Подарък №2 – 3441 дка в Рила за 4 лв./кв.м

снимка на Иван Радев

Инициатива „Зелени закони“ представя второто място в класацията на коледно-новогодишните подаръци, които Министър Танева реши да раздаде на група олигарси в края на 2019 г. с цел узаконяване на горските заменки на тройната коалиция. То е в полза на енергийния бос Христо Ковачки, придобил през 2007-2008 г. общо 3441 дка държавни гори в ски-курортите Мальовица и Боровец (виж он-лайн картата, в близост се виждат и заменките на Рила спорт АД от 2006 г. с площ 420 дка до Рилски езера). Бенефициенти се водят свързаните с Ковачки фирми „Ел Ем Импекс“ ЕООД, „Агросим“ ЕООД и „Грейд 2004“ ЕООД. Заменените гори са идентични с парцелите, предвидени за изграждане на хотели, ски писти и ски лифтове в проекто-ОУП на Курортно-туристическа локализация „Искровете-Говедарци-Мальовица“. В заменките попадат и всички ски-съоръжения на БТС в ски-зона Мальовица, които от тази година вече не работят. Държавата продава първокласните си курортни гори за средно 4 лв./кв.м. Справки на сделки с неурегулирани имоти в района на Говедарци в периода 2004-2008 г. показват обаче, че продажните цени са били от 60 до над 100 лв./кв.м., ако не се взимат предвид сделките, обявени на фиктивни цени (близки до данъчната оценка от под 1 лв./кв.м). Интересен пример е заменката на два апартамента в София срещу земеделски имот №000231 от 3 дка, граничещ с горите на Ковачки над с. Говедарци, направена на 31.01.2008 г. между Софийския областен управител и частно лице при цена на земята от 66 лв./кв.м. На база наличните пазарни аналози всеки гражданин може да пресметне, че чрез занижаване (16 пъти над оценката на МЗХГ) на цените на заменените 3441 дка публични гори в Рила държавата и обществото са били ощетени със сумата от 200 000 000 лв. до над 300 000 000 лв., предоставени като незаконна държавна помощ на бизнесмена Ковачки. 

От Инициатива „Зелени Закони“ припомнят, че през ноември 2019 г. земеделският министър Танева оповести, че според държавната фирма „Агролеспроект“ ЕООД общата държавна помощ от всички 132 заменки на гори в периода 2007-2009 г. е оценена на смешните 80 милиона лева, т.е. многократно по-малко дори от помощта, която Христо Ковачки е получил. Ето защо от Инициативата настояват за среща с Министър Танева, на която да се обсъдят възможностите за възлагане изготвянето на нови независими пазарни оценки, каквито би направила всяка банкова институция или вещо лице към съда. 

От началото на декември бяха представени коледните подаръци на МЗХГ под №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 и №10, които с настоящите 300 мил. лева за Христо Ковачки в Рила правят общо 830 мил. лева, раздадени на олигарсите за узаконяване на горските заменки в Иракли, Каварна, Балчик, Карадере, Банско, Крайморие, София и Благоевград:

№3. Незаконна държавна помощ от 110 милиона лева за Гриша Ганчев, придобил 873 дка държавни гори до Иракли за 11 лв./кв.м.

№4. Незаконна държавна помощ от 110 милиона лева за Краси Гергов, придобил 421 дка държавни гори до Каварна за 7 лв./кв.м.

№5. Незаконна държавна помощ от 110 милиона лева за „Ол сийз пропръти“ ООД, придибило над 1000 дка държавни гори по брега на Балчик за 13 лв./кв.м. 

№6. Незаконна държавна помощ от 65 милиона лева за „Мадара Бяла Норд“ АД, придобило 707,6 дка държавни гори в м. Карадере за 8 лв./кв.м. 

№7. Незаконна държавна помощ от 50 милиона лева за Георги Пандев – Чадъра, придобил 470 дка държавни гори до Банско за 2 лв./кв.м. 

№8. Незаконна държавна помощ от 40 милиона лева за „Форос Дивелъпмънт“ ЕАД на Тодор Батков и „Елкабел“ АД на Фуат Гювен, придобили 300 дка държавни гори в бургаския квартал Крайморие за 23-25 лв./кв.м.

№9.  Незаконна държавна помощ от 30 милиона лева за строителни фирми „Инвест строй 7“ ООД и „Микс-пс“ ООД, придобили 150 дка държани гори край Панчарево и Бистрица за под 5 лв./кв.м. 

№10. Незаконна държавна помощ от 4 милиона лева за строителните фирми „Елкор“ ООД и „Джи ел сат“ ООД, придобили 111 дка държавни гори в благоевградския кв. Баларбаши за 7-8 лв./кв.м.

История на случая:

С Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г. (заб. решението не обхваща заменките на гори преди 2007 г., както и всички земеделски заменки, имащи обща площ от над 100 000 дка). Съгласно това решение българската държава бе задължена да установи разликите между нормативно определените продажни цени на заменените гори спрямо реалните пазарни цени в района на заменените гори, след което да стартира процедура по възстановяване на държавната помощ при сделките с установени разлики. В резултат на обществения натиск и започналото разследване на ЕК, още през 2009 г. с промени в Закона за горите през същата година заменките на гори бяха прекратени, а за вече заменените държавни имоти бе наложена забрана за промяна на предназначението. За съжаление, тогава бяха отхвърлени предложенията на неправителствените организации и за забрана върху разпоредителните сделки с придобитите от частните фирми държавни гори.  

Още през 2015 г. е изнесена информация, че държавата е направила опит да възложи оценката на заменките чрез методика, която да прикрие незаконната държавна помощ изцяло. Тази методиката бе сходна, на тази по която са извършени самите заменки. След реакция от страна на ЕК, държавата бе задължена да използва методика, която се базира на реални пазарни цени. На 20 ноември 2019 г. МЗХГ обяви, че въз основа на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД е преценено, че от 132 заменки с обща площ 25 хил. дка само при 103 заменки е установена неправомерно получена държавна помощ за малко над 80 млн. лв.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари