Новини

МЗХ и ИАГ отказват по-строги мерки срещу незаконните сечи в горите

Независимо от анализите на Инициатива „Зелени закони“, както и множество разкрития на разследващи медии, незаконните сечи в България не са сред приоритетните проблеми на отговорните власти. Основание за такъв извод дава отговор на парламентарно питане от народния представител Васил Тодев от „Зелено движение” (ППДБ) към Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

преглед

Жители на Беледие хан и Богьовци възразяват срещу проект за фотоволтаици в пасища

Утре е общественото обсъждане в Костинброд на Екологичната оценка на Общия устройствен план на общината.  А преди седмица от инициатива „Зелени закони" се срещнахме със собственици на имоти и жители на Беледие хан и Богьовци (община Костинброд) по тяхна покана. Те са се организирали в инициативен комитет, който в серия от възражения и срещи с институции се възпротивява срещу плановете бивши пасища в землището на Богьовци да бъдат урбанизирани заради фотоволтаичен парк.

преглед

Защо е недопустимо преобразуването на държавните горски предприятия в АД

Държавните гори, представляващи близо 70% от всички български гори, са изправени пред едно от най-големите опасности и предизвикателства за тяхното опазване и добросъвестно управление. Това е рискът от превръщането им в акционерни дружества (АД), което носи със себе си опасността от фалит, феодализация, приватизация или в най-добрия случай прекомерна сеч за постигане на основната икономическа цел пред всяко търговско дружество – печалбата.

преглед

Министър в оставка предлага държавните гори да станат акционерни дружества

Министърът на финансите в оставка Асен Василев внася днес в Министерски съвет (МС) доклад с проекто-решение, с което се предлага държавните горски предприятия да бъдат в крайна сметка преобразувани в акционерни дружества.

преглед

Морските плажове в България – безхаберие, слабо законодателство и лошо прилагане

  • След 32 промени на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, осигуряващ обхвата, устройството и управлението на морските плажове, все още  не може да се установи нито колко са плажовете в България, нито кой се грижи за тях.
  • Държавата потвърди официално, че за над 1/4 от българските плажове има претенции за собственост от частни лица, търговски дружества и общини.
  • Изпълнителната власт не знае колко са морските плажове и се лута между 320 ( Агенция по кадастър), 265 (Министерство на регионалното развитие) и 231 (Министерство на туризма).
преглед

10 години Зелени закони – промени ли се нещо?

С гордост и вълнение обявяваме, че инициативата „Зелени Закони" навършва 10 години.

преглед

Случаят Мальовица, част 2: Строи ли се на Мальовица?

Както вече посочихме в първата част от анализа, входът към долината на връх Мальовица, емблемата на българското планинарство и мека на обучителните и тренировъчни алпийски и ски лагери, се превръща в курортна зона с „атракциони“, място за платено паркиране… и все повече строежи. 

Показахме как дружеството Агросим ЕООД претендира за собственик на част от Национален парк Рила – като горските имоти вече са разделени в картите на парчета с формата на ски-писти и лифтове.

преглед

Зелени закони се срещнахме с активни граждани във Варна

Инициатива „Зелени закони“ се включи в 10-то издание на Конференцията по демокрация във Варна този уикенд. Организаторите – Общественият център по околна среда и устойчиво развитие, арх. Калина Павлова и За Земята – бяха така любезни да ни предоставят възможност да обсъдим с местни граждани важни за тях кампании, както и да разменим контакти за бъдещи общи действия.

преглед

Случаят Мальовица. Част I: Кой приватизира Национален парк Рила?

От няколко месеца из туристическите среди се носят притеснения „Нещо става на Мальовица”, „Разораха Меча поляна”, „Ковачки превзема Мальовица”.  Ето защо, решихме да проверим какво се случва, кой е инициатора и къде е държавата. Добре е, че народният представител Васил Тодев (ЗД) вече беше попитал министъра на околната среда и водите (МОСВ) и министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) какво се случва там и двете министерства бяха представили отговори и документи, които можете да прочетете на интернет страницата на Народното събрание:

преглед

Когато екологичните закони се пишат на коляно, губи природата

На 9 февруари 2024 г. Народното събрание прие изменение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), внесен от Кирил Петков, Бойко Борисов, Христо Иванов и Делян Пеевски на 26.09.2023 г. Оказва се, че законът, който се прие, няма много общо с внесения законопроект. Още след първите критики към внесения законопроект, от вносителите се лансира тезата, че два от десетте параграфа били „техническа грешка” и те отпаднаха от разглеждане преди второ четене на закона.

преглед

Възстановяване на защитата за Камчийски пясъци!

Камчийски пясъци е най-големият дюнен комплекс в Българпия и единственият, заобиколен от лонгозна гора. Днес комисия, назначена от Регионалната инспекция по околна среда и водите, заедно с представители на Министерството на земеделието и храните и всички засегнати собственици разгледаха предложението ни за възстановяването на защитата за местността, незаконно отменена през 2006 г.

преглед

Защо из цяла България местни общности протестират срещу замърсяващи дейности в близост до домовете им?

До 2011 г. отстоянията за замърсяващи дейности в близост до домовете са ограничени с Наредба № 7 по Закона за здравето

преглед

Идеята за увеличаване на дърводобива в българските гори не намери подкрепа в Народното събрание

Вчера в Комисията по земеделието, храните и горите (КЗХГ) на 49-то Народно събрание беше изслушана по нейно искане Асоциацията на българските ползватели на дървесина (АБПД). От името на АБПД говореха г-н Красимир Дачев от „Свилоза” АД и г-н Боян Рашев от „Денкщат-България” ООД. Те представиха доклад, изготвен от „Денкщат България”, чиито изводи бяха насочени към идеята от 19 век – как ако не се секат горите ще изчезнат. Препоръките бяха добивът от българските гори да достигне до 11 млн. куб. м. – двойно спрямо изсеченото през 2023 г.

преглед

Коментари на Зелени закони по отношение тенденциозна презентация на Асоциацията на българските ползватели на дървесина за състоянието на българските гори и проблемите при управлението им

От Инициатива „Зелени закони“ изразяваме категорично несъгласие с изнесените твърдения за състоянието на българския горски сектор в изпратена от Асоциацията на българските ползватели на дървесина (АБПД) презентация до членовете на Комисията по земеделието, храните и горите, като част от подготовката на депутатите за изслушването на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) на 31.01.2024 г. От презентацията става ясно, че от АБПД ще настояват за увеличаване на дърводобива (основно за сметка на вековни

преглед

Една четвърт от морските плажовете е частна собственост

  • Плажовете са държавни според Конституцията от 1991 г.
  • След 2005 г. крайбрежната плажна ивица, която не се ползва за „рекреация“, постепенно се приватизира – като земеделски земи и гори – и се урбанизира
  • Към 2024 г. в България има най-малко 183 плажа
  • 26% от плажовете са вписани като собственост на частни лица и общини
  • частна собственост се открива в 41 плажа, като няколко плажа са практически частни
преглед

Вятър в морето: Междуинституционалният хаос остава

На 25.01.2024 г. Народното събрание прие на първо четене законопроект със сигнатура 49-354-01-127, за който в петък внесохме становище. Текстът е регистриран на 4 декември 2023 г. в деловодството на Народното събрание.

преглед

Планът за Борисовата градина не трябва да се приема без екологична оценка

Днес от „Зелени закони“ обжалвахме Решение от  11.01.2024 г. на Директора на РИОСВ София,  с което е  постановено да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - План за парк и градина (ПУП-ППГ) на м. Парк „Борисова градина", гр. София с Възложител: Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство". В оспорваното решение регионалната екоинспекция на София  преценява, че  прилагането на плана  „няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве“.

преглед

Становище за самостоятелна агенция по горите

На 10.01.2024 г. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) съобщи, че рестартира процеса по преобразуване на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) в Държавна агенция по горите (ДАГ) към Министерски съвет (МС), в изпълнение на Управленската програма на Правителството за 2023-2024 г.
преглед

Можем ли да опазим защитена територия, ако няма точни карти?

От „Зелени закони“ ще опитаме да разкажем един случай, който показва нуждата от точни карти, отбелязващи пълната площ на защитените територии с ясни граници – случая с Каваците. Въпросът, на който търсим отговор, е: Можем ли да опазим нашите защитени територии, ако те не са отразени в кадастъра и обществото и държавните институции не знаят къде са те?

преглед

Може ли все още да опазим Черноморското крайбрежие?

На 16-ти януари е крайният срок за предложения към законопроекта за Черноморието, който народните представители приеха през декември и за който вече писахме – внесен от народните представители Кирил Петков, Бойко Борисов, Христо ИВанов и Делян Пеевски.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари