И победителят в класацията за заменките подаръци: Камчийски пясъци

снимка на Иван Радев

Инициатива „Зелени закони“ представя първото място в класацията на коледно-новогодишните подаръци, които държавата реши да предостави на отбрани олигарси чрез узаконяване на горските заменки на тройната коалиция.

Победителят в тази класация е случаят “Камчийски пясъци”. Чрез различни схеми над седем хиляди декара край най-дългия плаж в България са се озовали в пет, свързани една с друга фирми, а общата стойност на заграбеното възлиза на над 700 милиона лева. Не е ясно точно кой е стои зад фиктивните фирми, но е вън от съмнение, че става дума за много влиятелен и богат човек, след като с поредица от действия държавните институции са позволили в негови ръце да попаднат над шест километра от българското крайбрежие.

Свързаните фирми Бета форест ЕООД и Мирта инженеринг ЕООД  придобиват през 2007 г. чрез заменки общо 2709 дка държавни гори в района на Камчийски пясъци (виж картата). Въпреки, че имотите са разположени на първа линия до морето - част от проекта „Камчия парк“, държавата ги „дарява“ на никому неизвестните две фирми за скромните 9 лв./кв.м. 

Според сделки в Имотния регистър в периода 2005-2007 г. (т.е. преди заменките) и съдебно-техническа експертиза по дело 452/2015 на Адм. съд Велико Търново, неурегулираните земи в района на Шкорпиловци са продавани на цени от 60 до над 100 лв./кв.м. Следователно с тези две заменки държавата е била предоставила незаконна държавна помощ на двете фирми в общ размер до 250 млн. лева – разликата между нормативната цена на МЗХГ от 2007 г. и реалните пазарни цени в района към онзи период.

Справка в Търговския регистър показва обаче, че Бета форест ЕООД и Мирта инженеринг ЕООД са свързани с фирмите Мет риъл истейт ЕАД, Рийс интернешънъл ЕАД и Интернешънъл спорт кампъни ЕООД, както и с австрийската Мет Бетайлигунгсфервалтунг ГМБХ. Към 2010 г. Мет Бетайлигунгсфервалтунг ГМБХ е собственост на Райфайзен банк, но към 2019 г. вече е собственост на английската фирма Reece Enterprises Limited, притежавана от 81-годишния “сламен” човек Майк Рийс. Заменки, но на земеделски земи, има и в полза на Мет риъл истейт ЕАД, Рийс интернешънъл ЕАД и Интернешънъл спорт кампъни ЕООД, които в периода 2006-2008 г. придобиват други 4418 дка в района. С тях незаконната държавна помощ предоставена чрез държавни гори и земи с обща площ 7127 дка в района на Камчийски пясъци в полза на петте свързани фирми достига до зашеметяващите 700 000 000 лева – подарък за влиятелна личност, вероятно с най-висша държавна или международна позиция.

От началото на декември до днес бяха представи 10 коледно-новогодишни подаръка на МЗХГ за над 1,5 милиарда лева, с които бе демонстрирана абсолютната невъзможност МЗХГ да изчисли правилно цените на раздадените чрез заменки държавни гори. От Инициатива „Зелени Закони“ припомнят, че до днешната дата за заменките няма дори нито един наказан служител или бенефициент, въпреки обещанията на господин Бойко Борисов от 2009 г., когато за първи път стана премиер. 

 

Ето списък на останалите девет случая:

№2. Незаконна държавна помощ от 300 милиона лева за Христо Ковачки, придобил 3441 дка държавни гори в Рила за 4 лв./кв.м.

№3. Незаконна държавна помощ от 120 милиона лева за Гриша Ганчев, придобил 873 дка държавни гори до Иракли за 11 лв./кв.м.

№4. Незаконна държавна помощ от 110 милиона лева за Красимир Гергов, придобил 421 дка държавни гори до Каварна за 7 лв./кв.м.

№5. Незаконна държавна помощ от 110 милиона лева за „Ол сийз пропръти“ ООД, придобило над 1000 дка държавни гори по брега на Балчик за 13 лв./кв.м. 

№6. Незаконна държавна помощ от 65 милиона лева за „Мадара Бяла Норд“ АД, придобило 707,6 дка държавни гори в м. Карадере за 8 лв./кв.м. 

№7. Незаконна държавна помощ от 50 милиона лева за Георги Пандев – Чадъра, придобил 470 дка държавни гори до Банско за 2 лв./кв.м. 

№8. Незаконна държавна помощ от 40 милиона лева за „Форос Дивелъпмънт“ ЕАД на Тодор Батков и „Елкабел“ АД на Фуат Гювен, придобили 300 дка държавни гори в бургаския квартал Крайморие за 23-25 лв./кв.м.

№9.  Незаконна държавна помощ от 30 милиона лева за строителни фирми „Инвест строй 7“ ООД и „Микс-пс“ ООД, придобили 150 дка държани гори край Панчарево и Бистрица за под 5 лв./кв.м. 

№10. Незаконна държавна помощ от 4 милиона лева за строителните фирми „Елкор“ ООД и „Джи ел сат“ ООД, придобили 111 дка държавни гори в благоевградския кв. Баларбаши за 7-8 лв./кв.м.

При сравнение с реалните пазарни цени на сходни имоти извън регулация в съответните райони, излиза, че общата щета от 9-те случая възлиза на 829 млн. лева. А с десетия - Камчийски пясъци, сумата нараства на 1,5 милиарда лева.

Настояваме премиерът лично да се ангажира и да не се допусне узаконяване на грабежа. Вместо това да се направи реална оценка и да се върне заграбеното. Тези места с уникална природа трябва да бъдат запазени.

 

 

История на случая:

С Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г. (заб. решението не обхваща заменките на гори преди 2007 г., както и всички земеделски заменки, имащи обща площ от над 100 000 дка). Съгласно това решение българската държава бе задължена да установи разликите между нормативно определените продажни цени на заменените гори спрямо реалните пазарни цени в района на заменените гори, след което да стартира процедура по възстановяване на държавната помощ при сделките с установени разлики. В резултат на обществения натиск и започналото разследване на ЕК, още през 2009 г. с промени в Закона за горите през същата година заменките на гори бяха прекратени, а за вече заменените държавни имоти бе наложена забрана за промяна на предназначението. За съжаление, тогава бяха отхвърлени предложенията на неправителствените организации и за забрана върху разпоредителните сделки с придобитите от частните фирми държавни гори.  

Още през 2015 г. е изнесена информация, че държавата е направила опит да възложи оценката на заменките чрез методика, която да прикрие незаконната държавна помощ изцяло. Тази методиката бе сходна, на тази по която са извършени самите заменки. След реакция от страна на ЕК, държавата бе задължена да използва методика, която се базира на реални пазарни цени. На 20 ноември 2019 г. МЗХГ обяви, че въз основа на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД е преценено, че от 132 заменки с обща площ 25 хил. дка само при 103 заменки е установена неправомерно получена държавна помощ за малко над 80 млн. лв.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари