Новини

Рискът България да бъде изключена от Орхуската конвенция отново нараства

СДП „Балкани“ и „Зелени Закони“ с остра позиция срещу доклад на правителството, с който се отказва от мерките от 2022 г. за увеличаване на достъпа до екологично правосъдие при обжалване на ОУП, ПУП и др.

преглед

Нови общински схеми за хаотично застрояване „на парче“ - чрез масови изменения на ОУП

В дните на местни избори от Инициатива „Зелени Закони“ изпратихме сигнал до министрите на околната среда и на регионалното развитие с искане за спешни мерки срещу най-новите общински схеми за прокарване на мащабно и хаотично застрояване в нарушение на българските закони.

преглед

Приоритетните зони за ВЕИ – добра идея, но без изпълнение

Приоритетните зони, които указват къде инвеститорите да планират развитие на енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), са една добра идея. Те биха дали предвидимост на бизнеса за развитие на зелена енергия и сигурност за опазване на земята, важна за биологично разнообразие и селско стопанство. За съжаление, идеята на Европейската комисия те да бъдат определени от всяка страна с национални планове остана без задължителен характер.

преглед

СКАНДАЛ: ЕРП-тата ОБЯВИХА ВОЙНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ

Мастилото от страниците на брой 86/13.10.2023 г. на „Държавен вестник“ още не е засъхнало, а Електроразпределителните предприятия (ЕРП) – или поне едно от тях, за което имаме данни – вече обявиха война на гражданите, които произвеждат електрическа енергия за собствени нужди.

преглед

Защо две държавни горски предприятия тайно отменят електронните търгове за продажба на дървесина?

Съвместно разследване на сайта „Биволъ“ и Александър Дунчев от Инициатива „Зелени Закони“ разкрива, че две от шестте държавни горски предприятия към МЗХ спират да продават дървесината чрез електронни търгове. Въпросът е защо управляващите от „ПП-ДБ“ се отмятат от тази доказало се успешна политика, която не само постигаше редица цели от предизборната програма на коалицията (напр.

преглед

Законът за Черноморието - една крачка напред и две назад

От „Зелени закони" предлагаме изтегляне на законопроекта за промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и внасянето му в НС чак след обществен консенсус.

преглед

Да подкрепим нова защитена местност за птици край село Мрамор

До утре е срокът за подкрепа на предложение за защита на водоем край село Мрамор като защитена местност по Закона за защитените територии. Предложението е от две дами, които са активни наблюдатели и фотографи на дивите птици - Нели Дончева и Леонора Щъркова. От „Зелени закони" изпратихме становище в подкрепа на нова защитена местност за опазване на птиците край София и ви предлагаме да подкрепите инициативата и вие.
преглед

Зелени Закони с призив към министър Юлиян Попов да не допуска горене на отпадъци в ТЕЦ Сливен

Срокът за граждански становища е до сряда 25.10.2023 г.!

преглед

Реките, които не са „реки“ или как безхаберието убива

Анализ на Тома Белев в рамките на работата на инициативата „Зелени закони“ (пълният анализ е прикачен по-долу) показва, че 5 от прелелите реки не са отразени в плановите документи – според картите реките не са реки, което оправдава редица пропуски на отговорните лица за стопанисването ми.

преглед

Отворено писмо относно „Книга на каузите“

В рамките на предизборната кампания за парламентарните избори през април 2023 г., десетки неправителствени организации и граждански движения се подписаха в инициативата Книгата на каузите на обединението „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

преглед

На среща в София Инициатива Зелени закони запозна ЕК със системни нарушения на природозащитното законодателство

На 04 октомври 2023 г. в представителството на ЕК в София се състоя среща на г-н Пол Спейт – началник отдел „Екологично правоприлагане“ на Европейската комисия, с водещите български природозащитни организации, сред които и Инициатива Зелени закони. Целта на срещата бе от страна на НПО да бъдат споделени основните природозащитни предизвикателства в страната, а от страна на г-н Пол Спейт и неговия правен екип да бъде обяснено какви мерки може да предприеме ЕК и докъде са стигнали усилията им по внесените в ЕК жалби и въпроси от изминалите години.

преглед

Опит за разширение на ски зона Картала в Рила чрез противозаконни промени в Общия устройствен план на Община Благоевград

От „Зелени закони“ изпратихме становище до Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Благоевград, Басейнова дирекция Западнобеломорски район и Регионална здравна инспекция (РЗИ) Благоевград, с което настояваме компетентните органи да спрат незаконното разширение на ски зона Картала с нови курортни сгради чрез недопустимо изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Благоевград. Със становището настояваме да се спре и наложилата се вече порочна практика за ежедневно изменение на ОУП с еднократни промени “на парче” - имот по имот. 

преглед

Климатичната криза изисква спешни и отговорни действия

Преди броени дни приключи тазгодишното (78-то) Общо събрание на Организацията на обединените нации (ООН). В откриващото си слово Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обърна специално внимание на климатичната криза и все по-големия брой жертви и материални щети от нейните проявления. Всъщност, акцентът върху климатичните промени е в словото на Гутериш всяка година, като за последните 5 години климатичната криза е сред 3-те най-важни въпроса, поставяни при началото на сесията.

преглед

Промените в ЗУЕС: Улесняване или затрудняване на енергийната ефективност и ВЕИ

Промените в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) минаха почти без да привлекат вниманието на обществеността. А те са важни от гледна точка на политиките за енергийна ефективност и за възобновяеми енергийни източници в градски условия. Става дума за възможностите тези политики да се провеждат и да постигат целите в многофамилните жилищни сгради. А живеещите в такива сгради имат редица проблеми по пътя към тези цели:

преглед

Четири варианта на закона за биоразнообразието - как да се ориентираме кой какво предлага?

Днес парламентарната Комисия по околна среда и води ще разгледа приетия на първо четене проект за изменение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИД на ЗБР), внесен от служебния Министерски съвет. Преди второ четене към законопроекта, подкрепен от настоящия екоминистър Юлиян Попов, бяха внеседи още 3 проекта за допълнение - от „Продължаваме промяната", от „Зелено движение" и от „ГЕРБ".

преглед

Две поправки предлагаме за днешната Комисия по правни въпроси

Днес от 14:30 ч.

преглед

Нов опит за стимулиране на безконтролната сеч и злоупотребите в горите чрез апокрифни изменения в Закона за обществените поръчки

Дни преди финалното приемане на обширни изменения в Закона за обществените поръчки, от Инициатива „Зелени Закони“ разкрихме и алармирахме депутатите за апокрифни разпоредби в законопроекта, с които се създават възможности за значително увеличаване на злоупотребите и безконтролната сеч в горите. 

преглед

Възможен ли е справедлив преход към климатична неутралност в България?

Днес се проведе експертна дискусия в Представителството на Европейската комисия в България, на тема „Справелив преход". В организаираното от WWF България и Радио София събитие сред експертите на неправителствени и браншови организации участвахме и ние от „Зелени закони".

преглед

Жителите на село Шишманци против разширяването на кариерата за инертни материали

 
В събота жителите на пловдивското село Шишманци, заедно със своята адвокатка - Снежана Стефанова, посрещнаха експертите от "Зелени Закони" - Тома Белев и Борислав Сандов, за да обсъдят с тях евентуалните стъпки, които трябва да предприемат, за да спасят здравето, къщите и земите си от приближаващата се кариера.
 
преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари