините, според изтеклата информация в медиите, се корени в проблемите, посочени и от Европейската комисия (ЕК): замяната на въглищните централи с природен газ, липсата на ясни срокове за закриването на въглищната индустрия и липсата на ясни ангажименти в плана за реформи, водещи до реално върховенство на закона.

преглед

Агенцията по горите трябва да излезе от земеделието, но и да разработва бъдещите политики в сектора

Представители на ловни, дърводобивни, лесовъдски, синдикални и природозащитни организации поискаха в най-кратки срокове да бъде създадена независимата Държавна агенция по горите, която да определя политиките в сектора. Публичната дискусия “Самостоятелност и единност на агенцията по горите като политическо ведомство”, на която инициативата “Зелени закони” и коалиция “За да остане природа в България” са съорганизатори, заедно с различни заинтересовани страни, се състоя в понеделник в София. 

преглед

Управляващи и граждански организации ще дискутират реформата в горския сектор

Публична дискусия на тема “

преглед

КОМПЕНСАЦИИТЕ СА НЕОБХОДИМИ, НО РЕФОРМАТА В ЕНЕРГЕТИКАТА Е НЕИЗБЕЖНА, ЗА ДА НЕ СЕ ПОВТАРЯТ ПОДОБНИ КРИЗИ

Мерките във връзка с високите цени на електроенергията, които предлагаме от "Зелени закони", не представляват изчерпателен списък на всички възможни предложения. Нашата цел е да посочим поне част от тях, така че да бъде улеснен анализът на възможностите за тяхното прилагане, както и ползите и рисковете от всяка една от тях.

преглед

МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРО- И ТОПЛОЕНЕРГИЯТА И ВиК УСЛУГИТЕ: НАЙ-ЛОШИЯТ ВЪЗМОЖЕН ХОД

На 15 декември 47-то Народно събрание гласува Мораториум върху цените на електроенергията, топлоенергията и ВиК услугите, като замразява цените на нивото от 1 януари 2021 г. „За“ мораториума гласуваха 186 от общо 190 присъствали депутати. Този грандиозен гаф, чийто резултати – ако не бъде своевременно отменен – биха имали разрушително действие върху вече твърде източената българска енергетика, беше гласуван буквално ад хок, без да се проведат смислени обсъждания. В допълнение се гласува и създаването на „временна комисия“ на НС, за справяне с енергийната криза.

преглед

След изтичане на срока за застрояване - как да върнем нивите и горите в кадастъра?

Автори: Бояна Василева и Тома Белев

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари