Новини

Закон за устройство на територията в 48-мо Народно събрание

Законът за устройство на територията явно е важен за 48-то Народно събрание, защото за него се събраха най-голям брой проекти за изменение и допълнение.

преглед

Обжалваме незаконно приетите цели за зона „Кресна", които предрешават строеж през дефилето

От „Зелени закони" подготвяме оспорване на заповедта на служебния екоминистър за приемане на специфични цели на защитената зона поради редица процесуални и материални нарушения на закона. Решението подмени природозащитните цели за зона Кресна-Илинденци, въпреки постигнатия от съставена работна група на редовното екоминистерство консенсус на учени и природозащитници по тях.  То е взето при заседание на Националния съвет за биоразнообразието, въпреки възражения на учени, които са негови членове.

 

преглед

Завършихме проекта за закон за права на гражданите за енергия от ВЕИ

Работата по измененията в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) за улесняване производството на енергия от ВЕИ от граждани, която от „Зелени закони“ започнахме заедно с депутата Александър Дунчев и „Грийнпийс“ през май 2022г., бе довършена през последните месеци.

преглед

„Зелени закони" внесе жалба срещу приемането на климатичната стратегия

На 21 ноември „Зелени закони“ внесохме жалба до Върховния административен съд (ВАС) срещу Решение № 809/21.10.2022 г. на Министерския съвет. С него МС приема Дългосрочната стратегия за справяне с изменението на климата на Република България до 2050 г.

Поискахме ВАС да отмени това решение защото:

преглед

Поискахме среща със служебния министър за опазването на вековните гори

Опазването на вековните гори е един от големите успехи на България. В тази посока първо през 2016 г. със заповед на МЗХГ бяха обявени гори във фаза на старост в 10% от горските местообитания в зоните от "Натура 2000", а през 2021г. със заповед на служебния министър на земеделието, храните и горите Христо Бозуков бяха постановени допълнителни ограничения за стопанска сеч във всички вековни гори в България. Настоящото служебно правителство заяви, че последното ограничение ще отпадне заради искания на дървопреработвателния бизнес.

преглед

Езерата и природата в Пирин и Рила се увреждат от субсидии за паша на говеда чрез мярка за финансиране “пасторализъм”

Екоминистерството предстои да реши дали да допусне отново пасторализма в националните паркове.

преглед

Първа среща с активни хора по места - Благоевград, 21 ноември

 

Българските граждани приоритизират околната среда, уви властта намира защитата ѝ за пречеща на развитието на страната. От друга страна, средствата за природата, отпуснати от ЕС, се пренасочват към инфраструктурни проекти или се отчитат формално и гражданското общество няма възможност за намеса.

преглед

Внасяме в парламента становище срещу "Закона за морските ВЕИ"

Днес внасяме в 48 Народно събрание становище срещу т.нар. "Закон за морските ВЕИ". То се отнася едновременно и за двата проекта на Закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП), внесени с 1 час разлика съответно от народни представители на „Демократична България“ (Ивайло Мирчев и др.) и ГЕРБ (Делян Добрев и др.), защото двата проекта са идентични.

преглед

Обжалваме фотоволтаичен парк край Бургас

Вчера подадохме онлайн, а днес внесохме и в МОСВ жалба срещу становище на Регионалната инспекция по околна среда и води на област Бургас, позволяващо фотоволтаичен парк с очаквано въздействие върху три защитени зони от "Натура 2000" - „Емине“ и “Атанасовско езеро“, обявени по Директивата за птиците на ЕС и „Айтоска планина“, обявена по Директивата за местообитанията.

преглед

Какво предлага „Зелени закони“ в законодателството за енергетиката и климата?

48-то Народно събрание се очертава като поредното, което няма да изкара пълен мандат. Това се вижда и от многобройните предложения за законодателни промени, чиято основна цел е да подкрепят очертаващата се нова предизборна кампания. От „Зелени закони“ сме длъжни да припомним на народните представители, че енергетиката е една от областите, в която се нуждаем от сериозни законодателни промени, които да интегрират всички настоящи и бъдещи (в процес на подготовка) енергийни правила, резултат от „зелената сделка“ и „енергийния преход“.

преглед

Отново некачествена документация за Плана за земеделие и селски райони 2023-2027

След множество становища и обзори на проблемите в Националния стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027г., днес изпратихме общо обзорно становище за проблемите в доклада по екологичната му оценка (публик

преглед

Утре обсъждат доклада за ЕО на НПВУ

"Зелени закони"напомняме на всички заинтрересувани,, че срещата за обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка (ЕО) на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (версия 1.5 от 06.04.2022 г.) ще се проведе утре - на 21.10.2022 г. (петък) от 10:00 до 12:00 часа в Залата на БАН „Проф. Марин Дринов“ (Централно управление), София 1000, ул. „15 ноември” № 1.

преглед

След удължен срок - същият безсмислен проект за Дългосрочна стратегия за климата

След като от "Зелени закони" през септември възразихме срещу незаконно краткия срок за обществената консултация за климатичната стратегия до 2050г. (ДССИК-2050), тя беше удължена с месец под името "Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г.

преглед

Становище за проект за Закон за биологичното разнообразие на служебното правителство

Писмено становище на Сдружение за изследователски практики за общественото обсъждане на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.

Уважаема г-жо Министър,


Изграждането на добре функционираща мрежа Натура 2000 е невъзможно без изграждане на адекватна мрежа от органи за нейното управление. Това минава през тяхното законово формулиране, назначаване на специализиран щат и финансиране.

преглед

Изпрати становище за запазване на зелените площи в София и големите градове

Сериозна опасност е надвиснала над зелените площи в София и в другите големи градове. Инициативата "Зелени закони" призовава гражданите да изпращат становища, за да спрат възможността за застрояване на хиляди декари в паркове и междублокови пространства.
преглед

ГАЗ ГЛАВА ЗАТРИВА

Тази леко изменена народна мъдрост се отнася с пълна сила за Европейския съюз.

преглед

Енергийната криза и неадекватните реакции на служебния кабинет водят до нарушаване на екологичното законодателство при сечите в горите

  • въглищата от Донбаския въглищен басейн, природен газ и все по-скъпите пелети започнаха да се заместват с обла дървесина от роден произход
  • страх в гражданите се насажда от служебния кабинет, повтарящ  често думите „криза“, „хаос“, „отопление“  и „горива“
  • отменени са инструкции на редовното МОСВ за задължителни законови оценки преди разрешение за сеч
преглед

Почвата и храната - и новият Стратегически план за земеделието

  • Биоразнообразието под и над повърхността е жизнено важно за съществуването на здрави почви
  • Връзката храна – почва е пряка и правопропорционална
  • 85% от почвите в България са засегнати от ерозия
  • Земеползването за селското стопанство заема 47.1% от земите на България
  • 80% от земеделските почви в Европа съдържат пестициди, за България няма конкретни числа
преглед

"Зелени закони" поискахме спазване на срока за консултации и оценка на Стратегията за климата

Днес от "Зелени закони" внесохме в Министерския съвет и в Министерството на околната среда и водите писмо с искане за удължаване срока на обществените консултации за проекта на "Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България" и за екологична оценка на този проект.

Ето и пълният текст на писмото:

преглед

Александър Дунчев е внесъл в парламента законопроекта срещу заменките

Една от ключовите теми на "Зелени закони" е развалянето на горските заменки и обезщетяването на държавата за "подаръците" към избрани фирми. Още миналата година обсъдихме с Александър Дунчев - тогава директор на Изпълнителната агенция по горите - възможни законови промени и подготвихме чернова на законови текстове.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари