Новини

Не се очертава скоро да има общ устройствен план на община Царево

Проектът за общ устройствен план на община Царево ще се забави неопределено време. Това стана ясно по време на дискусия, организирана в понеделник в София от “Зелени закони”. На срещата представители изпратиха Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите, Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), Община Царево и други институции и организации.

преглед

Дискусията за подробния устройствен план на Борисовата градина не отговори на важните въпроси

Важните въпроси за бъдещето на Борисовата градина останаха без отговор и по време на т.нар. “заключителна дискусия” за проекта на подробен устройствен план (ПУП) на парка, организирана в четвъртък вечер от общинската администрация. Не бе отговорено на въпросите на гражданите за ползването на частните имоти, планирано строителство и опазването на биоразнообразието на парка, с обяснението, че тепърва ще се уточняват.

преглед

Онлайн дискусия за предложения план за Борисовата градина ще се състои днес

Столична община организира от 17:30 днес “заключителната  дискусия” за предложения подробен устройствен план на Борисовата градина.

преглед

Отново план за частни строежи и сеч в Борисовата градина - становища се подават само до 4 февруари

До 4 февруари 2022г. тече обществено обсъждане на проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на парк „Борисова градина “. След това, ако няма възражения, проектът ще послужи за бъдещото развитие на парка. Призоваваме гражданите да изразят мненията си официално, като тук можете да видите възможен формат на становище, който да ползвате.

Примерно становище от граждани - изтеглете, като натиснете линка.

преглед

30 организации се обединихме с искане за прозрачност и достъп до правосъдие за оценките за въздействие върху околната среда

Днес от "Зелени закони" внесохме в 47 Народно събрание становище в подкрепа на проекта за изменение на Закона за опазването на околната среда (ЗООС), с който се предлага изпълнение на европейски директиви и международни задължения на България за по-качествени оценки за въздействие върху околната среда. До момента 30 доказани и активни граждански организации се подписаха в подкрепа на по-добрия достъп до правосъдие, когато става дума за оценяване на влиянието на даден инвестиционен проект върху природата.

преглед

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ: ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВЕЧЕ ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА ЕВРОПАРИТЕ

На 17 януари изтече срокът, който правителството си беше поставило, за да внесе поправения вариант на Националния план за възстановяване и развитие (НПВУ, ПВУ). Това така и не беше направено като причините, според изтеклата информация в медиите, се корени в проблемите, посочени и от Европейската комисия (ЕК): замяната на въглищните централи с природен газ, липсата на ясни срокове за закриването на въглищната индустрия и липсата на ясни ангажименти в плана за реформи, водещи до реално върховенство на закона.

преглед

Агенцията по горите трябва да излезе от земеделието, но и да разработва бъдещите политики в сектора

Представители на ловни, дърводобивни, лесовъдски, синдикални и природозащитни организации поискаха в най-кратки срокове да бъде създадена независимата Държавна агенция по горите, която да определя политиките в сектора. Публичната дискусия “Самостоятелност и единност на агенцията по горите като политическо ведомство”, на която инициативата “Зелени закони” и коалиция “За да остане природа в България” са съорганизатори, заедно с различни заинтересовани страни, се състоя в понеделник в София. 

преглед

Управляващи и граждански организации ще дискутират реформата в горския сектор

Публична дискусия на тема “

преглед

КОМПЕНСАЦИИТЕ СА НЕОБХОДИМИ, НО РЕФОРМАТА В ЕНЕРГЕТИКАТА Е НЕИЗБЕЖНА, ЗА ДА НЕ СЕ ПОВТАРЯТ ПОДОБНИ КРИЗИ

Мерките във връзка с високите цени на електроенергията, които предлагаме от "Зелени закони", не представляват изчерпателен списък на всички възможни предложения. Нашата цел е да посочим поне част от тях, така че да бъде улеснен анализът на възможностите за тяхното прилагане, както и ползите и рисковете от всяка една от тях.

преглед

МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРО- И ТОПЛОЕНЕРГИЯТА И ВиК УСЛУГИТЕ: НАЙ-ЛОШИЯТ ВЪЗМОЖЕН ХОД

На 15 декември 47-то Народно събрание гласува Мораториум върху цените на електроенергията, топлоенергията и ВиК услугите, като замразява цените на нивото от 1 януари 2021 г. „За“ мораториума гласуваха 186 от общо 190 присъствали депутати. Този грандиозен гаф, чийто резултати – ако не бъде своевременно отменен – биха имали разрушително действие върху вече твърде източената българска енергетика, беше гласуван буквално ад хок, без да се проведат смислени обсъждания. В допълнение се гласува и създаването на „временна комисия“ на НС, за справяне с енергийната криза.

преглед

След изтичане на срока за застрояване - как да върнем нивите и горите в кадастъра?

Автори: Бояна Василева и Тома Белев

преглед

Ще се спре ли незаконното строителство в Странджа?

Разнопосочни сигнали на институциите спират, но не напълно, строежите. Какво се случва?

 Снимка: Йона Наумова

преглед

ТРИ ПЪТИ СТОМНА ЗА ВОДА – има ли природа в целите на партиите за последната предизборна кампания за 2021?

От „Зелени закони“ от 2014 г. насам следим предизборните обещания на партиите по отношение на природата – и ги сравняваме с инициативите им за законодателство и политики чрез парламента и правителството. Следим основните теми „Биоразнообразие“, „Гори“, „Устройство на територията“, „Селски райони“, „Климат и енергетика“.

Графика: последни данни за очакваните формации в 47 НС, Алфа рисърч октомври 2021 г.

преглед

Проектът за стратегия за биоразнообразието - грешки в термини и не само

Изпратихме становище по проекта за Стратегия за боирознообразието - документ, който е изключително важен. И изключително закъснял. За съжаление, не смятаме, че представеният проект поставя важните цели, които да насочват посоките за защита на биоразнообразието в България.Можете да прочетете коментарите ни, както и препоръки за подобряване на документа в становището. Основните проблеми за нас са:

преглед

Он-лайн работна среща за представяне на наръчник за добри практики в управлението на водите в земеделското стопанство

На 3 ноември се състоя он-лайн работна среща по проект "Мрежа от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България", на която представихме наръчника за добри практики в управлението на водите в земеделското стопанство.

преглед

Енергетиката според „Продължаваме промяната“: не ме гледай какво правя, чети какво съм написал

Ако човек не знае какви ги свършиха Кирил Петков и Асен Василев по време на посещението си в „Марица изток“ на 13 септември т.г., с удоволствие би подкрепил визията[1] на коалицията им за сектор „Енергетика“. Да припомним: все още в качеството си на министри, те подкрепиха подписката на КНСБ и КТ „Подкрепа“ за запазване на въгледобива и ТЕЦ-овете на въглища, като по-този начин дадоха рамо на засилващите се в региона антиевропейски настроения.

преглед

Експерти обсъдиха мерки за опазване на Странджа до приемането на План за управление на парка

На 14 октомври от “Зелени закони” организирахме среща, в която бяха обсъдени решенията за спиране на строежите в Природен парк “Странджа” до приемането на Плана за управление на парка. В нея се включиха представители на министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на Изпълнителната агенция по горите, на ДНСК, както и на природозащитни организации. Участниците в експертната среща се обединиха около мнението, че най-доброто решение е да бъдат приети Планът за управление на парка и Подробния устройствен план на община Царево.

преглед

До 20 ноември: Търсим стажанти за мониторинг на политиките за природата

От инициативата "Зелени закони" имаме нужда от петима стажанти, които в рамките на 1 година да бъдат обучени от нашите експерти за застъпничество в сферите на мониторинга на „Зелени закони“ - биоразнообразие, гори, устройство на територията, развитие на селските райони, климат и енергетика. Дейностите се извършват в рамките на проекта „Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ , който започна през октомври 2021 г.

преглед

Планът за околна среда на София не решава проблемите със зелените площи на общината

Инициативата „Зелени закони“ на Сдружение за изследователски практики изпрати своето становище по обществената консултация по проекта на Столична община за Програма за опазване на околната среда до 2027 г. То е насочено към частта от Програмата:  Зелените площи в населените места, описана в точка II. Анализ на състоянието и динамика на компонентите и факторите на околната среда и т. VI. План за действие към ССЦ 6.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари